Kies een jaartal

toneelspel lustrum Soester Kring

Gepubliceerd 22-01-1992

Toneelspel  lustrum  van De Soester Kring.

Het speelde in café de Teut en er ging nogal wat drank over de tafel – op de foto in elk geval. Wanneer werd dit toneelstuk opgevoerd, waar, door wie en wat voor stuk was het – dat vroegen we allemaal. Nu, goed een maand later, is het allemaal voor ons uitgezocht door een van de mensen op de foto, oud Soester  mr. Jan van Doorne, nu wonend in Anna Palowna . Dank daarvoor.
De aanleiding was het eerste lustrum van de sociëteit De Soester Kring, opgericht 19 augustus 1919 – de uitvoering was dan ook op 19 augustus 1924 ‘des avonds 8 uur (precies)’. Het ging om een revue-toneelspel in drie bedrijven , vijf taferelen bij elkaar, en na afloop was er dansen. Het stuk was grotendeels door Van Doorne geschreven, het middelste bedrijf was van J.P. Burlage. Burgemeester De Beaufort was aanwezig met zijn echtgenote, en de recensent van de Soester ( wat iets anders was van de Soester Courant) schreef: “Het stuk liep vlot van stapel en ik meen wel namens alle aanwezigen van dien avond te mogen zeggen, dan wij den auteurs en dames en heeren meespelenden dankbaar zijn voor de moeite die zij zich hebben gegeven om het geheel zoo goed mogelijk te doen slagen”.
Om u een beter idee te geven van de inhoud van het stuk bieden we u hierbij een afdruk van het programma plus de mededeling dat De Soester Kring haar onderdak had in Hotel De Viersprong dat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers zou worden vernield. De foto die hierbij wordt afgedrukt toont van links naar rechts: Jo Sillevis, Fr. V.d. Veen, onbekend, Withold ( de souffleur) Gabrielle Kalff, J. van Duren, mevrouw Horsting, Jan van Doorne en mej.M. Sillevis, bezig met het tweede bedrijf.
De recensent van de Soester had een speciaal woord van dank voor de dames die ‘geen lid van de soos zijnde, zich toch wel hebben willen inspannen voor dit doel hunne krachten te geven”. Zo ging dat in 1924


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden