Kies een jaartal

Soesterbergsestraat in Soest Zuid

Gepubliceerd 26-01-1994

Soesterbergsestraat in Soest  Zuid
“Voor veel Soesters moet dit een makkie zijn”, schreven we in de krant van 22 december. Nu, voor een deel was dat ook zo: het ging om de Soesterbergsestraat, bijna ( maar niet helemaal) aan het begin. Nogal wat huizen die u op de foto zag, staan er nog, al ziet het er door nieuwbouw wel iets anders uit.
Toch zijn we, nu ruim een maand verder, nog steeds niet echt rond met het verhaal, ondanks veel speurwerk en heel veel informatie van geinteresserde lezers. U krijgt de gegevens naar ons beste weten, maar onvolledigheden en zelfs onjuistheden zijn niet helemaal uitgesloten. Misschien kunnen we met uw hernieuwde hulp ooit nog een verbeterde versie brengen!.
Om te beginnen de ouderdom van de foto. De woonhuizen rechts op de foto zijn omstreeks 1916-1918 gebouwd – het moet dus na die tijd zijn geweest. Van de drie huisjes waar u tegenaan kijkt, staat alleen nog het middelste Driehoeksweg 8. Mar het is nu niet meer te zien vanaf de plek waar de foto werd genome n, doordat er langs de Soesterbergsestraat een rij winkelpanden is gekomen. Die dateren van 1923 tot 1925, beginnend met de hogere huisnummers. De foto is dus genomen tussen 1918 en 1923 – laten we het op 1920 houden.
Dan komt dan mooi uit, want het museum beschikt over een adresboek van Soest uit 1921 0 daarmee zouden we dus de sleutel hebben. Helaas ligt dat niet zo eenvoudig want de nummering was toen heel anders dan nu. Zelfs de gids van 1927 wijkt nog sterk af van de huidige nummering.
Wat nu Soesterbergsestraat nr.21 is, het voorste huis rechts, werd gebouwd in 1918 en kreeg toen nummer 7. De schoorsteen is inmiddels wat anders en de serre die u op de foto ziet, is weg maar verder is het nog net zo. Er moet een weduwe Overdijkink hebben gewoond en wat later, in de jaren dertig een familie Hendrikse, een militair van Soesterberg. Via melkslijter H. Kinderdijk werd het de woning van de familie Heins die er van 1955 toto 1991 onderdak vond.
Nummer 19, even oud als nr. 21 en er vast aangebouwd, was van 1926 toto 1931 bewoond door de familie Van den Ham – tevoren wellicht door P. Dingemanse. Geduren de de oorlog woonde er de weduwe Bolten, die er een bontwerkerij had, en het huis in 1951 overdeed aan haar dochter en schoonzoon. Sinds 1959 woont hier nu de familie Van Dijk.
Daarnaast – op de foto het eerste huis met puntdak – begon de historie ( samen met nr. 15) in 1916. Beide huizen werden gebouwd in opdracht van de Amsterdammer Nilsson. Ook hier woonde een militair van het vliegveld J.C. v.d. Wal, in de oorlog zat mevrouw Buijs er ( van de chocolaterie), eind jaren ’50 kwam de zoon van Nilsson er in, tot in de jaren zestig. Diezelfde zoon had er in de begintijd electrische schakelborden vervaardigd, maar verhuisde omstreeks 1935 naar nummer 39, waar hij onder de naam ‘Amsterdamsche Bazar’ huishoudelijke artikelen verkocht. In nr. 15 werd hij opgevolgd door J.P. Lüschen, behanger/stoffeerder, die aan de overkant had gewoond. De Lüschens hebben er  lang gewoond en deden uiteindelijk in de jaren zestig, het huis over aan A.G.Hartman, die er een electrotechnisch bureau vestigde dat u daar nog steeds kunt vinden.
Op de foto naar links gaande komen we aan een wit huisje, dat dwars op de weg staat. Het boerderijtje moet indertijd bewoond zijn geweest door de weduwe Roeten, die er o.m. vlees verkocht, maar het moet ook gediend hebben als basis voor een vrachtdienst van R. Roeten, maar ook van Piet Haage, die op Amersfoort reed. Het werd omstreeks 1929 gesloopt, er kwamen vier winkelpanden voor in de plaats, de huidige nummers 6, 8, 10 en 12.
Daarnaast op de foto, iets naar achteren is het huisje waar in de jaren ’20 de postbode Gijs Visser woonde. Het huis kwam in 1937 bij de familie De Gooijer, Gerrit Jr. en zijn vrouw. Dit is dus Driehoeksweg nr. 8., Wanneer het huis is gebouwd hebben we niet kunnen achterhalen.
Het linkse witte huisje heeft gestaan op de hoek van de Soesterbergsestraat met de Eikenlaan. Hoe oud het was, weten we niet maar in 1923 is het gesloopt om plaats te maken voor enkele winkelpanden. Wellicht werd het in 1920 bewoond door groenteman A. Huurdeman, maar in de nieuwbouwvorm ( nummers 28 en 3) zaten er (op 28) respectievelijk banketbakkers C. van der Loo en R. Kruiswijk, naaimachinehandel Huissteden, ijzerhandel Hooijer en nu dan de tapijthandel Edskes, die overigens ook in nr.30 huist. Op nr. 30 heeft lange tijd A. Stiglic, oorspronkelijk een Tsjech, gezeten met een schoenhandel “Stichtse Schoenenhuis’.
Als toegift vertellen we u nog wat over het huis helemaal links, dat u vaag kunt zien achter het sparreboom pje. Dat is in ongeveer 1919 gebouwd door kruidenier Jac. van Klooster, maar ging als vrij snel over naar de vishandelaarsfamilie Koelewijn/Blokhuis. Later kwam M.C. van heek erbij die kinderkleding ging verkopen. Nu zit de SNS-bank er. Als nr. 32a (vroeger 10a) hebben de Van Kloosters er een pand naast laten zetten waarin het kruideniersbedrijf werd uitgeoefend. Later had C. Mineur er een Jaminwinkel. Nu al zeker dertig jaar is het modehuis Maison Borgts er in gevestigd van mevrouw A. Rijnierse.
 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden