Kies een jaartal

H.H.Communie Petrus en Paulusparochie

Gepubliceerd 14-06-2000

Op de foto van Verdwenen Soest van 24 mei zijn maar enkele reacties gekomen. Omdat de foto zo oud is vermoeden we dat al. Hij is gemaakt Anno Domino 1899 ter gelegenheid van het feest van de Eerste Heilige Communie in de H.H.Petrus en Paulus Kerk. Toen nog de enige katholieke parochie in Soest.

Uit het boekje De Geschie- denis van Soest deel 3 "de Petrus en Paulus parochie, geschreven door de heer F.S.I.Knaapen, zijn we toch iets meer te weten gekomen over de mensen op deze foto. In het midden staat pastoor Johan Paul Reijmer, geboren te Griethausen (Pruissen) op 18 januari 1846. Hij was nog maar net enkele weken pastoor in Soest toen de foto werd gemaakt. Zijn vorige standplaats als pastoor was Winschoten waar hij tot 24 maart 1899 verbleef. Reijmer was de opvolger van Pastoor Peer die enige weken tevoren op 8 maart van dat jaar overleed. Reijmer werd "de Organisator" genoemd. Hij is tot aan zijn emiritaat 1918 in Soest gebleven. Hij heeft veel voor de bevolking van Soest gedaan, vooral op het gebied van onderwijs. Hij stichtte een beroepschool voor bouwvakken, een soort tekenschool. Onder het pastoraat van Reijmer werden meerdere activiteiten uitgevoerd "buiten bezwaar van de kerkekas", met andere woorden hij betaalde uit eigen prive middelen. Een voorbeeld: In 1904 wordt de kerk nog met petroleum verlicht, maar in de pastorie heeft de pastoor voor eigen rekening electriciteit laten aanleggen. Op een vraag van het bisdom waarom hiervoor geen machtiging is aangevraagd, antwoordt de pastoor op 27 juni van dat jaar dat hij deze machtiging niet nodig achtte omdat betaling uit eigen middelen werd voldaan, met als motivering: "Wij kunnen dan eens zien of dit later voor de kerk ook zou kunnen. De electriciteit werd geleverd door een eigen Soester "centrale" welke door de firma Swager was gebouwd aan de Lange Brinkweg.

Verder zien we op de foto twee kapelaans. Een 2de kapelaan was juist een jaar tevoren 1998 benoemd. Namen: kapelaan Chr. van Vilsteren en kapelaan Ph. J. J. Inden. Kapelaans kregen in die tijd een jaarsalaris van f 300.= waarvan f 250.= voor rekening van de kerkkas en f 50.= door de pastoor werd bijgedragen. Geen florissant bestaan. Weliswaar hadden zij gratis kost en inwoning maar zij hoorden er wat kleding betreft perfect uit te zien en er werd verwacht dat zij als liefdadigheid ook regelmatig een duit in het zakje deden.

Verder op de foto helemaal rechts de koster heer L. Ravensloot. Er is ons gezegd dat de foto is gemaakt tegen de achterkant van de toenmalige pastorie wat nu de muziekschool is.

De namen van de communicantjes weten we nog steeds niet. Van de bruidjes hebben we doorgekregen dat het bruidje in het midden voor de pastoor Cornelia van den Dijssel moet zijn en mevrouw Huurdeman belde dat bijna zeker haar moeder ook dat jaar tot de bruidjes behoorde maar ze weet helaas niet niet waar ze op de foto staat.

Voor de volledigheid vermelden we dat deze foto in 1994 ook al eens in de rubriek Verdwenen Soest heeft gestaan.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden