Kies een jaartal

Cees van Hengstum smid te Soest

Gepubliceerd 09-02-2006

Vandaag in Hervonden Soest een foto van Cees van Hengstum. De oude Soesders kennen hem nog van de smid tegenover de Molenstraat op de hoek van het Witte Paardenstraatje. Cees geboren in 1896 in Soest als zoon van Piet van Hengstum en Geertruida Staal en telg van een eeuwenoude familie van paardensmeden. 

Op de foto zien we Cees van Hengstum met een knechtje ergens in Soest een hek stellen en we zouden graag weten waar in Soest staat het huis met hek waar ze bezig zijn, en wie kan ons vertellen de naam van het knechtje? We zien een stukje huis met een serre en de tuin loopt iets glooiend omhoog en dat doet ons vermoeden dat het huis of villa langs de grote straat op de rand van de Eng moet staan of moet hebben gestaan. Als u het weet horen wij het graag van u. 

Cees leerde de beginselen van het smeden bij zijn vader in Soest. In de eerste wereldoorlog 1914/18 werd hij opgeroepen in mlitaire dienst. Hij werd ingedeeld bij het Regiment Infanterie Veldleger. Nederland bleef buiten de oorlog maar het leger moest wel paraat zijn. In zijn dienstjaren werd Cees verder geschoold in het vak. Hij volgde trouw de lessen aan de Rij- en Hoefsmidschool en 20 februari 1917 legde hij examen af. In een begeleidend schrijven lezen we, " De commissie belast met het afnemen van het examen over hoefsmid opgeleid bij de Rij-en Hoefsmidschool verklaren dat de militaire soldaat van Hengstum Cornelis gedurende het tijdvak van 6 april 1916 tot 20 februari 1917 met voldoende ijver het onderwijs aan de Hoefsmidschool heeft gevolgd. Het diploma vermeldt dat "zijne bedrevenheid bij het hoefsmidvak is daarbij gebleken te zijn zoowel pracktisch als theoretisch voldoende". 
Met zijn dienstmakkers werd een klein feestje gevierd en er werd een foto gemaakt. Cees staat rechts met een hoefijzer voor het paard dat juist aan de beurt is voor nieuwe hoefijzers. De foto stuurde hij als ansichtkaart later aan zijn neef in Schalkwijk. Cees voelde zich kennelijk wel wat eenzaam in dienst en ver van zijn familie.Hij schrijft kort en krachtig B.N.N. (Beste neef en nicht ?) 
Hoe gaat het met Uw ik maak het zeer goed en hoop van Uw allen hetzelfde. Schrijf eens een woordje terug verder veel gegroet van Uw neef..
Cees trouwde in 1920 en samen met zijn broer Henk zette zij de smederij van vader aan het Kerkpad voort. In 1927 besloten Cees en Henk ieder zelstandig verder te gaan en zo bouwde Cees een smidse bij het huis aan het Witte Paardenstraatje. Henk bleef in de smederij aan het Kerkpad deed meer in auto‘s en fietsen en Cees bleef de boerensmid meer gespecialiseerd in Hekken Haarden en Paarden. In de crisisjaren tussen de twee oorlogen breidde het gezin van Cees zich uit tot zes kinderen. Vier jongens en twee meisjes. Zonder drang kwamen de jongens na hun schooltijd bij vader in het bedrijf. Na de oorlog veranderde er het een en ander in de smederij. Herrijzend Nederland. De boeren werkte steeds minder met paarden en door de vondst van de gasbel verdwenen ook de haarden uit het beeld. Cees met vier man eigen personeel zocht expansie. Het bedrijf verhuisde schuin naar de overkant Steenhoffstraat 72. Daar werd een hal gebouwd en het aanbeeld werd grootendeels vervangen door machines die platen metaal konder snijden buigen en lassen. Zij werden NV. Constructiebedrijf C.J. van Hengstum en Zonen. Naar we begrijpen in die tijd vooral bekend met hun tanks voor olie en benzine.
Om kort te gaan, ook op deze plek groeide het bedrijf tegen de verdrukking in. Nog eenmaal verplaatste Van Hengstum zich in Soest. Zij vestigden zich aan de Dorresteinweg. De bedrijfshal tuusen Steenhoffstraat en Paralelweg werd Gemar Supermarkt.
We gaan terug naar het verleden. Deze rubriek is er niet om vooruit te zien maar juist om iets ouds terug te vinden.Een herinnering , een herkenning. De vraag is nog steeds, waar in Soest is Cees bezig een hek te plaatsen en hoe luidt de naam van zijn knechtje? 
Verder kunnen wij u melden dat het jaar 2006 voor de eeuwenoude smedenfamilie een jubileumjaar is. 
In de jaren dat de jonge Wolfgang Amandeus Mozart de mooiste melodieen en muziek van de wereld componeerde hamerden de voorvaderen van Cees Van Hengstum en Zonen al op het aanbeeld. Hoe het precies zit zullen zij u dit jaar nog laten weten. U hoort er meer van.

Nagekomen commentaar: Het knechtje op de foto is naar alle waarschijnlijkheid Albert Hilstra. Of hij toen al aan de molenstraat woonde weet ik niet. 
Mijn vader (Albert Hilstra) was in jonger jaren smid, was bijna 2 meter en werd dan ook lange Ab genoemd. Op de foto kun je ook zien dat de jongen lang is. Bovendien schijnt er volgens mijn naasten sprake te zijn van enige gelijkenis.

Vriendelijke groet

Tineke Overkamp Hilstra


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden