Kies een jaartal

Boek presentatie Van den Breemer

Gepubliceerd 30-11-2005

Deze week in Hervonden Soest een recente foto van Peter van den Breemer, kleinzoon van de legendarische wethouder van Soest met dezelfde naam. Deze Peter van den Breemer kennen we in Soest als direkteur van de Maalderij aan de Torenstraat en bij het Museum Oud Soest als aktief lid van de Genealogische vereniging. Peter heeft zijn hele leven aantekeningen gemaakt van het voorgeslacht van den Breemer, ook van andere gebeurtenissen in Soest maakte hij verslag of minimaal een aantekening. Al die gegevens zijn in albums opgeslagen onder de zitbank in de woonkamer aan de Vossenveldlaan 21. 

Er is nu door vier mensen, verwant met Peter van den Breemer, een Familieboek samengesteld en ongetwijfeld hebben zij flink gebruik gemaakt van de aantekeningen vanuit de zitbank van Peter. Het boek is klaar en de samenstellers Marijke van den Bremer; Piet van den Breemer; Gérard Derks; Wim N. Koningstein kunnen opgelucht ademhalen.

De presentatie van dit - Familie Boek – zal plaats vinden op zaterdag 3 december 2005, om 11.00 uur in het Museum Oud Soest aan de Steenhoffstraat 46. Het eerste exemplaar zal dan worden aangeboden aan de grondlegger van ‘Genealogie van den Breemer’, Peter van den Breemer, die al circa 45 jaar met het familie onderzoek naar zijn voorouders is bezig geweest. Na de presentatie is het mogelijk voor geïnteresseerden een exemplaar te kopen.

Een uit de hand gelopen hobby. Dat is de beste typering voor het werk van de samenstellers van het boek over de families Van den Breemer, Van den Bremer, Van Breemen en Post. Zelf deel uitmakend van deze familie - hetzij door rechtstreekse afstamming, het zij door huwelijk - en gestimuleerd door een grote genealogische interesse hebben zij jarenlang onderzoek gedaan. 

De basis hiervan is gelegd in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw door leden van de werkgroep genealogie van de Historische Vereniging Soest, met o.a. Gerard Staalenhoef, Jan Hilhorst, Richard Logtensteijn Peter van den Breemer en Joke van Kleinwee-van de Dijssel. Zij waren het die al jaren geleden de eerste grondslagen hebben gelegd voor het onderzoek naar diverse families uit Soest en andere plaatsen in het Eemland. Daarnaast zijn er door de samenstellers vele gesprekken met familieleden gevoerd. Al het verzamelde materiaal heeft uiteindelijk geresulteerd in het boek, “Het nageslacht van Lubbert Jansz uit Soest van 1550 tot heden”.

In het boek worden veertien generaties familie beschreven. Een van de achterkleinzonen van Lubbert Jansz was Willem Gijsbertsz. In 1697 kocht hij de hofstede genaamd “Den Breemer” aan het Kerkpad te Soest. Sindsdien werd hij meestal Willem Gijsbertsz van den Breemer genoemd. Hij was dus de eerste in de familie die met de naam Van den Breemer - of een variant daarvan - werd aangeduid. Vroeger werd de naam ook wel geschreven als Van den Breemert. Ook de hofstede komt in de oude archieven wel als zodanig voor. 
De familienaam Post is van iets oudere oorsprong. Jan Gijsbertsz - een broer van Willem Gijsbertsz van den Breemer - komt op de zetting van het huisgeld over 1688 voor als Jan Gijsbertsz Post. Tot op heden is onbekend wat de oorsprong is van deze familienaam.

In dit boek komt het wel en wee van Lubbert Jansz en zijn nageslacht uitgebreid aan de orde. Tot op heden zijn nog altijd veel van zijn nakomelingen in Soest te vinden. De meeste van hen stammen af van Peter Cornelisse van den Breemer (1716-1760), de stamvader van de Soester tak. De namen Van den Breemer en Van den Bremer werden vroeger door elkaar heen gebruikt, soms zelfs binnen een en hetzelfde gezin. Beide varianten komen in Soest en in de rest van het Eemland nog volop voor. Gijsbert Cornelisse van den Breemer (1714-1758) vertrok van Soest naar Eemnes en werd stamvader van de tak in Eemnes en in het Gooi. Zijn nakomelingen heetten merendeels Van Breemen. In latere eeuwen, maar met name in de vorige eeuw, hebben beide families zich vanuit Eemland en het Gooi over de rest van Nederland verspreid, tot in Limburg toe. Ook zijn er naamgenoten geëmigreerd, onder andere naar de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Het boek heeft een extra dimensie gekregen doordat daarin ook vele andere bekende Soester familienamen veelvuldig voorkomen zoals: Van Dorresteijn, Hilhorst, Kuijer, Van Logtensteijn, Van Roomen en Stalenhoef en nog vele andere. De Soester boerenzoons en -dochters trouwden namelijk eeuwenlang met zoons en dochters van andere boeren uit Soest en directe omgeving. Vaak waren bruidegom en bruid achterneef en achternicht en was kerkelijke dispensatie nodig voordat er getrouwd kon worden. Zo is het boek niet alleen een genealogie van een aantal families, het is tevens een stuk sociale geschiedenis van de streek in het algemeen en van de plaats Soest in het bijzonder.
Getracht is om een zo levendig mogelijk beeld van deze voorouders te schetsen. Daartoe zijn naast de gebruikelijke gegevens rond geboorte, huwelijk en overlijden ook zoveel mogelijk achtergrondgegevens opgenomen, in de vorm van aantekeningen uit allerlei oude akten, verhalen en anekdotes. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van diverse oude familiefoto’s, bidprentjes en dergelijke. Van de echtparen waarvan het huwelijk ná 1900 plaatsvond zijn behalve de zoons ook de dochters met hun kinderen opgenomen.

Nagekomen commentaar: Prijs van het boek is 32.50 euro. Toezending van het boek na ontvangst van uw overmaking op rekeningnummer van de Postbank: 3272669 t.n.v. M.G.C. van den Bremer, Nieuwegein.onder vermelding van naam en adres.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden