Kies een jaartal

Johan Kraaijenbrink III en IV in Soest

Gepubliceerd 07-09-2005

Deze week in Hervonden Soest de tweede aflevering van vier mensen met de naam Johan Kraaijenbrink die ooit in ons mooie dorp hebben gewoond. Alle vier de Johannen hebben iets met Soest te maken, ze zijn er geboren of getogen en hebben gemeen dat zij alle vier erg kundig zijn op gebied van bloemen en planten of het kweken van bomen. Vier generaties Johannes Kraaijenbrink. Johan IV , geboren in 1920 te Soest, 85 jaar, nu wonende in Canada , eigenaar van een tuincentrum, schreef over iedere generatie de gevenens op voor zijn kinderen en klein-kinderenen en stuurde ons ook een kopie toe.Vandaag de korte geschiedenis van Johannes Kraaijenbrink en III en IV.
Allereerst Johannes Kraaijenbrink III. Hij werd Johan genoemd en groeide op in de dienstwoning tegenover paleis Soestdijk. Nadat hij de Tuinbouwschool in Boskoop had afgelopen behaalde hij het Diploma Tuinarchitekt. Na enige tijd in Engeland nog wat ervaring te hebben opgedaan begon hij op een perceel grond aan de Noorderweg in Soestdijk een boomkwekerij. Van 1914 tot 1918 moest hij gedurende de mobilisatie in militaire dienst, waar hij tuinbouwlessen gaf aan de mede opgeroepende militairen. Met de weekenden had hij verlof en kon hij zijn aandacht nog wel wat aan de nieuwe kwekerij geven, maar het was pas toen de mobilisatie was afgelopen dat de kwekerij goed begon te lopen., geweldig werd uitgebreid tot verder langs de Noorderweg en zelfs een strookje langs de Stadhouderlaan en tot grote bloei kwam. Helaas, gedurende de crisisjaren werd de zaak zwaar getroffen en zat er geen bestaan meer in. Johan III was een verenigingsman. Hij was een van de oprichters van het van Lenneps Sportpark aan de Schrikslaan en hij was ook betrokken bij het ontstaan van Religie en Kunst aan de Rembrandlaan en bij de aanleg van het Soester Natuurbad. Gedurende vele jaren was hij secretaris van de V.V.V.Soest-Vooruit en ook correspondent van het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamse Courant.
Iedereen moest in die tijd werken om een werkloosheids uitkering te krijgen en dit was bijna altijd grondwerk. In de Soester bossen werd veel grond omgespit en vaak huisvuil ondergewerkt. Gedurende die periode trad Johan op als beplantingsadviseur voor de gemeente Soest want alles moest onderplant worden of in de wandelbossen en bij het openluchttheater worden herbeplant. Achter het Natuurbad en op het zogenaamde Ezelsveld werden grote ontginnings projecten ondernomen. Alles met schop en kruiwagen met ijzeren band en met handkracht aangedreven kiepwagentjes op smalspoor.Tot op heden zijn nog veel sporen terug te vinden van al deze projecten. Hij werkte samen met Staatsbosbeheer dat adviezen uitbracht. In 1936 kreeg hij de functie van bosbouwkundig ambtenaar bij de gemeente Rotterdam, speciaal belast met de verdere aanleg en voltooing van het Bosplan Kralingerhout. Wat nog over was van de kwekerijen (aan de Noorderweg) werd verkocht en de familie verhuisde naar Rotterdam. Johan III overleed in 1945 mede ten gevolge van het letsel opgelopen gedurende het Duitse bombardement van Mei 1940.

Johan IV (de schrijver van de vier generaties) word weer Jan genoemd of John. Geboren in 1920 en na de middelbare school de Landbouwwinterschool afgelopen in Utrecht en in Arnhem bij de Nederlandse Heidemaatschappij de middelbare school voor bosbouw en cultuurtechniek. Bij de Technischedienst van de Nederlandse Heide Maatschappij gewerkt tot eind 1941. En daarna in dienst getreden bij het Staatsbosbeheer, Algemene dienst te Utrecht. Het werk was daar veelomvattend en bestond uit ondermeer adviseren van de Rijkswaterstaat en de Proviciale Waterstaten ten behoeve van de beplantingen langs hun wegen en kanalen. Ook het maken van beplantings ontwerpen viel hier onder en ook bemiddeling bij aankoop en aanvoer van het benodigde plantenmateriaal. Tenslotte het algemeen toezicht op de uitvoering van de plannen.
In 1948 werd hij speciaal belast met het ontwerp, aanleg en explotatie van de nieuwe Rijkskwekerij en boomoverslagbedrijf aan de Zandheuvelweg in Baarn. Tot 1953 heeft hij op de kwekerij gewoond en vandaar naar Canada vertrokken. De kwekerij is later in particuliere handen overgegaan en is nu genoemd Bomencentrum Nederland B.V.
Hij dacht dat de bosbouw in Canada wel grote mogelijkheden te bieden had en kwam in Canada met goede papieren op dat gebied. In de praktijk was er echter geen productie bosbouw van enige betekenis maar bijna alleen hout roofbouw. Zo kwam hij al gauw in Canada in de tuinaanleg terecht en het kweken van bomen is verder zijn voornaamste werk geworden. Zo hoefde hij er niet altijd in regen en wind op uit te trekken maar heeft hij als zelfstandig ondernemer dicht bij huis kunnen werken. In dit prachtige land en in deze mooie omgeving heeft Johan Kraaijenbrink IV tot nu toe de laatste 50 jaar van zijn leven gevuld. Tot op heden is hij nog nauw betrokken bij de explotatie van zijn Tuincentrum.
Er is geen Johannes Kraaijenbrink V gekomen, die is nooit geboren.
Was getekend Jan of John Kraaijenbrink IV.
Maart 2005
Ingersolt. Ontario
CANADA


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden