Kies een jaartal

Drogisterij magazijn de Birkt

Gepubliceerd 08-07-1992

Magazijn De Birkt
Nog niet alles weten we, maar wel heel veel over de foto die op 24 juni 1992 op deze pagina stond. We weten dat van mevrouw Anuschka Orüc”-Cramer, en die weet van alles over die foto doordat het haar grootouders en haar tantes zijn die u erop zag afgebeeld.
Het verhaal begint toen Willem Jacob Groot en zijn vrouw Gijsberta Knegt met hun dochtertje Tiny naar Soest verhuisden. Dat moet in 1919 of 1920 zijn geweest, want Tiny was (januari 1919) n og in Alkmaar geboren, en in september 1920 zag dochter nummer twee, Betty, in Soest het levenslicht. Dochter nummer drie,Lis, kwam in Utrecht ter wereld. Dat was in februari 1925.
Als we schatten dat Betty op de foto ongeveer drie jaar is geweest, moet die foto in 1923 zijn gemaakt. . Dan de plek waar de foto werd gemaakt, dat lijkt simpel gezien de naam en het nummer, maar de nummers van de Birkstraat ( zoals zo vaak in Soest) zijn in de loop der jaren wel wat gewijzigd. We weten bijvoorbeeld dat het huidige nummer 25 ooit nummert 24a is geweest. Waar stond nummer 21 – wie het weet mag het zeggen.
Nadere informatie kwam later van mevrouw Troost-Bruce in Wageningen die vroeger als meisje woonde in Soest. Dank zij haar weten we nu dat het pand, waar die drogisterij in gevestigd was, twee dagen voor Sinterklaas 1923, om half zes ’s avonds in vlammen is opgegaan. Het vuur begon dus op nummer 21, maar ook de buurhuizen  nummers 19 en 23 gingen verloren. Het blok van drie woningen, eigendom van de b uurman op nr.17, caféhouder G.Middelman, is gesloopt en zowel de familie Bruce (19) de familie Groot (21) en de familie Jagtman(23) hebben elders hun heil moeten zoeken. (informatie Verdwenen Soest in St.Crt.7-10-1992)
 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden