Kies een jaartal

Soester kilometervreters in Nijmegen

Gepubliceerd 22-07-2009

Over twee dagen hopen weer duizenden wandelaars die zich hebben ingeschreven voor de tocht der tochten te Nijmegen de eindstreep te halen. De Nijmegense vierdaagse is nog steeds het bekendste wandelfestijn in ons land en daarbuiten. Liefhebbers van wandelen moesten tijdig inschrijven want de limiet van vijfenveertig duizend wandelaars was dit jaar ook weer ver overtekend.

We hebben begrepen dat onder die duizenden wandelaars ook velen uit Soest meedoen. De oudst ingeschrevene van dit jaar is een inwoonster uit onze gemeente. Het echtpaar Smid zijn geboren wandelaars waarvan mevrouw Smid-Overbeek met een leeftijd van 87 jaar op de lijst staat. Of zij echt meelopen en de tocht volbrengen is nog niet duidelijk. 
De foto van vandaag is Wil Janssen. Hij was militair van beroep en liep 46 keer de vierdaagse. De laatste maal in 2005. Een echte lange afstandloper. Wil trainde na zijn dienstijd en liep vaak de 80 km marsen die de Rotterdamse Sportvereniging organiseerde. Ook liep hij eens de ANWB-Mergelroute 110 km in een ruk binnen een etmaal. Dat zijn tochten voor de ware liefhebbers. Wandelen was zijn lust en leven. Ieder jaar hing de vierdaagse vlag bij huize Janssen aan het Harperpad aan de gevel. Wil Janssen droomde ervan in Nijmegen de vijftig vol te maken maar dat mocht hij helaas niet beleven. 

Beroepsmilitairen
We kwamen ook in contact met P. Jansens een wandelmaatje van Wil Janssen van de foto. Ook Jansens is als beroepsmilitair begonnen met pittige afstanden marcheren. Een enorme staat van dienst wat betreft het wandelen. Hij hoopt dit jaar voor de 44ste keer de Vierdaagse van Nijmegen te lopen. P.Jansens afkomstig uit Zeeland is lid van de Rotterdamse Wandelsportverening. De oudste en één van de grootste wandelsportverenigingen van Nederland, met de meest actieve snelwandelafdeling van ‘t land. Maar ook andere verenigingen zoals de L.A.T. de Lange Afstand Tippelaars organiseren marsen door heel Nederland. Bekend zijn de Kenedymarsen. 80 kilometer lopen binnen een tijdsbestek van tien uur. Het zijn de kilometervreters die zich daar voor opgeven. 
De echte lange afstandlopers vinden de vierdaagse 4 x 50 kilometer maar een zacht eitje. Militaire groepen deden vaak mee voor de beloning in vrije dagen. Die geluiden hoorden we vroeger ook 
uit het Soester Politiekorps. Van de pas opgerichte S.P.S.V. Soester Politie Sport Vereninging liepen in 1947 met 10 man mee in de Vierdaagse. De andere dienders moesten allemaal twee uren extra overwerken. 
Toenemende welvaart en vrije tijd hebben er voor gezorgd dat het aantal landen dat meedoet in de Vierdaagse van 7 à 8 tot 60 in 2004 is gestegen. Ook het predikaat ‘Koninklijke’ voor de Bond (1958) en zeker ook de deelname van Z.K.H. prins Claus hebben geleid tot een spectaculaire stijging van het aantal deelnemers.

Wandelclubs
Wij blijven bij de wandelaars uit Soest die in het verleden de Vierdaagse van Nijmegen hebben volbracht. Mevrouw Willie Kleijn liep 19 keer de Vierdaagse uit. Vooraf werd met wandelclub “De Eemkanters” getraind. Zij schreef in op wandeltochten van 25 en 30 kilometer die wandelclubs uit onze omgeving organiseerden. Voor de echte Vierdaagse begon had zij al vaak 400 kilometer in de benen. In de tijd net na de oorlog werd er nog in groepen gelopen maar later trainde de meeste individueel. Dat vrij en frank lopen vond Willy ook het prettigst. Een enkel keer heeft ze samen gelopen maar als die niet in dezelfde kadans liep dan zij, dan probeerde zij haar medelopers snel kwijt te raken. Het ‘in de pas lopen’ was ook belangrijk bij groepen. Willie heeft wel gezien dat militairen na een stuk stevig marcheren in ruststand stonden en dan zomaar omvielen. Met een plens water werden zij weer bijgebracht. Willie zorgde tijdens het lopen goed voor zichzelf. Altijd voldoende water en vooral wat zout. Willie moest wel ieder jaar gekeurd worden en bij inschrijving een keuringsbewijs overleggen. Ze herinnerde zich nog dat ze bij de keuring haar adem heel lang kon inhouden en dat de arts zei ‘ je zou een goeie voetballer zijn’.De laatste vierdaagse liep Willie in 1968. 
Willy herinnerde zich nog de lopers uit die tijd: Bep Bunt ,Joop en Annie Groart en ene Vos. We schreven eerder in deze rubriek over de Vierdaagse. Van de politiemannen kennen we J.W.Kaspers 10x; F.Sonders; T. van de Meulen; A de Raadt; K.den Ouden; S.Schippers; L.Houkes; Cor de Bruin 4x; P.J.Bergman. Politieman L.le Clerq heeft zich 50 keer laten inschrijven en 47 keer uitgelopen. Hij kwam uit de contreien van Nijmegen en kende de streek als zijn broekzak. Verder kennen we de lange wandelaars als Cor van Velzen 22x,Wim Veerman 5x,de heer Koppen en P.Renooij 17x. Bakker Piet Renooij van de Nieuwstraat liep van Soest naar Nijmegen en vervolgens de vierdaagse. Hij liep feitelijk een ‘vijfdaagse’ berichtte de Soester Courant destijds. 

Huldiging
In die tijd werden de lopers uit Soest na de vierdaagse apart nog gehuldigd en bewonderd voor hun prestatie. De politie sportvereniging en andere groepen liepen een rondje met tromgeroffel en muziek van de P.V.O en daarmee werd in de jaren na de oorlog de Vierdaagse van Nijmegen ieder jaar feestelijk afgesloten. 
In de jaren zeventig is het met het groepswandelen bergafwaarts gegaan. Het individuele frank en vrij-wandelen is daarbij toegenomen. Het gevolg is dat wij van al de Soesters die nu als idividuele wandelaars de Nijmeegse Vierdaagse lopen helaas weinig weten. We kunnen onze dappere dorpsgenotendie aanstaande vrijdag over de Via de Gladiola in Nijmegen de eindstreep halen ook niet bewonderen en huldigen, en dat is toch jammer. Dat vieren ze volgens de heer P.Jansens in de dorpen onder de rivieren uitbundiger.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden