Kies een jaartal

Bestuur Oranje Nassau School

Gepubliceerd 05-11-1999

De foto van 27 oktober j.l. zo weten we nu is gemaakt op vrijdag 1 juli 1955 bij de opening van het nieuwe gebouw de Oranje Nassau School (VGLO voortgezet gewoon lager onderwijs) in park Braamhage door burgemeester mr S.P. Baron Bentinck. Het is het eerste gebouw op het landgoed Braamhage. De opdracht voor de bouw was van Vereniging "de School met de Bijbel" te Soest. De school, zo hebben we kunnen nagaan, had nog geen adres want op de bouwvergunning staat dat de school is gelegen "nabij de Burg. Grothestraat en gebouwd naar het ontwerp van P. en H. Beekman. Bij de toestemming voor de bouwaanvraag gaf het rieten dak van de school nog wel enige bedenkingen bij gemeenteraadsleden vanwege brandgevaar. Wethouder Zadelhoff wist de raad te overtuigen dat er meer scholen in Nederland waren met een riet dak en dat het ontwerp zeer goed zou passen op het landgoed. De Vereniging Christelijk Onderwijs Soest is al in de oorlog op kleine schaal met VGLO onderwijs begonnen, met een tiental leerlingen. Onderwijzer was de heer van de Heuvel. De heer de Boer nam later zijn taak over en in 1952 werd de heer Gerritse als hoofd benoemd. De school telde toen 45 leerlingen en was gevestigd in de villa Parsinn van oud burgemeester Deketh hoek Beukenlaan/Beetslaan. Voor het VGLO-onderwijs of ook wel het 7de leerjaar genoemd, was in die jaren nog geen duidelijk omschreven leerplan maar de lessen waren vooral bedoeld voor doe-kinderen. Handenarbeid en koken en naaien waren naast AVO vakken taal rekenen enz. belangrijk voordat kinderen verder zouden doorstromen naar MULO of Ambachtschool. De heer Gerritse heeft de zaak krachtig aangepakt. Bij de overgang naar de nieuwe school in Braamhage telde de school 118 leerlingen. In 1961 werd weer een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding met 2 lokalen en een fietsenbergplaats. Als gevolg van de Mammoetwet (leerplicht tot 16 jaar) veranderde het VGLO-onderwijs in enkel Huishoudschool en MEAO (1971-1982). De school werd eind jaren zeventig wegens gebrek aan leerlingen gesloten en vanaf 1982 geheel verhuurd aan het Griftland College. De school is vorig jaar (1997) afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor twee dubbele woningen. Uit reakties kwamen nog enkele namen van leraren en leraressen. Na de heren van de Heuvel, de Boer en Gerritse werd de heer R.G. Schröder hoofd. Verder juffrouw Zwart en Veerman en Seldenrijk, leraar Huisman, Siebrand, Fekkes, v/d Lustgraaf, mevr Gordo (godsdienstles), mevr Groart, mevr v Nimwegen (kookles). Leerlingen herinnerden zich dat zij in 1953 na de watersnoodramp schilderijtjes maakte door op houten plankjes een tafereeltje met golfjes en een huisje half in het water in te branden. De plankjes werden gelakt en voor fl 1,= verkocht. Opbrengst was bestemd voor het noodfonds.

Het bestuur v.l.n.r.:
W.J. Gerritse (hoofdonderwijzer), J. de Boer (onderwijzer), Buitenhuis (inspecteur VGLO), Lindeman (inspecteur LO-onderwijs), H. Fennema (voorzitter), S. van Gorkum (bestuurslid), Burgemeester Mr. S.P. Baron Bentinck, P. Beekman (bestuurslid), K. Fros (bestuurslid), P. Smits(bestuurslid), A. van Essen(bestuurslid).


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden