Kies een jaartal

Openbare Lagere School (Veenstraschool)

Gepubliceerd 26-01-2005

Misschien herinnert u zich de schoolfoto die we een week na Sinterklaas plaatste. Wij vroeger u toen om de namen van de leerlingen. De foto is gemaakt in 1933 ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de heer Veenstra het hoofd van de openbare school in de Kerkebuurt. De kinderen mochten die dag gekostumeerd naar de school komen en een leerling had zich zelfs in een Sinterklaaspak gestoken. Een van de toenmalige leerlingen was de heer Piet Ekel. Hij reageerde en leverde ons de namen van bijna alle leerlingen. 
De geschiedenis van de dorpsschool leert ons dat er al vanaf 1590 onderwijs gegeven werd in een schooltje aan de Eemstraat, bij de Oude Kerk in Soest. De school werd op een gegeven moment te klein en in 1845 werd op een terrein naast de café logement "De Gouden Ploeg" , een nieuwe Kerkebuurtschool gebouwd. De eerste steen werd gelegd door de jongste leerling de vijfjarige Evert van Brummelen. Op 23 october 1846 werd de school ingewijd. Het gebouw is later meerdere maken vergroot.. In 1869 telde de school 200 leerlingen. In dat jaar werd in ‘t St. Josephgesticht een lagere meisjesschool geopend en later ook voor de jongens. Hierdoor daalde het aantal leerlingen drastisch, doch in 1897 waren er weer 200 openbare leerlingen. In 1887 werd de Gereformeerde Gemeente opgericht, die gelijk een school met de Bijbel opende, zodat het leerlingenaantal weer daalde. In 1904 verenigden Hervormden en Gereformeerden zich om gezamenlijk een nieuwe "School met de Bijbel" te stichten, hetgeen de openbare dorpsschool ongeveer 100 leerlingen kostte. Het tijdperk van de Zuilen breekt aan en van die tijd af is de strijd om de leerling ontstaan en tot heden gebleven. 
Op 1 juli 1908 werd de heer G.H.Veenstra benoemd als hoofd van de school. Hij was voor dien hoofd in Purmerend. Veenstra is tot zijn pensioenering (1936) aan de school verbonden geweest.

Wij zijn de heer Piet Ekel dankbaar voor dat hij ons de namen van bijna alle leerlingen kon melden want Ekel alias Malle Pietje had het in december "drok drok drok". Imitator, hoorspelacteur,producer, regiseur toneelspeler alias Piet van Dijk in Swiebertje had juist van de NCRV vernomen over herhalingen van de kinderserie. Kranten en TV-rubrieken wilde hem wel interviewen over de tijd van vroeger. Ook rond het overlijden van Prins Bernhard was Ekel in de media een veel gevraagd man om over de relatie Soest en het paleis Soestdijk en haar inwoners de nodige verhalen te vertellen. Piet Ekel 83 jaar, een geboren Soester weet veel en weet het smakelijk op te dienen. Hartelijk dank heer Ekel. 

Nagekomen commentaar: De heer Lex Vis, hij woonde vroeger in de Torenstraat (Rapid) mailde ons een foto van de gedenksteen van de Dorpsschool waarvan de bouw mogelijk werd door een vorstelijke gift. De gedenksteen is bewaard gebleven in Museum Oud Soest


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden