Kies een jaartal

Een nieuwe r.-k.kerk op de Bunt

Gepubliceerd 05-08-2009

Vandaag in Hervonden Soest een foto van de pas gebouwde r.-k.kerk in Soest –Zuid. De derde r.-k.kerk van Soest.De oude Petrus en Paulus Kerk aan de Steenhoffstraat bood onvoldoende ruimte om de r.-k.gelovigen te herbergen. Bovendien bestond er een reeds lang gekoesterde wens van vele katholieken voor een nieuwe kerk op de Bunt.

Op 28 november 1937 gaf de Aartsbisschop van Utrecht de weleerwaarde Heer R.G.Lommerse, kapelaan te Utrecht opdracht voorbereidende maatregelen te treffen tot het oprichten van een nieuwe r.k.parochie in Soest.Op de Bunt zou de derde parochie van Soest moeten komen. De Birkt, tot voorheen behorende bij de H.Hendricus te Amersfoort en ook Soestduinen dat onder de parochie van de H.Carolus Borromeus te Soesterberg viel, deze beide regio’s zouden aan de nieuwe Parochie worden toegevoegd.

De 42 jarige oud kapelaan uit Utrecht gaat aan de slag. Hij moet het geld voor de nieuw te bouwen rk kerk bij elkaar zien te krijgen. Rutgerus Gerardus Lommerse, geboren 10-3-1895 te Ter Aar (ZH).Hij kent de klappen van de zweep.Hij was priester gewijd 15-8-1922 te Utrecht en was kapelaan te Wegdam (1922-1924), te Delden (1924-1931) en laatst te Utrecht ( 1931-1937) in de St. Nicolaasparochie.

Een klein kapitaaltje voor de nieuw op te richten parochie was er al gereserveerd uit de opbrengst van de verkoop van Marienburg, dit op last van Aartsbisschop Mgr.H.van de Wetering.
Op 2 oktober 1935 krijgt het kerkbestuur (volgens de notulen van de vergadering) vrij op naam een terrein aangeboden tussen de Plasweg en de Oude Urechtseweg, groot 1.44.01 Ha, en nog daarnaast een perceeltje, groot 0.24.00 Ha, voor de somma van f 5000,--.
Die aanbieding kwam van de “N.V.Bouwterrein Exploitatie Maatschappij de Heidebloem” te Naarden. De voorwaarde werd gesteld dat er op het aangeboden terrein binnen vier jaar een R.K.Kerk zou worden gesticht. Het kerkbestuur besluit tot aankoop maar niet voor f 5000,-- maar voor
f 6000,--, met welke f 1000,-- meerkosten zij de onafhankelijkheid van de “N.V.de Heidebloem” afkopen.

Crisistijd
Het is crisistijd en het geld komt met heel kleine giften binnen. Een paar keer is er een uitschieter van duizend gulden. In februari 1938 wordt het bisdom voor een machtiging tot het ontwerpen van een schetsplan van de nieuwe kerk gevraagd. Mgr.de Jong (Kardinaal-Aartsbisschop) geeft toestemming voor een voorlopig ontwerp. De opdracht werd gegeven aan architect Hardeman in Oldenzaal, samen met Arn.Brouwer, architect te Soest. Bisschoppelijke adviseur was J.Starmans.
In juni 1938 volgt een goedkeuring van de Kroon om in het nieuwe uitbreidingsplan voor Soest-Zuid , een openbaar gebouw te stichten. Ook de Gemeente Soest en Gedeputeerde Staten van Utrecht keuren de plannen goed. 
Op 12 oktober 1938 vond de aanbesteding van Kerk en Pastorie plaats. Er waren zeven inschrijvers. De bouw wordt gegund aan de laagste inschrijver de aannemer H.van Keulen te Amersfoort voor het bedrag van f 76.687.--.
De spade kan de grond in. Een nieuwe kerk op de Bunt.Verwacht werd de bouw van kerk en pastorie in tien maanden te klaren, en dat lukte.
Pastoor lommerse was iedere dag op de steiger te vinden.
Over deze bouwpastoor een volgende keer. We hopen in die tijd een goede foto van hem te vinden. Hij was een bijzonder mens.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden