Kies een jaartal

Teunis Beuzel:"Bromsnorformule"

Gepubliceerd 23-12-2008

Vandaag een foto van het gezin van Teunis Beuzel de gemeenteveldwachter van Soest.Hij reageerde op een advertentie die de gemeente had geplaatst in het politieblad. Op 15 juni 1905 treedt Beuzel officieel als veldwachter in dienst. Een maand na zijn aanstelling trouwt hij met Jantine Oosterkamp uit Dedemsvaart, Het jonge echtpaar komt te wonen in het nieuwe raadhuis aan de Steenhoffstraat 2.

De foto is vermoedelijk gemaakt ter gelegenheid van het 12½ jarig huwelijk. Vader ,moeder ,een dochter en de jongens een tweeling.De foto komt uit het album van mevrouw Steenhuisen uit Driebergen een kleindochter van Beuzel.Haar moeder was Riekje Beuzel is het meisjeop de foto. Ze werd zus genoemd en stond in de familie bekend als bijdehand. Na de lagere school aan de Prins Berhardtlaan ging zus naar de ULO en nadat dit diploma was behaald volgde ze een cursus stenografie. Ook deze cursus sloot ze af met mooie cijfers.Uiteindelijk kwam ze aan het werk bij de posterijen in het nieuwe P.T.T.-kantoor (van 1914) aan de overzijde van het raadhuis waarin nog steeds het hoofdpostkantoor van Soest is gevestigd. 

In 1909 werd Beuzel aangesteld als gemeentebode en vertrouweling van de burgemeester.Als we terugkijken op deze periode lijkt het wat op de Bromsnorformule, ‘ik en de burgemeester’.Het is bijna zeker een voorstel van burgemeester C.J.W.Loten van Doelen Grothe geweest om Beuzel als gemeentebode aan te stellen. Hij kende het karakter en de eigenschappen van zijn veldwachter en wilde een vertrouwde bewaker op het Raadhuis. Deze functie bekleedde Beuzel 31 jaar tot zijn afscheid in 1940.Er waren misschien mensen die door hem onhebbenlijk zijn behandeld maar als bode voerde hij orders van de burgemeester uit. Beuzel heeft onder zes Soester burgervaders gediend. Hij bewaakte de burgemeesterskamer met verve en trad soms wel eens zelf op als burgemeester. Dan was er veel doorzettingsvermogen nodig om toch het Heilige der Heilige binnen te komen.

Gezellige vader
We hebben van de familie begrepen dat Beuzel een gezellige vader is geweest. Met de kinderen ging hij zondags veel uit wandelen, als veldwachter kende hij ieder paadje in het uitgestrekte Soest en hij wist ook kon wel spannende verhalen te vertellen van stropers en ander rondlopend ongerief. Hij leerde zijn kinderen schaken en dammen.
Beuzel had zijn werk aan huis, hij woonde in het gemeentehuis. In de bedstee van het woongedeelte werd zelfs op een dag tweeling geboren. Hij ontving de inwoners die de burgemeester wenste te spreken, ook de telefoon behoorde bij het werk. Moest de veearts worden geraadpleegd dan konden de boeren het gemeentehuis bellen, nummer 11. Beuzel belde de boodschap weer door aan de veearts in Amersfoort. Verder zorgde hij voor een goed verloop van de raadsvergaderingen. Thee voor het college en raadsleden en kennelijk ook voor tabak en sigaren. Een rookverbod in een openbaar gebouw was nog niet aan de orde. Een verslag van de raadsvergadering van april 1927 geeft de sfeer van die jaren goed weer.’De rondvraag was bijna een raadsvergadering op zichzelf en gaf aanleiding tot veel gepraat en gerook. Op een ogenblik begon alles erop te wijzen dat de hele raad in rook zou opgaan. Mevrouw Droste, de enige vrouw in de raad, zag bijtijds het gevaar en waarschuwde vriend Beuzel, die zich haastte een raam open te zetten.’

Afkondigingen
Tot de taak van de bode behoorde ook het lezen van officiele afkondigingen. In 1917 en 1923 had Beuzel ook op de stoep van het raadhuis moeten voorlezen. Bij de afkondiging van de grondwetherziening in 1938 fungeerde Beuzel slechts als figurant.Deze voorlezing in het openbaar zou geschiedde staande voor het gemeentehuis, natuurlijk zo dacht men in het bijzijn van het voltallige college van burgemeester en wethouders.Een stukje toneel.
’Toen de klok half drie sloeg was er van publieke belangstelling nog geen sprake.Enige minuten later trad de loco-secretaris, de heer de Groot, vergezeld van de gemeentebode Beuzel in groot ornaat naar het bordes. De loco-secretaris las daarna met heldere stem de buitengewone staatscourant voor. Nauwelijks was hij daaraan begonnen of een groenteboer, een slager en een bakkersjongen, enige passerende wielrijders liepen toe om het historische schouwspel mede te maken.In totaal toonden een 30-tal personen hun belangstelling voor dit gebeuren, hetwelk niet beter als een formaliteit gekwalificeerd kan worden.De burgemeester sloeg vanaf maatschappelijk hulpbetoon een en ander gade.’

In 1940 kon Beuzel met pensioen. Het overlijden van zijn vrouw ‘Jantje’ in juni 1938 was een zeer groot verlies voor hem. Hij was,begrijpen we, toch graag tot zijn laatste adem gemeentebode van Soest gebleven.

‘Voorwerp‘
Vijfendertig jaar was Beuzel in de raadzaal het “voorwerp” geweest, in deze raadzaal heeft hij politieke debatten en stormen over zijn hoofd laten gaan, hier heeft hij paartjes voor eeuwig zien verbinden aan elkaar, hier heeft hij burgemeesters afscheid zien nemen en zien installeren, hier heeft hij meegemaakt dat 7 raadsleden gemoedelijk met elkaar confereerden op z’n Soesters met een piep an en een borreltje d’er bie en toen de gemeente groeide in inwonertal zag hij andere burgemeesters en andere raadsleden.De pijp en de borrel mistte hij node uit de raadzaal, het betekende een afsluiting van een tijd, waarin de gemeente Soest dommelde in de sirenen landelijke rust. Het betekende dat binnen deze muren grote kwesties werden besproken, felle debatten werden gevoerd. Beuzel zelf bleef echter dezelfde.Hij heeft getracht het iedereen naar de zin te maken ,vijfendertig jaar lang. Beuzel is in het dorpje Laren (Gelderland ) gaan wonen en pension bij een dochter van zijn broer. Hij is 79 jaar geworden en uiteindelijk in Lochem een laatste rustplaats gevonden. 

Nagekomen commentaar: Van mevrouw Erna Steenhuisen-Keizer vernemen we dat Beuzel en ook zijn twee zonen leden aan suikerziekte. Zij aten met de weegschaal op tafel. Beuzel nam zijn ziekte erg serieus. Beuzel is geboren in 1875 op een boerderij in Bentelo. Hij leerde later zijn vrouw kennen bij de commissaris van de koningin in Zwolle waar zij beide werkten.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden