Kies een jaartal

Halte van NS

Gepubliceerd 28-09-1994

Halte van N.S.

Deze maand nog werd Museum Oud Soest verblijd met drie boeken over het veleden van de Nederlandse Spoorwegen. Eén ervan betrof het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Centraal Spoorweg Maatschappij, de onderneming die o.m. de lijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle exploiteerde, inclusief de aftakking van Den Dolder door Soest naar Baarn
Het boek gaat nauwelijks in op het verleden van de maatschappij, maar er staan wel veel foto’s in, o.a. foto’s die gemaakt zijn ter gelegenheid van dat 50 jarig bestaan. En één van die foto’s is dezelfde die we op 24 augustus 1994 in de krant hadden gezet!
We weten nu dus uit gezaghebbende bron dat die foto ons “Wachtpost 13 aan de Paltzerweg nabij Soesterberg’ liet zien, en wel in de zomer van 1913, ruim tachtig jaar geleden dus. Den Dolder was toen nog  een ‘stopplaats’, Soestdijk een ‘halte’, Soest een ‘station’ en de Paltzerweg dus een ‘wachtpost’.
Wat vandaan station Soestduinen is, was óók toen een station, maar heette ‘Soesterberg’. Verder was er een stopplaats ‘de Vlasakkers’, en bij het ‘Munnikenbosch ’stond ‘Blokpost 15. Wat al die verschillende benamingen inhielden, is ons niet bekend, maar alles was mooi versierd vanwege dat halve-eeuwfeest.
Overigens was er over dat feest wel wat te doen geweest zo blijkt uit het boek – dat aan alle personeelsleden is verstrekt als ‘Dienstorder no.621’. In de inleiding wordt gemeld dat “niet allen van het personeel sympathiseerden met ons plan” al hebben tenslotte 1184 personen van het Personeel ( alsmede 77 gepensioneerden) aan het huldeblijk bijgedragen. De directeur stelt dat het onzeker was of het huldeblijk “kon worden opgevat als een uiting van belangstelling van het personeel in zijn vollen omvang”. Er was trouwens nog een groep belanghebbenden niet onverdeeld gelukkig met de NCSM: de aandeelhouders. “Die tot dusverre hunne verwachtingen het minst verwezenlijkt zagen”. Met andere woorden: financieel ging het de maatschappij niet goed. Zes jaar later zou zij ook opgaan in de spoorwegmaatschappij van de Nederlandse Staat en  nog twee jaar later ging die samen  met de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij, op de in de ‘Nederlandsche Spoorwegen”.
Van wachtpost 13 weten we nu wel weer iets meer, maar nog steeds niet alles: we weten nog niet aan welke kant van de lijn het gebouwtje stond ( het hek is weg en de begroeiing is sterk veranderd). En de namen  van die twee mannen daar zijn we ook nog niet achter. Toch nog iemand die ons daar aan kan helpen?


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden