Kies een jaartal

Nog eens:de Kerkebuurtschool

Gepubliceerd 10-02-2010

Op de foto van de vijfde klas van de openbare lagere school in de Kerkebuurt, die op 20 januari j.l. in deze rubriek stond afgedrukt zijn veel reacties gekomen , ook van buiten Soest. Er werd gebeld en via de redactie gemaild en er kwamen brieven binnen. De Soester Courant of het krantenknipsel met de foto waren verstuurd naar familie of vrienden. Kennelijk omdat we alle leerlingen een nummertje hadden opgepakt vonden oud-leerlingen het een uitdaging namen te noemen die zij zich nog herinnerden. Zo zijn we nu al aan de bijna volledige lijst leerlingen gekomen van de 5de klas van het leerjaar 1950/1951 en zijn alle foutjes hersteld,die er in de eerste opzet waren geschreven. 
Reacties kwamen van Jan Postema, oud leerling, hij belde ons met enkele namen. Hij schreef eens een pagina vol met herinneringen aan de Kerkebuurtschool in deze krant. Bèr Stroband (no 18) had het artikel opgestuurd gekregen van zijn broer Dik uit Soest. Bij hem kwamen de namen boven drijven als hij ’s nachts uit een droom ontwaakte. Mevrouw Eijgelaar, op de foto Corrie van Oven (no 10) uit Leiden mailde een lange lijst namen. Jenny van de Boon (no 1) uit Amersfoort belde ons en gaf juiste namen door, wij hadden haar een verkeerde naam gegeven. Joan Blok (no 28) nu mevrouw Mantgem, zij woont nog steeds Kerkpad ZZ 105, reikte ons een flinke lijst namen aan. Zij is benieuwd. Een brief via de redactie van Mw W.M.A.van Os- de Kruif (Wolly no 39) uit Baarn met een aantal namen. “Ik vind het enig deze bijdrage te kunnen leveren en ik hoop de ontbrekende namen ook nog boven water komen. We zijn nu tenslotte allemaal rond de 70 jaar”, schrijft ze. Zo hebben we uit al deze reacties een een bijna volledige lijst met namen samengesteld. 

De brief van Joop van de Wijngaart (onderwijzer van 1969-1974).drukken we zijn geheel af. Hij schrijft ons:
“Ik heb met genoegen de Soester Courant van woensdag 20 januari 2010 gelezen. Via een oud-leerling ontving ik de krant. Met name de rubriek “Verdwenen Soest hervonden” op pagina 7 trok mijn aandacht.
Ik heb van september 1969 tot maart 1974 als onderwijzer gewerkt in het openbaar lager onderwijs in Soest en wel aan de o.l.s. Soest-Centrum (noodgebouwen aan de Molenstraat) , later o.l.s. Ingenhof (nieuwe school bij de spoorwegovergang in de Molenstraat).
Bij de opening van het nieuwe schoolgebouw in november 1972 heb ik een boekje samengesteld met als titel “De Soester dorpsschool door de eeuwen heen”. Het boekje is uitgereikt aan de gasten tijdens de officiële opening en alle toen aanwezige leerlingen. Er zal vast nog wel een exemplaar in het gemeentearchief te vinden zijn.
Ik heb toen mijn gegevens vooral verkregen uit het gemeentelijk archief én gesprekken met leerkrachten, oud-ouders en oud-leerlingen van de Kerkebuurtschool.

Weer opgebloeid.
In het artikel in de Soester Courant van 20 januari jl. wordt in grote stappen de geschiedenis van de Kerkebuurtschool geschetst. Ook de teloorgang van de school in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw blijft niet onbesproken.
Alleen, de school is toen niet ten onder gegaan, want…
Het leerlingental bedroeg in 1963 minder dan 60 leerlingen, ouders hadden geen vertrouwen meer in de school en stuurden hun kind(eren) naar andere scholen, o.a. naar de Margrietschool (openbare school) of bijzondere scholen.
Het schoolbestuur, het college van Burgemeester en Wethouders, zag het somber in en dreigde met definitieve sluiting van de onderwijsinstelling. Ook de onderwijsinspectie was ontevreden over de onderwijskwaliteit.
Het kleine schoolteam ging, onder leiding van het nieuwbenoemde schoolhoofd Wim Bijl, keihard aan het werk. Er kwam zelfs een onbetaalde, maar wel bevoegde, leerkracht die de kinderen uit de derde en vierde klas (nu de groepen 5 en 6) onder haar hoede nam. Ook de oudercommissie verzette bergen werk. Iedereen werd weer enthousiast, maar…
Het grote probleem bleef echter, dat de school uit het centrum kwam te liggen. 
Vandaar dat het voor de school zeer prettig was, dat er aan de Albert Cuyplaan twee noodlokalen voor de eerste en de tweede klas (nu groepen 3 en 4) in gebruik genomen konden worden. 
Het resultaat bleef niet uit: het leerlingental bleef groeien.
Donderdag 25 maart 1965 opende toenmalig burgemeester mr. S.P. baron Bentinck een houten noodschool aan de Molenstraat. De (nieuwe) Kerkebuurtschool telde drie lokalen en ging verder door het leven als o.l.s. Soest-Centrum. 
Er werd na verloop van tijd een extra lokaal bijgebouwd. Maar, door de bebouwing van het Soesterveen kwamen er zoveel kinderen, dat er zelfs twee lokalen ingericht werden in villa “Ingenhof” (ter hoogte van de spoorwegovergang). De ruimtenood werd zo hoog, dat een klas weer werd ondergebracht in de voormalige Kerkebuurtschool aan de Middelwijkstraat (was toen mavo-school).
Het ging goed met o.l.s. Soest-Centrum. Een en ander met als resultaat een prachtig nieuw schoolgebouw dat in november 1972 officieel in gebruik werd genomen. De naam werd o.l.s. Ingenhof. Later is die naam veranderd in obs Desmond Tutu, vanwege de veranderde samenstelling van wijkpopulatie.
Kortom, de Kerkebuurtschool heeft na de verhuizing van de Middelwijkstraat naar de Molenstraat in 1965 nog ruim 40 jaar prima openbaar onderwijs verzorgd. Met vriendelijke groet, Joop van de Wijngaart”.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden