Kies een jaartal

Bonifatiusschool Soest Jongensklas 1942/43

Gepubliceerd 03-08-2005

Vandaag in Hervonden Soest een schoolfoto. We hebben de foto al lange tijd in portefeuille en in de loop van tijd hebben we alle namen kunnen achterhalen. Kees Werkhoven, leerling van toen heeft ze gecontroleerd en in orde bevonden. Het is de 5de klas van de Bonifatiusschool aan de Steenhoffstraat behorende bij de Petrus en Pauluskerk. De foto is gemaakt in de oorlogjaren, vermoedelijk 1942/43 , de klas van meester Taris met 39 jongens. De Bonifatiusschool was toen nog een jongensschool. De meisjes kregen onderwijs van de nonnetjes in het Sint Jozephgesticht, waar nu het museum Oud Soest is ondergebracht.
In Soest waren tot 1951 maar twee scholen waar katholiek onderwijs werd gegeven. Voor kinderen uit Soest-Zuid was de afstand naar de Bonifitiusschool nog wel te doen, maar kinderen uit Overhees en het Veen moesten over de Eng kuieren, en kwam je uit een Rooms gezin en woonde je op Hees dan was je de klos.We hebben er in deze rubriek eerder over geschreven. Kinderen uit het verre Hees moesten vaak ‘s zomers hun ouders helpen en ‘s winters was de afstand tot de school een belemmering en zorgde voor veel verzuim. 
Er veranderde veel toen tegenover de in 1939 gebouwde Heilige Familiekerk in Soest-Zuid ook een nieuwe school werd gebouwd. In 1949 kreeg men daarvoor vergunning, in 1951 begon de bouw en 1 september 1952 was de officiele opening. Meester Taris is de aangewezen man om hoofd der school te worden. De nieuwe Willibrordusschool begint met vijf klassen en 250 leerlingen. De school is in een klap te klein. Het katholieke onderwijs is vanaf die tijd wel veel beter verdeeld over Soest. De Mariaschool op Soestdijk, de Bonifatiusschool in Soest-Midden en Willibrordusschool in Soest-Zuid.
Door de leegloop bij de Bonifatiusschool naar Soest-Zuid verandert deze school al gauw van een jongensschool in een school met gemengde leerlingen, jongens en meisjes. Dat kwam ook mede doordat in die jaren de nonnetjes de onderwijstaak aan de meisjes beeindigde. De nonnetjes die er nog waren hielden zich de laatste jaren uitsluitend bezig met de verzorging van de oudere mens van Soest tot ook daaraan een einde kwam.

Nagekomen commentaar: Ria Jacobs merkt op dat de meisjesschool niet was in het St. Josephgebouw maar het gebouw daarachter (nu de Moskee die ook zal moeten worden gesloopt voor nieuwbouw). Zij is zelf daar op school geweest en herinnert zich juffrouw de Wolf en juffrouw van de Breemer.
De heer Maarten Timmermans uit Rhenen denkt dat meester Taris in de jaren 1942/43 niet de leraar van de 5 klas was maar in die jaren van de 2de klas. Hij was toen leerling. De foto moet gemaakt zijn in begin 1942 of 1945.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden