Kies een jaartal

Rode Kruis colonne

Gepubliceerd 11-08-1993

Rode Kruis-colonne.
Het heeft even geduurd – de foto heeft in mei in de krant gestaan – maar nu weten we het dan ook. Nog niet alles, nee, maar toch wel heel veel. Die  ‘medisch-militaire groep’ die we u toen lieten zien met de vraag om nadere informatie, was om te beginnen wel medisch, maar niet militair, al lijkt dat zo vanwege de uniformen.
De mensen die u zag vormden samen de ‘colonne van het Rode Kruis korps Soest-Soesterberg’. En u zag ze, waarschijnlijk tijdens een rustpauze, halverwege een wandeltocht, en wel op 26oktober 1946. Waar, is vaag gebleven.
De colonne was toen al enige jaren oud. De oprichting dateert van in de oorlog: augustus 1941. Voor de goede orde: de colonne vormde slechts een onderdeel van de Rode Kruis afdeling Soest-Soesterberg, weliswaar met een eigen commandant,maar die stond onder de voorzitter van de afdeling. Colonne-commandanten waren veelal arts – de eerste was dokter Veldhuizen Van Zanten, die door dokter Rip zou worden opgevolgd. De colonne had als taak op te treden als ergens grootschalige medische bijstand nodig was en bestond voornamelijk uit mensen met medische/verpleegkundige ervaring Het EHBO-diploma was een vereiste, maar tijdens de wekelijkse bijeenkomsten werd ook onderricht gegeven in allerlei aanverwante vaardigheden en kennisonderdelen. De leden van de colonne waren allemaal vrijwilligers en overwegend vrouwen. Van de leden die toen actief waren, roemen de meesten de goede sfeer uit die tijd “Het was een echte vriendengroep”, aldus één van hen. De wekelijkse bijeenkomsten waren destijds in de zusterzaal van Zonnegloren ( toen nog een sanatorium) maar er werd ook regelmatig gewandeld en er waren oefeningen in groter verband. De colonne is nooit groter geweest dan hooguit 25 mensen, maar dreef meestal op vijf, zes mensen die wekelijks oefenden, zo hoorden we.
De laatste arts-commandant van de colonne was dokter Von Bartheld. Onder zijn leiding groeide het ledental van tien naar ruim twintig, maar de vloei duurde maart kort. Toen de afdeling in 1991 haar halve eeuwfeest vierde waren er nog maar een paar colonneleden aanwezig, in feite was het leven er uit: een half jaar later kwam het formele einde. Slechts enkele Soesters bleven verder actief in een regionale colonne, Oud-leden herinneren zich dat de kameraadschap van vroeger tijd, toen leiderschap als vanzelfsprekend werd aanvaard, was verdwenen. Er was geen nieuwe commandant meer te vinden, zelfs geen nieuwe leden.
“Bij het zien van deze foto”schreef ons Jan Maagdelijn, een van de oprichters “vind ik het triest dat een eens zo bloeiende colonne na vijftig jaar is opgeheven”. Wij zijn u nog de namen verschuldigd van degenen die we u in de krant van 5 mei lieten zien – voor zover bekend. De bovenste rij van links naar rechts:
Elly de Leest ( wellicht heette ze Corry),; meisje Colijn(?); onbekend; Ben Koppen, ook een van de oprichters. Nu van links naar rechts, de vijf jonge vrouwen op de voorste rij niet meegeteld: slechts heel ten dele zichtbaar M. v.d. Borg ( de colonne-leider); onbekend; Simon de Geus; meisje Veenstra (?); voor haar met donker haar, onbekend; Ans Preusser uit Soesterberg; onbekend; Bep de Wildt; voor hem als een donkere schaduw Bert Mulder; Jan Maagdelijn; Gerrit van de Pijpekamp. En dan de vijf vooraan ook van links naar rechts: Henny de Graaf, Elly ( of Nel) Floor; Annie de Regt (?) Mieke Kasteel, Elly van Boeyen.
 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden