Kies een jaartal

Hervormd jeugdhuis 'overbodig'?

Gepubliceerd 07-01-2009

De zorgen om de jeugd is schijnbaar van alle tijden. Ons Kabinet heeft zelfs voor het eerst een speciale minister voor jeugd en gezin, Minister Andre Rouvoet. Hij heeft er zijn handen vol aan.
Vandaag in verdwenen soest een foto die is gemaakt op 30 oktober 1930 bij de opening van het hervormd jeugdhuis aan de Vredehofstraat. De foto vinden we ook terug in het boekje “Kent u ze nog de Soesternaren"

Ook de hervormde kerk maakte zich in de jaren dertig zorgen om het welzijn van de jeugd. De bouw van de Emmakerk was (bijna) voltooid en de heer van Lume had al enige jaren de leiding van het jeugdwerk van Soestdijk op zich genomen. Nu moest er ook nog een jeugdhuis komen. Hoe houden we de jongens en meisjes op het goede pad. 
Een grote groep prominente hervormden boog zich over het plan en men vond een onderkomen in de voormalige woning van burgemeester Loten van Doelen Grothe aan de Vredehofstraat. Op ongedacht snelle wijze werd deze ingericht als jeugdhuis. Mejuffrouw Gerritsen die het huis bewoonde verklaarde zich bereid op een voor het bestuur zeer voordelige wijze, een gedeelte van het huis te onderhouden en het bestuur bovendien bij te staan in het schenken van thee, kortom in alles wat de gezelligheid zou verhogen.
Zij stelde daarvoor niet alleen haar persoon maar ook vele van haar meubelen ter beschikking inclusief haar vleugel. Het bestuur stelde dit aanbod natuurlijk zeer op prijs. Er was in geld al spoedig fl 1000,= ontvangen waaronder ook een gift van H.M.de Koningin Moeder. Dankzij de steun van velen kon in korte tijd het jeugdhuis officieel op donderdag 30 oktober 1930 worden geopend. 
We lezen in de Soester Courant van toen dat de plannen het jeugdwerk ook veel tegenkanting heeft ontmoet, waarvoor de commissie niet blind is geweest. Er werd o.m betoogd, dat er veel te veel werk van de jeugd werd gemaakt, en dat een jeugddienst overbodig zou zijn, daar de jeugd best naar de grote kerk kan gaan; dat de jeugd dus veel te veel aandacht kreeg, waardoor zij op een voetstuk kwam te staan. Ook zou de jeugd door al die tehuizen maar uithuizig worden.
Sommige van die argumenten vond de commissie wel steekhoudend, maar een grote groep jongelui gaan nu eenmaal met vader en moeder niet meer mee naar de kerk. Zij zoeken hun geluk en plezier buitenshuis. Bovendien zijn er veel jongeren in onze gemeente die geen echt eigen tehuis hebben. Dit laatste vooral heeft de doorslag gegeven om dit werk met kracht aan te vatten.
Dit huis wil een huis zijn voor de Soester jeugd, die thuis of elders de gezelligheid missen.
Er was een studeerkamer, een bibliotheek en gelegenheid voor spel. Dominee van Schaick verrichtte de opening. Na het zingen van het Tweede lied uit de bundel ging ds van Schaick voor in gebed en werd daarna thee met gebak geserveerd. Nadat een foto was gemaakt, vermoedelijk deze foto, werd het fraaie oude patriciershuis bezichtigd, dat als geknipt leek voor den jeugdsarbeid. Omdat het gebouw dicht bij het paleis was gelegen werd de vaderlandse driekleur gehesen vanaf het balcon.
Het was de bedoeling van de commissie een jeugdhuis te openen voor jongens en meisjes van iedere gezindte. Het jeugdhuis was wel beide kerstdagen en Oud en Nieuwjaar gesloten. Al spoedig na 1930 zag het bestuur van het jeugdhuis zich door de overgrote toeloop het gebouw voor jongelui uit Baarn gesloten te houden. Nog weer later was het jeugdhuis alleen open voor Jeugdkerkleden op vertoon van hun lidmaatschap. Hoe lang het Jeugdhuis als opvang van de hervormde jeugd heeft gefuntioneerd weten we niet. Wellicht dat wij dat nog eens van een onzer lezers horen.
Wij wensen minister Andre Rouvoet in 2009 weinig tegenkanting en veel succes met zijn plannen voor Jeugd en Gezin

Bij de foto: De opening van het hervormd jeugdhuis aan de Vredehofstraat te Soest op 30 oktober 1930.
Zittend van links naar rechts: mejuffrouw Gerritsen,mevrouw Brands, mejuffrouw Verwey, mevrouw Deketh-Putman Cramer, mevrouw Loten van Doelen Grothe-Van Weede, mevrouw Van Schaik-Brouwer, zuster Truus en het dienstmeisje van mejuffrouw Gerritsen;
Staand op de eerste rij: J.Mulder, J.Kraaijenhagen jr,onbekend, M.van Hornsveld, onbekend, de heer Kraaijenbrink sr, J.P.Mathijssen, J.Veenendaal, C.Kraaijenhagen sr, dominee J.I.van Schaik (predikant te Soest), H.Stam, dominee W. van Oest, P Tjebbes(oud directeurvan het P.T.T.-kantoor te Soest), W.Sparrenberg en J.van de Lugt;
achteraan staan: onbekend, onbekend, J.Voorthuizen, G.van Lume en Th.J.Regter, oud gemeenteontvanger van Soest.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden