Kies een jaartal

Burgemeesters komen en gaan

Gepubliceerd 12-11-2008

Vandaag een foto van de soester gemeenteraad uit 1923, de foto is gemaakt kort naar de installatie van de nieuwe burgemeester jonkheer P.P.de Beaufort. Waarschijnlijk bij zijn eerste raadsvergadering in Soest. Burgemeester Pieter Paul de Beaufort kwam van Abcoude waar hij in 1917 tot burgemeester werd benoemd. Bij zijn aantreden in Soest was hij 37 jaar. Hij was gehuwd met Jonkvrouw A.H.Hooft Graafland en vader van drie kinderen. Zij gingen wonen in een pand aan de Burg Grothestraat 34. 

Soest telde op 1 januari van het jaar 1923 precies 9605 zielen. In datzelfde jaar waren er gemeenteraads- en statenverkiezingen. Het slokte veel tijd op om dit in goede banen te leiden. Er hadden zich twaalf partijen gemeld mee te doen aan de raadsverkiezingen.Precies 3815 Soesters kiezers brachten hun stem uit. Uiteindelijk veranderde er weinig in de zetelverdeling.Soest werd na de raadsverkiezing bestuurd door een college van burgemeester en twee wethouders en voor de controle een gemeenteraad van elf leden.

En toen aan de slag. Het waren de crisisjaren. Grootste probleem de werkloosheid. Er waren landelijke werkverschaffingsprojecten waar werklozen tegen een mininmumloontje aan de slag konden. Soest probeerde haar werklozen in eigen gemeente aan het werk te krijgen door aanplant van bossen en het ontginnen van grote stukken grond. 
De ontwikkeling van de wijk “‘t Hart “ was is volle gang. Er word aan de Beetzlaan een 2de openbare school gebouwd. Het verharde van wegen had de aandacht en het fietsen zonder licht zou strenger worden bestraft. Er verschenen in de Soest Courant wekelijks staatjes waarop van minuut tot stond aangegegeven wanneer je met licht op moest fietsen.

Uit die tijd lezen we in de gemeenteraads verslagen dat alleen de spoorwegovergangen bij Soestduinen en bij Soestdijk met spoorbomen zullen zijn beveiligd. Alle andere overgangen zijn alleen voorzien van rood en wit gestreepte hekken aan de zijkanten van de weg gepllatst en bij iedere overgang staat een paal met spoorbaankruis. Welliswaar een verbetering maar het blijft uitkijken is geblazen. Met paard en wagen van de Molenstraat afdalen blijft een hachelijke onderneming. Vooraf dit besluit aan de Raad werd voorgelegd was wethouder Endendijk met de chef van politie op stap geweest om te kijken welke overgangen eventueel gevaar opleverden.Het bleek dat juist bij spoorovergangen met goed zicht ongelukken gebeurden en met slecht zicht (Kolonieweg) gebeurde nooit iets. 

U kunt het geloven of niet maar in het jaar 1923 waren er volgens de Soester Courant nog Egyptische duistere plekken in Soest.De gemeente wilde er wel wat aan doen. De Raad besloot dat de Nieuweweg, Beetzlaan en de Hartweg en Laanstraat hier en daar lichtpunten zouden krijgen. Dit ging wel weer ten koste van lichtpuntjes elders in Soest .Het waren tenslotte crisesjaren en die werden met zuinig zijn bestreden.

In Amsterdam wordt op initiatief van P.G.van Tienhoven de Vereniging de Hollandsche Molen opgericht. Van de omstreeks 9000 molens in 1850 zijn er nog slecht 6000 over.
Ook met de Soester molens ging het niet goed. Het tijdperk van korenmolens was voorbij,er viel niet meer op te boksen tegen de in 1917 opgerichte coöperatie landbouwvereniging soest (nu welkoop) die in de volksmond de electrische maalderij werd genoemd
Willem Smits had de molen de Windhond overgedaan aan Johannes Baptist Mulders eigenaar van molen de Vlijt aan de Kerkstraat. ook Mulders moest een paar jaar later als molenaar het loodje leggen wegens de concurentie van de electrische maalderij.

Burgemeesters komen en burgemeesters gaan, ook in Soest. Deze burgemeester is maar kort in functie geweest. In 1925 solliciteerde jonkheer Pieter Paul de Beaufort, 39 jaar jong, naar de burgemeesterspost in Driebergen-Rijsenburg en verliet Soest. De gemeenteraad was niet erg te spreken over het snelle vertrek van de burgemeester. Het oudste en bijna legendarische gemeenteraadslid, wethouder ,Peter van den Breemer was kennelijk kwaad, hij merkte fijntjes op dat het niet gewenst was telkens een burgermeester te moeten benoemen. Want voor een burgemeester zich in deze uitgestrekte gemeente heeft ingewerkt, daar was wel veel tijd mee gemoeid.
Na burgemeester de Beaufort kwam mr.G.Deketh Hij bleef gelukkig elf jaar, tot 1937 burgemeester van Soest.

Bij de foto:

Zittend vlnr:
P.C.W.Foeken
Mevr Droste-Wilmans
Mevr de Beaufort-Hoog-Graafland
Jonkheer P.P.Beaufort (burgemeester)
R.L.van de Berg (wethouder)
A.Endendijk (wethouder)
C.F.W.Rietveld
G.Hilhorst Azn
M.Scheffer

Staande vlnr:
S.F.Besselsen
W.van Eck
W.A.Heinings (?)
J.van Elten
J.G.A.Batenburg (secretaris)
J.J.A.de Koning
Peter van den Breemer
T.Beuzel (gemeentebode)


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden