Kies een jaartal

Rijwielhandel en Taxi Klomp

Gepubliceerd 11-09-2002

De Soester postbode in ruste de heer de Boer kwam ons bovenstaande foto brengen. Het huis zou hebben gestaan aan de Prins Bernhardlaan en de mensen op de foto zouden iets te maken hebben met de familie Klomp. Met die gegevens gingen we op zoek. Postbode’s weten doorgaans veel van Soest en de heer de Boer was warm. Voor het huisje zien we de kinderen staan van de omtreeks 1880 geboren Cornelis Klomp, van beroep spoorwegbeambte. Hij woonde met zijn gezin op Beetzlaan no 13. Vermoedelijk staat het huisje er nog maar is het nu nummer 27. 
De jongen met hoed is George Klomp, hij lijkt door die hoed ouder maar is toen in 1925 de foto werd gemaakt 21 jaar. Het meisje met fiets is Bep van Herwaarden met wie George later zou trouwen. Het kleine jongetje is een broertje van George, Cees Klomp een nakommertje. Later is Cees bekent geworden als bestuurder en nog weer later als beheerder van de ziekenwagen Soest. Het kleine meisje is zusje Gooike Klomp, naar wij hoorde vertellen is zij later getrouwd met Henk van der Schagt.
George begon na school al jong bij zijn ouders in de schuur aan de Beetzlaan 13 een fietsenhandel. Op het reclamebord bij het huis staat George Klomp ; Rijwielhandelaar en Reperatiewerkplaats. Het repareren van rijwielen zo hebben we ons laten vertellen verliep goed, maar het aanschaffen van een rijwiel was zo rond 1925 voor koper alsook voor de verkoper nog een hele onderneming. Wilde iemand een rijwiel kopen bij George dan fietste de pas beginnende fietsenmaker naar de groothandel in Hilversum en fietste met de nieuwe fiets op de rug weer terug naar Soest. De banden mochten de grond niet raken zodat hij toch een spinternieuwe fiets kon afleveren.. En als achteraf de koop toch niet doorging, dan werd de fiets op de rug weer naar Hilversum teruggebracht. 
George trouwde met Bep van Herwaarden en zij werden in 1930 verblijd met een zoon, Cees Klomp.
In datzelfde jaar verhuisde George en Bep Klomp naar Koninginnelaan no 4, meer ruimte voor de fietsenhandel , meer expansie. Na enkele jaren werd ook de andere helft van het dubbele huis no 2 bij het bedrijf betrokken en in die tijd is ook de eerste taxi in het bedrijf genomen. Dat was de auto van schoonvader de heer van Herwaarden. De taxi , het paradepaardje van de zaak, werd met veel zorg omgeven. Er werden gecombineerde ritten naar Amerfoort gemaakt voor 6 cent de kilometer. Voor 60 cent per persoon werd men op en neer gebracht, wachttijd inbegrepen. De aanzet voor een bloeiend taxi-bedrijf. 
Anno 1935 bij het 10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp, toen Soest 15 duizend inwoners telde en de benzine nog 13 cent de liter kostte had het bedrijf vijf auto.s. voor taxi of verhuur. Het personeel dat in die jaren in de eerste plaats fietsen repareerden werd daarnaast ingezet als taxi-chauffeur. Kwam er een "vrachtje" dan werden de handen gewassen, de jas aangedaan en de pet opgezet en reed de taxi voor. De onderste foto is uit die tijd: vlnr: Vader George Klomp; kleine jongetje is Kees jr, latere opvolger; dan de vier chauffeurs, Geurt Holwerf; Willem Verwoerd; Klaas de Boer; Henk van der Schagt.

Klomp zorgde vanaf de jaren 1940 ook voor het ziekenvervoer in Soest onder auspiciën van de plaatselijke afdeling van de EHBO.De ziekenauto verdween van de Koninginnelaan na het overlijden van de heer George Klomp sr in 1961. Het ziekenvervoer werd voortgezet aan de Noorderweg door Cees Klomp een broer van George. De heer Cees Klomp jr zette het bedrijf van zij vader aan de Koninginnelaan voort. Klomp junior trouwde met Nel Spelt. Zij kregen twee dochters Lydia en Irene. Er brak weer een gezellige en gouden tijd aan voor de volgende generatie Klomp. Toen de dochters wat groter waren hielpen zij al mee in het bedrijf. Dochter Irene aan de pomp en natuurlijk ook taxirijden. Nergens te beroerd voor, ze vonden het hartstikke leuk werk en ook de klanten waren wel gecharmeerd van zo’n leuke en gezellige bediening.
Cees en Nel hebben het taxibedrijf in 1993 overgedaan aan Wilco Bolderman. Tot medio 1999 hebben Cees en Nel de rijwielhandel en de pomp aangehouden.
Sinds drie jaar leven ze rustig maar ze missen de gezelligheid en aanspraak van de klanten wel. Wij Soesternaren zien nog dagelijks auto’s en busjes en zelfs een autobussen met een Klompen-vignet door Soest rijden, maar de echte rijwielhandel en taxi Klomp hoort nu toch echt thuis in de rubriek Verdwenen en Hervonden Soest.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden