Kies een jaartal

De school aan de Driehoeksweg

Gepubliceerd 02-09-2009

Vandaag in Hervonden Soest een klassenfoto van de School aan de Driehoeksweg. De derde christelijke school van Soest, gebouwd in 1929. De Driehoekswegschool werd hij is het begin genoemd. 

De aanbesteding voor de bouw van de school vond precies 80 jaar geleden plaats. Architect P.Beekman, de vaste ontwerper van de christelijke schoolgebouwen in Soest tekende voor de vereniging “Een School met de Bijbel” een nieuwe school ter grootte van 5 leslokalen, kamer voor het hoofd en een leermiddelenkamer, op een terrein aan de Driehoeksweg . Laagste Inschrijvers de heren J.G.Wijnands f 39.680,= en G.van de Berg f 41.000.= en hoogste inschijver aannemer Klerks uit Bussum voor f 54.500.=
De bouw van de Chr School aan de Driehoeksweg werd opgedragen aan aannemer G. van de Berg voor de somma van f 40.000,=.

Op 1 april 1930 werd een gedeelte van de school in gebruik genomen. Leerlingen die voor de nieuwe school in aanmerking kwamen hadden voor nood al enige maanden les in café ‘De Gouden Ploeg’ in de Kerkebuurt. De officiële opening vond plaats op 28 april, toen konden de ruim honderd nieuwe leerlingen instromen.

Een jaar later wordt de Driehoeksweg van zandweg, bij regenachtig weer meer een modderweg, verhard door er een laag sintels in te walsen. Ook kreeg de school bij de gemeente gedaan de Driehoeksweg te verlichten. De leerlingen kunnen met droge voeten de klas de school betreden. 

Openbare les
Nauwelijks waren deze voorzieningen geregeld of schoolbestuur en pers werden uitgenodigd een openbare les te volgen. Bij Mej. Pontier kon men zien hoe zij de eerste beginselen in de jonge kinderziel legt.
Mej. M.J.van de Berg demonstreerde een zanglesje en daarna werden de leesboeken voor de dag gehaald en lazen de kinderen om beurten een stukje voor. Soms wat haperig maar er waren er bij die het aardig ver brachten en ook begrepen wat zij lazen. Werd er een foutje gemaakt dan gingen de vingers de lucht in. De les werd met aandacht gevolgd. In de 5e en 6e klas, waar het hoofd der school,de heer P.H.J.Holst de scepter zwaaide, werden zwaardere onderwerpen behandeld. Vragen over Bijbelse geschiedenis, Kerkhervorming en Vaderlansche geschiedenis werden met grote sprongen doorlopen en vlot en begrijpelijk uitgelegd.

De Werveling
De Driehoekswegschool floreerde, kreeg omstreeks 1959 de naam De Savornin Lohmanschool, en ging later in 1992 op in De Werveling.Meester P.H.J.Holst werd in de herinnering als zeer aardig en vriendelijk ervaren. Juffrouw Pontier kwam er minder aardig af. Zij gaf handwerken. Mevrouw Smit heeft nog steeds een schortje dat zij toen moest borduren met hele kleine steekjes. Toen het bijna af was moest zij het weer uithalen en opnieuw beginnen met nog kleinere steekjes. Ook mevrouw Elzinga had dezelfde ervaring met een pyamasloopje. Een vervelend mens, ze sloeg met een latje op je vingers.

Psalmversje
Vast onderdeel op het lesrooster van de School met de Bijbel was in die jaren het leren van een psalmversje. Elke week weer moest er een couplet van een psalm uit het hoofd geleerd worden. Op maandagmorgen werd het door de meester of de juf overhoord. Je kreeg er zelfs een rapportcijfer voor. Doorgaans telde het cijfer niet mee of je wel of niet zou overgaan, maar het cijfer stond toch wel te prijken op het rapport. Als je dan je rapport aan opa of oma liet zien ging soms het enige commentaar van hen over het cijfer van het psalmversje. Er werd verwacht dat je voor je psalmversje een tien kon krijgen. Ook de cijfers gedrag, netheid en vlijt werden soms hoger gewaardeerd dan die van taal of rekenen. Maar dit was vroeger.De rapporten ,ook van christelijke scholen, zien er tegenwoordig anders uit. 

Karel Appel
We hebben wat voorwerk gedaan. De leerlingen op de foto zijn door ons van een nummer voorzien. Mevrouw Corrie Jaarsveld-de Wilt heeft ons al enige namen doorgegeven. Ze weet ons te vertellen dat nr. 14 Riekje Appel en nr. 26 Dirk Appel nichtje en neef je zijn van de bekende schilder Karel Appel. Zij kwamen uit Amsterdam en hun moeder was ernstig ziek. Zij zijn toen enige maanden bij oma Jaarsveld aan de Nieuweweg in huis opgenomen geweest en zo ook tijdelijk leerlingen van de Driehoekswegschool.
De leerlingen van toen zijn nu vermoedelijk op een leeftijd van 80 tot 85 jaar. Wilt u over de ontbrekende namen doorgeven. Met uw hulp kunnen we de klas compleet krijgen.

Nagekomen commentaar: Wij vroegen u de ontbrekende namen van de leerlingen aan ons door te geven. Rietje Pronk het meisje met de donkere strik in het haar op nr 13 kon ons alle namen geven.
Hartelijk dank

Voor nood kregen de leerlingen voor de bouw van de nieuwe school les in lokalen van de openbare school in de Kerkebuurt. Op de eerste etage via een buitentrap bereikbaar. Dus niet in cafe De Gouden Ploeg.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden