Kies een jaartal

Schoolklas openb. school Soesterberg

Gepubliceerd 01-06-1994

     Schoolklas openbare lagere school Soesterberg ( Ze ook St.Crt.1994-11-30)

Enige tijd geleden – het was begin februari – hebben we u een foto laten zien van een schoolklas in Soesterberg. Het heeft , ondanks de hulp van verschillende lezers, dus even geduurd, maar nu willen we u niet langer onkundig laten van wat we gevonden hebben.
Om te beginnen: het was niet een kas maar de hele openbare lagere school in Soesterberg, inclusief de twee leerkrachten plus een (tijdelijke) hospitant oftewel leerling-onderwijzer. Die zag u helemaal links wat geisoleerd, de heer Jepkes. Naast hem, met zwarte das staat het hoofd van de school, Dirk Lub. Hij was in 1923 in Soesterberg gekomen na het vertrek van meester Woudenberg, die de school net zowat ten onder had zien gaan: in 1922 waren er in Soesterberg twee nieuwe scholen gekomen, Katholiek en Christelijk, en het openbaar lager onderwijs had nog maar twee (!) leerlingen over.
Dankzij een actiecomité en de komst van het gezin Lub ( dat zelf zes leerlingen inbracht) plus een frisse aanpak is het met de school daarna eigenlijk steeds beter gegaan. In elk geval toen de foto omstreeks 1927 werd gemaakt, was er al weer ruimte voor twee leerkrachten.
We hebben nog lang niet alle namen van de leerlingen achterhaald, maar geven u wat we hebben gehoord: per rij van links naar rechts,boven beginnend naast schoolhoofd Lub:
1. Jenny van  der Laak
2. Joke Monteauban
3. Corry van Deijl
4. Netty Seegers
Rij daaronder
1. ?
2. Toot de Bouvy
3. Benny Truyens
4. Mop Smink
5. Annie Grootewal, een van onze informanten
6. ?
7. Meisjes Wolbers ( van de kapper)
8. ?
9. ?
10. Wim Klomp
11. Henk Klomp
12. Marietje Ruiter (die nog maar kort zou leven)
13. Mej. Annie Rupp , die eerst in 1925 de eerste en tweede les gaf, later klassen drie en vier; ze verliet de school in 1966, na 42 jaar en is helaas onlangs overleden
Rij zittende kinderen voor zover bekend
      3. Gert/Gerrit Lub
       7. Beppie van der Laak
Twee korte rijtje helemaal vooraan
1. Henk Baars
2. Jongen Klomp
3. Jongen Meyer?

Achter op de foto, zag u nog het oude schoolgebouw dat in 1929 werd vervangen door het huidige pand. Het diende nog als gymnastieklokaal en werd pas na de oorlog afgebroken. Ook voor het hoofd van de school was in 1929 een nieuw huis bij de school herrezen.
 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden