Kies een jaartal

Soester politie met materieel

Gepubliceerd 30-01-2002

Hervonden Soest van 30 - 01- 2002

Er zijn veel en leuke reakties gekomen op de foto" Soester politie met materieel" van Verdwenen Soest van 3 januari 2002. Velen herkenden het plekje waar de foto is gemaakt en wel achter het oude politiebureau van Weedestraat 3. We kijken vandaar staande op de Prins Bernhardlaan voor de bloemenwinkel van Tolboom naar de garage en cellencomplex van het oude politiebureau. Het eerste officiele politiebureau van Soest was daar gehuisvest van 1946 tot 1987. (Nu kennen we het appartementencomplex de Batenburg). In de oorlog en daarvoor was de politie ondergebracht in het oude gemeentehuis aan de Steenhooffstraat. In 1985 werd de eerste steen van het nieuwe burerau op de Eng gelegd door de toenmalige Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht Mr . P. van Dijke en de Burgemeester van Soest. Mr. P.Scholten, waarop vermeld staat: "WELKOM BURGER, WIE G‘ OOK ZIJT. HIER GEEFT MEN HULP EN VEILIGHEID". 
We kregen reakties van oud-politiemensen en ook van een specialist in kentekens de heer E.P.Worp. Hij schreef de Soester Courant "De politiewagen links op de foto is een Fort modeljaar 1954. Het "nieuwe" kenteken PT is uitgegeven in maart tot april 1954. De overige voertuigen hebben nog een oud provincie kenteken. In 1955 werden de nieuwe kentekens verplicht. Omdat er op de foto sneeuw te zien is , dateer ik deze foto op eind 1954 begin 1955. Over plaats en personen is mij helaas niets bekend".
We houden ons wat datum van opname betreft aan de heer Worp. Namen hebben we doorgekregen van o.a. oud-politieman J.W.Kaspers. Als wachtmeester, in de oorlog moest hij onderduiken, daarna weer terug bij politie Soest en daarna jaren verbonden tot aan zijn pensionering aan politiebureau Soesterberg. Van hem horen we wie er op de foto staan:
vlnr:
1. van Groningen. Vaste chauffeur en chef monteur technische dienst van het korps. Hij moest burgemeester en hoofdinspecteur rijden 
2. Harry Breeschoten
3. Bart Snijders
4. H. ter Meer (maar kort bij politie Soest (1954-1957) Later bij Rijkspolitie Soesterberg
5. Gerrit van der Weerd
6. A. de Raadt (adjudant)
7. Klaas van Veen 
Oud-politieman Snijders heeft ook nog vele herinneringen aan zijn tijd bij het Soester korps. Soest had in die tijd vierentwintigduizend inwoners en het politiekorps telde 35 man. De zag er nog niet uit als een politie-auto maar werd in de volksmond "de blauwe Engel" genoemd. We hoorde dat Breeschoten zijn speurhond goed onder controle had, maar bij ter Meer was de hond de baas. De saamhorigheid in het Soester korps was groot. De nog maar kort geleden opgerichte Soester Politie Sport Vereniging (1945) was in korte tijd een club van niveau geworden en de feesten rond de bevorderingen van de dienders waren bar gezellig. Het eigen Soester politiekorps is verdwenen, we spreken nu van een regiokorps. Een stukje verdewenen soest hervonden. Voor al uw reakties hartelijk dank. 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden