Kies een jaartal

De Ploeg begin van S.O.SOEST

Gepubliceerd 17-03-2004

Deze week in Hervonden Soest een wat beschadigde foto, ansichtkaartformaat van een groep jongens met een bal. Een voetbalclub?.We gaan op zoek en met de weinige gegevens die achter op de kaart staan geschreven gaan we aan de slag. We lezen: 1930; de Ploeg speelde aan de Birkstraat ; B.J.Koppen Ossendamweg 30.
Als de foto in 1930 is gemaakt en de jongens die daar op staan afgebeeld gemiddeld 15 jaar zijn zouden het nu bij leven mannen van omstreeks 90 jaar moeten zijn. Misschien is er toch een kleine kans dat we alle namen kunnen achterhalen. In ons archief hebben we een boekje uit 2001 over 75 jaar bestaan van S.O..SOEST.
En daarin ontdekken we dat voetbalclub “de Ploeg” het prille begin geweest van de Sportorganisatie Soest of wel afgekort als S.O.Soest. De vier voorlopers van S.O.Soest op een rijtje zijn geweest: De Ploeg; DIOS; Be-Quick; en BDC.

In 1926 werd voetbalclub “de Ploeg” opgericht. Midden in de crisisjaren, waarin de mensen om te overleven hard moesten werken voor weinig geld en in die tijd nog heil en troost zochten in de kerk. De rooms-katholieke kerk heeft in Soest altijd een voorname rol gespeeld. Denk aan het Groot Gaesbeeker Gilde en de vier parochies die er in Soest zijn. Het enige dat de rooms-katholieken misten was een eigen voetbalclub. Het was kapelaan Schaepman een doorn in het oog, dat sportieve katholieken jonge mannen gingen voetballen bij de twee openbare voetbalclubs, Soest en ESVAC ( de cubs, die in 1938 fuseerden tot SEC)
De kerk was in het begin helemaal geen voorstander van voetbal maar toen men inzag dat de katholieke jeugd naar protestandse voetbalclubs trok nam men de touwtjes in eigen hand. Kapelaan Schaepman riep op een warme dag in mei enkele jongelui bijeen en een maand later was er een bestuur geformeerd uit de volgende heren: J.van de Werf voorzitter; A.W van Hofslot secrtaris ; A .J.Hom penningmeester C.Volman lid en W.Onwezen lid. 
Op 29 juli 1926 werd pastoor Vossenaar erbij gehaald en hij preekte dat voetbal niet het belangrijkste was in het leven en na hem sprak de heer Versteegen van de inmiddels opgerichte RK Sportfederatie. Hij waarschuwde die middag de RK- jongelui ook nog eens voor de verleidingen van het “neutrale” voetbal. De naam van voetbalvereniging ”De Ploeg” is afgeleid van het Soester gemeentewapen. Kapelaan van Wijk zorgde voor een veld aan de Lange Brinkweg en het clubtenue werd vastgesteld met de volgende kleuren: zwarte broek, zwart shirt met gele kraag. 

Maar toch al met al was het in de beginjaren sappelen voor de jonge vereniging. Het innen van de contributie was een groot probleem. In 1930 het jaar dat deze foto is genomen werd er een “fancy-fair” en “Rad van Avontuur” gehouden, die voor die jaren het gigantische bedrag van 578 gulden opbracht. Maar het innen van contributie bleef moeizaam verlopen. Het kwam dikwijls voor dat een lid wegens achterstallige betaling moest worden geroyeerd. Gevolg een drastische terugloop van het ledental. Twee jaar later in 1932 werd op initiatief van voorzitter van der Weert de naam “ de Poeg “vervangen door “Be Quick”, een naam die erg in was in die tijd. Achterliggende reden was dat “de Ploeg” vaak werd geassocieerd met het onbehouwen schoppen dat katholieke jongemannen doorgaans dachten te doen. Het nieuwe veld aan de Birkstraat (achter café de Schouw) zorgde voor nieuw elan in de vereniging. Van die tijd af ging het goed met het katholieke voetbal in Soest. In 1945 volgde de fusie met DIOS en veranderde de naam in B.D.C. (BeQuick-DIOS-Combinatie).

Tot zover de voorgeschiedenisboekje van SO.Soest. Men schrijft in het boekje heel beeldend dat oprichter kapelaan Schaepman nu na zoveel jaren van achter een wolk vanuit de hemel geamuseerd naar zijn vereniging en al wat zich daar afspeelt zou kijken. Precies het doel zoals hij en zijn bestuurders het toentertijd voor ogen hadden. Een springlevende vereniging. Wij voegen er voorzichtig de conclusie aan toe dat het er ons inziens in de loop der jaren een beetje minder kerk en een beetje meer voetbal is geworden.
Wij van Hervonden Soest blijven met een vraag zitten, al hebben we de voetballers op de foto een nummer gegeven maar we weten helaas geen enkele naam. Misschien zijn er die ons dit nog kunnen vertellen.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden