Kies een jaartal

Soesterbergsestraat

Gepubliceerd 18-08-1993

Soesterbergsestraat

De foto die we u op 7 juli 1993 lieten zien was op zich niet moeilijk. We hebben er ook veel reacties op gekregen. Toch is wat we wilden , er nog steeds niet uitgekomen. Laten we het even uitleggen.
De briefkaart toonde u het begin van de Soesterbergsestraat; u kijkt richting Amersfoort. De locatie gaf dus weinig problemen. Hebt u een idee, hoe deze foto gemaakt moet zijn vroegen we. Met een fototoestel, zei een slimme lezer, maar dat vermoeden hadden we al. De foto werd gemaakt vanaf de uitkijkplaats van de toen al in verval geraakte windmolen De Vlijt. Ook dat was niet zo moeilijk. Iets moeilijker kan het zijn precies te hervinden waar de molen heeft gestaan. Het oude molenaarshuis staat er nog wel, maar op de plek waar de molen zelf stond, is eigenlijk niets meer terug te vinden. De vroegere standplaats is grotendeels ingenomen door een garage.’
Wat is dan ons probleem geweest, kunt u vragen. Nu, we dachten uit allerlei gegevens nauwkeurig te kunnen afleiden wanneer e foto is genomen en dat is, ondanks veel speurwerk, nog niet gelukt. De enige zekere marge die we hebben kunnen vaststellen is: ergens tussen 1928 ( toen het pand werd gebouwd dat min of meer centraal staat) en 1938 toen de fotobriefkaart is verstuurd. Binnen die periode van tien jaar zijn er nog wel bepaalde vermoedens zoals: de molen werd pas na 1932 ( of daaromtrent) als uitkijktoren gebruikt (de Belvedere).
Wat we ook hadden willen reconstrueren was: wie woonden er in de huizen die op de foto te zien zijn. Maar door de onzekere datum, plus het feit dat er nogal wat verhuisd is, is dat niet gelukt. Eigenlijk hebben we maar één echte zekerheid: in het huisje recht sop de foto, waarvan u alleen het dak en de witte achterkant ziet ( toen Soesterbergsestraatnr. 4, maar tevoren nummer B 55a) woonde Hein Ebing. Ebing was “besteller”voor Van Gend en Loos, woonde al in 1909 op die plek en is er blijven wonen tot het huis in ca. 1964 werd gesloopt.
Ook bijna zeker is dat het huis op de voorgrond bewoond werd door een handelaar in auto’s en auto-onderdelen, van wie de naam ons verder niet bekend is. Als dat waar is,en het Texacobord in de tuin en de wagens op de dam lijken daarop te duiden, dan moet de foto omstreeks 1937 zijn gemaakt. Laten we het daar ophouden. Het huis, toen Kerkstraat 50 ( later 68, en  nu 88) is diverse malen van bewoner gewisseld, maar het lijkt verder weinig veranderd – zelfs het schuurtje staat er nog steeds achter.
De helft van het huis, die van de fotograaf af lag, was toen van politieman Van Wijngaarden, die er met zijn gezin woonde. Kort voor de oorlog kwam  er de staf van een legeronderdeel ( Soest zat toen vol met militairen). Ook deze woning is vele malen van bewoners gewisseld.
Het landje dat u voorbij deze woning zag, heeft daar zo gelegen tot A. van Kooy er omstreeks 1953 een garage bouwde. Ook de grond waar het achterliggende witte huisje op stond zou zo’n tien jaar later bij het garagebedrijf worden getrokken en bebouwd. Nu is het Autorooy Soest die er zit. Toen de foto werd genomen woonde waarschijnlijk het echtpaar De Bruin met hun kinderen Piet en Leida in het huisje nummer 2. Na de De Bruins woonden er drie iets oudere mensen. Van den Bosch en Meijwes,tot ze er weg moesten en in appartementen kwamen te wonen die inmiddels op die plek waren gecreëerd, boven de winkelruimte waar eerste  supermarkts zaten en nu de grote ijzerhandel Hooijer. Nu het pand waar u recht tegenaan kijkt, rechts Soesterbergsestraat 1, links Birkstraat 2. Dit pand moet van de bouw in 1928 als bewoners hebben gehad  de drogist ( de Soester Vijzel) G. Maris en (links) sigarenhandelaar G. Verheijen. Deze laatste woonde er nog toen de foto werd gemaakt, maar Maris had de zaak inmiddels overgedaan aan een echtpaar dat uit Nederlands-Indië was teruggekeerd maar dat hier maar kort heeft gewoond. Kort voor de oorlog vestigde zich er Richard van Essen en zijn gezin. Van Essen die zich later vooral richtte op foto en optiek, schoof omstreeks 1940 een plaats op, waarna Ton Beuken woninginrichting in Soesterbergsestraat nr. 1 trok. Hij bleef daar toto omstreeks 1962, toen hij verhuisde naar nr.61 a waar hij nog steeds is gevestigd. Nr. 1 is inmiddels via via in handen gekomen van de Nederlandse Middenstandsbank, die er ook nu nog zit als ING-bank.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden