Kies een jaartal

Landhuisje van meester H.Kleijn

Gepubliceerd 25-09-2002

Meestal betreuren Soesternaren het als er iets ouds en vertrouwds in Soest verdwijnt maar nu eindelijk het bovenstaande huisje aan de Middelwijkstraat met de grond gelijk is gemaakt hangt er een hoerastemming in de buurt. 
Er zal een landhuisje in dezelfde stijl op de kavel worden herbouwd zo meldt een bord van aannemer van de Belt in de tuin. 
De foto is uit de tijd dat de Middelwijkstraat nog was geplaveid met echte straatstenen. Het huisje is in 1920 gebouwd in opdracht van de heer H.Kleijn. Hij was met zijn gezin, vrouw en twee dochters, ook de eerste bewoner. 
Kleijn en aannemer van de Velden ontwierpen het huisje en van de Velden bouwde het. Het was toen ook het eerste huisje aan de Middelwijkstraat dat is gebouwd tussen de openbare school en de melkfabriek. De paardentram van Soest naar Baarn kwam op gezette tijden nog voorbij en vanaf het huisje had je vrij zicht op villa Middelwijk met rondom de villa een grote tuin met achter het hek een groepje reeen. Dochter Willy herinnert zich nog goed dat de familie Mooi die villa Middelwijk bewoonde op mooie dagen met de tilbury uit rijden gingen. 
De heer Kleijn solliciteerden in die jaren naar een baan als leraar bij het vereniging christelijk onderwijs in Soest. Hij werd de meester van de zesde klas van de school aan de Spoorstraat nu Prins Berhardlaan. Voor die tijd had hij gewerkt in Naarden en den Haag en voor hij naar Soest kwam was hij als leraar verbonden aan het opvoedingsgesticht "de Kruisberg" in Doetinchem en weesinrichting Neerbos bij Nijmegen. Een hele overgang voor meester Kleijn. Hij moest op Soest voor de klas aan strengheid wel wat leren inbinden, en dat gebeurde ook, maar Kleijn is altijd een strenge doch rechtvaardige meester gebleven , zo hoorde wij van dochter Willy. Nog maar kort in Soest werd zoon Jan geboren. 
Kleijn was Nerderlands Hervormd en behoorde bij de Oude Kerk. Daar was hij in die jaren voorlezer en zelfs een poosje voorzanger in de Oude Kerk. Vaak een taak voor iemand uit het onderwijs. Hij behoorde tot het orthodoxe deel van de gemeente, rechtzinnig en streng in de leer. Toen na dominee Brands predikanten werden beroepen van een wat lichter kaliber, richtte een deel van de gemeenteleden de Gereformeerde Bond op scheidde zich af in de vorm van een evangelisatie. Landelijk is de Gereformeerde Bond een organisatie in de Nederlands Hervormde Kerk opgericht in 1906, die zich strikt wenst te houden aan de belijdenisgeschriften uit de 16de en 17de eeuw, lezen we op internet. In de adresboeken van 1930 en 1934 staat het bestuur van de Bond vermeldt als afdeling Soest van den Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Ned. Herv (Geref) Kerk. Het bestuur bestaat uit C.H.van Brummelen, voorzitter; H.Kleijn, secretaris; N.Smit, penningmeester; W van de Velden;A.Spelt;G.Gerritse. De Bonders hielden kerkdiensten in de MULOschool aan de Prins Berhardlaan en later in de Rembrandzaal. Het is de voorgeschiedenis van wat nu de Ichtuskerk is. Dominees van ver buiten Soest die kwamen preken reisden in die jaren niet op zondag. Zij arriveerden al op zaterdag en vonden vaak bij het gezin Kleijn voor het weekend onderdak. 

Kleijn kon op school goed met zijn collega’s opschieten. Er zijn verschillende foto’s van en hierbij drukken wij er een af. 
staande vlnr: Meester F.H.Gemen, ook een legendarische meester in Soest, kwam veel bij Kleijn over de vloer; F.C Everaars;W.H.Berge; juffrouw M.J.Birhof. Zittend vlnr: H.Kleijn; C.N.van de Flier (hoofd) en juffrouw D.van Arkel.

Meester Kleijn was ook een verdienstelijk schilder. Achter het huis stond een schuurtje dat was zijn atelier. Met een groot raam op het noorden voor het goede licht. Kleijn schetste veel tafreeltjes in de Kerkebuurt en op de Eng. En bij Zwarte Willem aan de Eem had hij een eigen bootje liggen, ideaal voor polderlandschapjes. De schetsen werden in zijn atelier uitgewerkt. De schilderijtjes vonden meestal hun weg als kadootjes aan familie en bekenden. Een schilderij van Kleijn heeft als kenmerk dat er altijd vijf vogels in de lucht vliegen op ergens op de grond pikken. Vijf vogels, dit omdat ze thuis met vijven waren. Vader moeder en de drie kinderen Annie, Willy en Jan. 

Eens schilderde meester Kleijn een doek van grote afmetingen. Een ploegende boer op de Eng. Hij schonk het schilderij aan de school waar hij meester was. Daar heeft het jaren gehangen. Toen de Da Costaschool opnieuw is gebouwd vond men kennelijk dat het schilderij in een modern gebouw niet meer paste. Kortom het is verdwenen. Heeft de bouwer van de school het soms in de container gemikt of heeft een meester of toenmalig bestuurslid van de het christelijk onderwijs het doek misschien meegenomen. Met die vraag blijven we zitten..Als u het weet meldt het ons dan, dochter Willy wil het graag weten. 

Meester Kleijn in Lexmond geboren is in 1971 overleden 93 jaar oud. Zijn vrouw overleed in 1972. Beide hebben de bouw van de Ichtuskerk niet meegemaakt. Dochter Annie is in het huisje aan de Middelwijkstraat blijven wonen tot 1976. Er werd in die jaren twee maal ingebroken en Annie voelde zich daar wat onveilig bij. Toen is het verkocht voor anderhalve ton. De nieuwe bewoners hebben van het mooie huisje helaas een rommeltje gemaakt. 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden