Kies een jaartal

Veenhuizerstraat-Koninginnelaan Soest

Gepubliceerd 10-03-2010

Vandaag een foto van de schoenenwinkel van Pieter Schagen aan de Veenhuizerstraat 20 later Koninginnelaan 32. Pieter Schagen geboren in oktober 1894 in Sliedrecht kwam als loteling van de lichting van 1914 in het leger. In juli 1916 werd hij bevorderd tot wachtmeester en was daarna gelegerd in Soestdijk bij het 2de Regiment Veldartillerie, derde Batterij, te vinden bij landgoed Eikenhorst en het tolhuis aan de Biltseweg nabij het paleis Soestdijk. Schagen was ingekwartierd bij hotel Trier.

Toen de vrede van Wereldoorlog I was getekend en de dreiging van oorlog voorbij kon het leger demobiliseren en in oktober 1919 ging Piet Schagen met groot verlof. Soestdijk was voor hem een vertrouwde omgeving geworden, kennelijk reden om in het mooie Soest blijven. Hij liet zich in januari 1919 bij de gemeente inschrijven en vestigde zich als schoen- en zadelmaker aan de Veenhuizerstraat. Pieter Schagen woonde toen op nummer 73 terwijl hij zijn bedrijf had op Veenhuizerstraat 17. Een jaar later trouwde hij in Numansdorp met Cornelia Groeneweg. 

Op 1 april 1922 kocht Schagen aan de Veenhuizerstraat te Soest grond van Hare Majesteit Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Koningin Moeder, geboren Prinses van Waldeck en Pyrmont, residerende te ‘s-Gravenhage bij volmacht de heer jonkheer Johan Adolf de Jonge van Zwynsbergen, intendant van Soestdyk, Particulier Paleis en Domein wonende te Soestdyk, gemeente Baarn. Na deze uitgebreide mooi omschreven koopacte diende hij op 26-09-1922 een bouwvergunning in om een woon- en winkelhuis te bouwen. Architect P.Beekman maakte het ontwerp en B.Vlug bouwde het woonwinkelhuis aan de Veenhuizerstraat schuin tegenover de Nieuwstraat. 
In die jaren vestigden zich steeds meer winkeliers zich aan de Veenhuizerstraat. Het kon niet uitblijven, op een gegeven moment meenden een aantal bewoners dat de naam het aanzien van hun straat in sterke mate verminderde doordat de naam bij pensiongasten en vreemdelingen herinnerde aan de bekende Drentse strafkolonie voor landlopers en bedelaars. In feite was de benaming Veenhuizerstraat eeuwenoud. De weg leidde immers naar het “Veenhuis ”aan de Praamgracht, waar de turf uit het Soesterveen aan accijns werd onderworpen. De geschiedenis van het dorp Soest werd wel geweld aangedaan in die dagen. Men had bitter weinig begrip voor de historie.
De heer A.Aalder schreef een brief aan B en W ook namens 43 anderen om de Veenhuizerstraat, wegens de ongunstige klank en een onjuiste indruk die het bij de vreemdelingen wekt, te veranderen in Regentessestraat. Een deel van de Raad had er wel begrip voor.

Raadsvergadering
In de krant lezen we een verslag van de raadsvergadering.” Als nieuw punt van de agenda wordt ingelast het verzoek van de bewoners van de Veenhuizerstraat om den naam van de weg te veranderen in Regentessestraat.
De heer Doorman heeft daartegen bezwaar uit historisch oogpunt.
De heer Van Doorne onderschrijft dit, doch meent niettemin dat de tegenwoordige naam de bewoners tot ergenis is.
Zij die niet met de historie op de hoogte zijn, denken altijd aan de strafkolonie Veenhuizen , ook al heeft deze met de naam niets uit te staan.
De heer Endedijk deelt mede, dat de naam afkomstig is van het vroegere Veenhuis, een grote opslagplaats van turf, die gelegen was op de plaats waar thans het buitengoed van de familie Beckeringh ligt. Uit historisch oogpunt voelt hij niets voor verandering..
De heer Gasille meent, dat Konginnestraat beter zou zijn dan Regentessestraat.
De heer Van Doorne stelt voor dan te nemen Koninginnelaan, het stuk van Nieuwerhoek tot Beetzlaan aldus te noemen., terwijl voor het overige deel van de Veenhuizerstraat de oude naam zou kunnen blijven.
De Voorzitter zegt, dat indien de straat naar de Koningin-Moeder zou willen noemen de naam Adelheidstraat de voorkeur zou verdienen. Maar hij kan wel voelen voor de naam Koninginnelaan.
Ten slotte wordt de laatste naam in stemming gebracht en met 8 tegen 5 stemmen de gehele Veenhuizerstraat herdoopt in Koninginnelaan. 
Tegen stemden de heren Busch,Doorman,de Bruin,den Bliek en v d Breemer.”

Koninginnelaan!
Op 26 augustus werd de Koninginnelaan feestelijk geopend door den Edelachtbare Heer Burgemeester Deketh. 
Pieter Schagen bleef tot aan zijn overlijden aan de Koninginnelaan wonen. Later kreeg hij ook buiten Soest enige bekendheid als orthopedisch schoenmaker. In mei 1940 was hij groepsleider van wijk III groep 16, in verband met de afvoer van de burgerbevolking. Verder in de oorlog was zijn huis een veilig adres voor onderduikers. In 1942 overleed na een ziekbed zijn vrouw op de leeftijd van 46 jaar. Schagen bleef met drie kinderen achter. Een jaar later trouwde hij met Beertje van de Kamp, geboren te Nijkerk ,op dat moment huishoudster in Soest. Uit dit huwelijk werden nog een zoon en twee dochters geboren. Na de oorlog in 1948 werd besloten te gaan emigreren. Er werd bij de Canadese Ambassade in Den Haag een aanvraag ingediend. Pieter en Beertje volgden engelse les. Navraag bij de Canadese Ambassade naar de ontwikkeling van het verzoek, bleek de aanvraag zoek te zijn en de procedure moest opnieuw aangevraagd worden. Op dat moment was de animo te emigreren bij zijn vrouw Beertje verdwenen. Vanwege ziekte moest in oktober1962 de winkel worden gesloten. In maart 1967 overleed Pieter Schagen te Soest 72 jaar oud. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Soest..
De winkel werd naderhand verhuurd aan Eb Karelsen, die er een sportzaak in begon. Het pand Koninginnelaan 32 werd in 1986 verkocht. Mevrouw Schagen beter bekend als Beertje ging bij haar dochter in Delft wonen. 

Nagekomen commentaar: Op de foto staat Pieter Schagen met hoed en dochtertje Truus aan de hand. De andere man met hoed is Leo Keizer en met platte pet is de knecht Aart Brons. De foto is in 1927 gemaakt.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden