Kies een jaartal

G.Egbers "Gart uit de Plas"

Gepubliceerd 01-10-2003

Op de foto van het huisje die wij u 23 juli j.l in Verdwenen Soest lieten zien, zijn verschillende reacties gekomen. Men dacht dat het ergens op het Hart had gestaan en een ander wist zeker dat de Lange Brinkweg juiste de plek was maar gelukkig reageerde de heer Oostrum. Hij heeft in de oorlogjaren een paar jaar als jongetje bij de familie Egbers ingewoond om aan te sterken en later belde ook mevrouw Egbers. Zij is met haar gezin de laatste bewoonster van het huisje geweest. Het is echt heel romantisch het huisje op de hei geweest toen er in Soest nog veel ruimte was. Het huisje stond ooit aan de Esdoornlaan op de plek waar nu sinds vijf a zes jaar een rijtje grote villa’s zijn gebouwd.
Op dat stuk land hebben voorheen twee generaties Egbers gewoond. De eerste generatie zien we op de familiefoto. 
Egberts stond in Soest bekend als "Gart uit de Plas", gehuwd met Jansje Kok. Een gezin van vier kinderen.

Het "uit de plas" slaat op een flinke plas die er in het begin van de vorige eeuw moet zijn geweest. Daar dankt de Plasweg nog zijn naam aan. De plas of heidevennetje is alengs door mogelijk zandverstuiving tot een plasje geworden en later helemaal gedempd. Het huisje heeft het langer uitgehouden. In de loop van jaren heeft het huisje van Gart uit de Plas meerdere adreswijzigingen ondergaan. In het adresboek van 1924 staat het huisje met aan het hoofd van het gezin G.Egbers vermeldt op Heideweg nummer 13. Aan de Heideweg werden steeds huizen gebouwd en kijken we in het adresboek van 1940 dan staat het huisje genummerd als Heideweg 41b. De Gemeenteraad van Soest besluit 11 september 1951 het laatste stukje Heideweg in Esdoornlaan te veranderen en zo zien we in het adresboek van 1959 van Museum Oud Soest de familie Egbers vermeld staan als M.J.Egbers, beroep drukker, Esdoornlaan 5. 

We gaan verder vanuit de foto met de drie zoons en een dochter.Dochter Jo in het midden trouwde met Wim van der Hoed. Achter Jo ook in het midden staat zoon Gerrit. Hij trouwde met een dochter van Roest de vrachtrijder.Rechts zien we zoon Gijs. Gijs is al met zijn veertiende jaar schoenmaker geworden. Eerst bij een paar bazen, een in Amersfoort en Zeist en daarna is hij in een schuurtje achter het huisje voor zijn eigen begonnen. Later na zijn huwelijk met Bertha Westerbeek is Gijs meer bekend geworden als schoenmakerij Egbers aan de Schoutenkampweg. 

Helemaal links op de foto staat Rinus. Hij is van school af bij papierfabriek Strabo in Den Dolder gaan werken. Toen de Strabo 40 bestond mocht Rinus naar het feest een meisje meenemen. Hij vroeg Leida Westerbeek mee en zij zijn hun verdere leven samen opgetrokken. Moeder Jansje overleed jong . En kort daarna trouwde Rinus en Leida. Vader Egbers bleef bij hun inwonen. Er werd een bijgebouwtje met plat dak tegen het huis aangebouwd en in het jonge gezinnetje werden zes kinderen geboren. Moeder Leida kan er mooi over vertellen. Op de foto van het huisje lijkt het wat stil, maar er scharrelden altijd een koppel kippen rond het huis en in het schuurtje achter het huis lagen altijd twee varkens te knorren. Ook al was niet alle comfort aanwezig de ruimte rond het huis was heerlijk speelterrein voor de kinderen. Als het tijd was om te eten klingende moeder met een koperen scheepsbel en in no-time zaten de kinderen aan tafel. Kerk en school waren in de buurt. 

Schoonvader Egbers dementeerde op latere leeftijd wat, maar schoondochter Leida bedacht werkjes voor hem zodat hij zich toch nuttig voelde. Hij schilde iedere dag de aardappels voor het gezin, daar was hij een paar uur mee bezig. De ruimte rond het huisje werd een stuk kleiner toen op een gegeven moment de Larixlaan werd doorgetrokken naar de Foekenlaan. Er werden in de achtertuin villa’s gebouwd. Het huisje raakte in de verdrukking, Het stond wat van de weg gebouwd en het was daardoor ook nooit aangesloten op het waterleidingnet. maar altijd aangewezen op water uit de pomp. Iets bruinig (ijzerhoudend) water maar goed te gebruiken. De gemeente wilde op een gegeven moment ook dat de familie naar een ander onderkomen zou omzien. In de jaren 1961/62 zijn ze naar de Eigendomweg verhuisd. Mevrouw Egberts vertelt nog vol trots over haar man Rinus. Hij heeft 47 jaar bij van Straten & Boon gewerkt en altijd op het fietsje naar Den Dolder. Een keer kwam er een stok tussen de spaken en maakte hij een ongelukkige val. Maar hij is in al die jaren nog geen week ziek geweest. Rinus is 69 jaar geworden. De beide dames Westerbeek die met twee broers Egberts zijn getrouwd geweest wonen nu ieder in een appartement zes hoog in Honsbergen. Ze kijken vanuit de hoogte over Soest naar de plekken waar ze eens hebben gewerkt en gewoond en met hun gezinnen geleefd en waar beiden nog mooie soms haast sprookjesachtige herineringen aan hebben. 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden