Kies een jaartal

Burgemeester S.P.Bentinck en de Politiesportvereniging

Gepubliceerd 29-06-2005

Vandaag in Hervonden Soest een foto van burgemeester Baron S.P.Bentinck. Hij was burgemeester van Soest van 1946 - 1972. We zien hem hier op de foto als de nog jonge burgemeester bij de opening van schietwedstrijden georganiseerd door de S.P.S.V. de Soester Politie Sport Vereniging op 13 augustus 1949. We denken dat hij deze prent van hemzelf wel stoer en geslaagd heeft gevonden want hij heeft de foto indertijd met een passe partout laten inlijsten en vermoedelijk heeft deze prent jaren in een hoekje van zijn werkkamer aan de Vosseveldlaan gehangen. Achterop de foto was een artikeltje uit de krant van het verloop van de schietwedstrijden geplakt. Zodoende weten we iets meer van de herkomst. Meteen na de ambtsaanvaarding in Soest is burgemeester Baron J.S.Benting door S.P.S.V. gevraagd beschermheer van de vereniging te willen worden en deze functie heeft hij naar blijkt met enig genoegen aanvaard.

De jaren na de oorlog maakte de politie nog gebruik van de schietbanen op het terrein van huize "Oranjehof", gelegen op de hoek Prins Bernhardlaan/ Prins Hendriklaan. Voor deze door S.P.S.V. georganiseerde schietwedstrijden op zaterdagmiddag bestond grote belangstelling. De burgemeester van Soest Mr. S.P. Baron Bentinck opende de wedstrijden door persoonlijk een voltreffer in de roos te plaatsen. Aan de korpswedstrijden namen de teams van Baarn, ‘s Gravenland, Loenen en Soest deel. De animo was groot en pas tegen 8.oouur ‘s avond viel het laatste schot. Baarn ging met de eerste prijs strijken. (een plaquette van het gemeentestuur). ‘s Avonds reikte de voorzitter van de S.P.S.V., de heer A. de Liefde, in een der zalen van "Oranjehof", met enige toepasselijke woorden de talrijke prijzen uit en dankte allen voor het slagen van de wedstrijden.
We spraken oud politieman de heer Bart Snijder. Hij wist zich nog wel te herinneren dat de politie oefende op de schietbanen bij huize Oranjehof. Hij deed zelf niet mee aan deze wedstrijden. Hij vond zichzelf maar een slecht schutter. Snijder en later ook politieman Douma zijn enthousiaste oud-leden van de S.P.S.V. maar zij deden liever aan andere activiteiten van de politiesport mee. Voetbal, Volleybal en wandelen. Direct na de oorlog deed vanuit het Soester Korps een tiental dienders mee aan de vierdaagse in Nijmegen. De thuisblijvers vonden dat wel eens lastig want zij moesten die week de lege uren op het dienstrooster weer opvullen. Al met al is de saamhorigheid in het Soester politiekorps altijd van een behoorlijk niveau geweest. 

De bevrijding was nog maar drie maanden een feit of in augustus 1945 namen de toenmalige korpsleden A.W.Voet en L. Houkes al het initiatief tot oprichting van een politie sportvereniging. Een maand later op maandag 3 september 1945 werd in het toen nog bestaande hotel "de Gouden Ploeg" een vergadering gehouden , die leidde tot de oprichting van de Soester Politie Sport Vereniging. Tijdens de vergadering gaven zich 38 man op als lid. Vanaf de oprichting heeft de S.P.S.V een belangrijke plaats in het korps ingenomen. Behalve sportwedstrijden werden ook ontspanningsavonden georganiseerd. Uit de leden had zich ook een zanggroepje gevormd, een dubbelkwartet. Zij luisterde de feestavonden op met zang en cabaretachtige stukjes. Dat was lachen geblazen volgens Snijders. Het bestaan van de S.P.S.V. heeft de onderlinge sfeer tussen de leden en ook tussen politie en burgerij in die dagen zeker bevorderd. 

Na zijn ambtsperiode van burgemeester Bentinck in 1972 is echtpaar Bentinck in Soest blijven wonen. Baron S.P.Bentinck overleed op 22 december 1998 op een leeftijd van ruim 90 jaar. Tijdens een herdenkingsdienst in de Oude Kerk hebben ook vele inwoners van Soest hun rechtvaardige, wijze, maar vooral de meest vriendelijke oud-burgemeester die Soest heeft gehad, een laatste eer kunnen bewijzen. Mevrouw Bentinck bleef alleen achter in het grote huis aan de Vosseveldlaan. Tot voor kort. De leeftijd spreekt en de tuin werd te groot. Sinds een paar maanden woont zij in Baarn. Het huis in Soest is verkocht en moet 1 juli worden opgeleverd. De twee dochters Bentinck, Charlotte en Saskia, staan moeder bij met de verhuizing em het leegmaken van het huis. De grote vraag wat moet mee en wat kan weg en waar kunnen we anderen nog een plezier mee doen?. Daar waren daar dan ook wat spullen bij voor Museum Oud Soest onder andere deze ingelijste foto van de beschermheer van de Soester Politie Sport Vereniging, Baron J.S.Bentinck oud-burgemeester van Soest die op 13 augustus 1949 een welgemikt schot in de roos plaatst. 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden