Kies een jaartal

Kinderhuis Statum

Gepubliceerd 02-03-2011

Kinderhuis ‘Statum’

‘Kunt u niet eens aandacht schenken aan kinderhuis Statum dat heeft gestaan aan de Eigendomweg? ‘vroeg een lezer van deze rubriek juli vorig jaar. Deze lezer stuurde ons ook een aantal foto’s waarvoor onze dank!Hij mailde: “Voor een heleboel oud-bewoners is het belangrijk dat er nog iets van hun jeugdjaren resteert. Er waren gemiddeld 25 kinderen. Kinderen waarvan de ouders in de buitenland zaten, oorlogswezen en probleemkinderen. In de oorlog ook joodse kinderen. ‘Tante Jet’ en ‘tante Let’ hadden de leiding. Het was een moderne opvoedingsmethode. Redelijk vrij” ( zie ook foto met briefje voor werving van kinderen).

Het pand(villa) waar het om gaat stond op het perceel Eigendomweg 98 en is in 1974 afgebroken met het oog op de aanleg van de Koningsweg. Al eerder is in deze rubriek aandacht geschonken  aan deze verdwenen villa (zie Soester Courant van 11-12-1991). Het kinderhuis Statum is vermoedelijk in 1938 op dit perceel ontstaan/gevestigd omdat in de Soester Courant van dat jaar melding wordt gemaakt van een telefoonnummer. De villa bestond toen al want in de adresboeken van 1930,1934 en 1937 staat vermeld: A.D. van Krieken, pensionhouder. Vermoedelijk diende het pand toen al als pension. De heer Jan de Ruigt , die geboren en getogen is aan de Eigendomweg en daar het grootste deel van zijn leven heeft gewoond herinnert zich het tehuis nog erg goed. Ook veel familie van hem woonde in die omgeving. Zijn grootvader heeft gewoond in het boerderijtje  nabij de Koningsweg dat gelukkig voor de slopershamer gespaard is gebleven  Uit verhalen van zijn vader meent hij zich te herinneren dat in het pand vroeger de ‘oude heer’ Tensen ( vader van de bekende busondernemer) heeft gewoond maar daar is in oude adresboeken geen bevestiging van te vinden.  Het lijkt erop dat het pand gebouwd is tussen 1927 en 1930.

Op het verzoek van  de lezer om informatie reageerden enkele oud-bewoners via de reactierubriek op internet van deze krant. Een oud-bewoner schreef: “Ik ervaar het als een groot geluk in mijn leven dat ik daar mocht zijn van mijn 13e tot 17e jaar. Harmonie en avontuur. Statum heeft mij afgeleverd als een meisje dat haar eigen authenticiteit mocht behouden. In die sfeer hoefde ik nooit bang te zijn voor hatelijke ruzies en kleinerende opmerkingen”” Een andere oud-bewoonster die er verbleef van 1943 toto 1946 refereerde aan het onderwijs op de Van der Huchtschool, die blijkbaar door de leerlingen werd bezocht. Eén van de onderwijzeressen mevr. v.d. Weij) bivakkeerde gedurende de oorlog ook enige tijd in Statum.

In de jaren zestig kreeg het pand een nieuwe bestemming onder leiding van de heer G.J. van Capelleveen. Zo werd het wel aangeduid als ‘bejaardenpension’ of als ‘verpleeghuis’ Uit berichten in de Soester Courant in die jaren blijkt dat er nogal eens een bewoner tijdelijk spoorloos was. De naam veranderde in villa Zuidereng. Op de beeldbank van het gemeente-archief zijn tal van foto’s van het pand te vinden


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden