Kies een jaartal

Eindelijk eigen kerk voor Bonders in Soest

Gepubliceerd 01-10-2008

Vandaag een foto uit 1937 van de meisjes vereniging Tabita van de gereformeerde bond, de rechtzinnige, ook wel voor het gemak ‘de Bonders’ genoemd of met andere woorden de zwaardere tak van de Hervormde Kerk. Om lid te worden van Tabita moest men zestien jaar en ouder zijn. De jonge dames op de foto maakten een jaarlijks uitje naar het ’t Kopje van Bloemendaal. Willy Kleijn dochter van meester Kleijn wist ons alle namen te vertellen.

De Bond of beter de kerkelijke richting waartoe Tabita behoort heeft in Soest een lange geschiedenis.
De Bonders waren het in de beginjaren van de vorige eeuw bepaald niet eens met de prediking in de Hervormde Kerk. Regelmatig kwamen er sprekers uit het land om te vertellen dat er ook in Soest geen goede waarheden werden verkondigd. Uiteindelijk resulteerde deze bijeenkomsten in 1927 met de oprichting van de Vereniging ”De Nieuwer-Hoek” te Soestdijk, met als doel een eigen kerk voor godsdienstoefeningen. De hervormden hadden in die jaren nog maar één kerk en wel de Oude Kerk. Door toename van de bevolking was een 2de kerk gewenst.

Klein Vredehof
Het is aan de aan de Hoogwelgeboren Vrouwe Loten van Doelen Grothe-Van Weede te danken dat een nieuwe kerk kon worden gebouwd. Omstreeks 1930 is de Emmakerk gebouwd aan de Regentesselaan, op een stuk grond dat voordien deel uitmaakte van het landgoed Vredehof. De grond werd geschonken aan de Kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Kerk van Soest door mevrouw de douanière Lothe van Doelen Grothe van Weede. Zelf woonde zij niet meer op het oude Vredehof, maar op "Klein Vredehof" , het witte huis op de hoek van de Regentesselaan en Vredehofstraat, wat later als pastorie van de Hervormde Kerk werd gebruikt. Bij een nieuwe kerk hoort ook een nieuwe dominee. Op de 2de hervormde predikantplaats werd 10 mei 1931 in de Emmakerk bevestigd Ds Eelke. Groeneveld uit Dalfsen.
Voor de bonders,zij behoorden bij de Hervormde KERK, was in die jaren nog geen eigen plek. Zij hielden voordien kerk in de zaal van hotel Eemland (ingang Korte Brinkweg) Later toen de Emmakerk in gebruik kon worden genomen werd door de Hervormde gemeente de Rembrandtzaal gehuurd en daar moesten de Bonders het maar mee doen.Nog weer later hielden zij hun diensten in de ULO-school aan de Prins Bernhardlaan.

Teleurgesteld
De Bonders waren teleurgesteld.Een jaar later in 1931 richtte zij de Ned.Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde grondslag op. Tot bestuurleden werden gekozen de heren: Herwaarden,van Brummelen,Spelt,Van Esch,Kleijn,Smit,Verweij,Gerritsen en Van der Velden die de benoeming hebben aangenomen.
In 1934 werd met financiele hulp van de familie Insinger het Evangelisatiegebouw, de Heeskapel gebouwd. De eerste steen werd gelegd door zijn zoon Odo Insinger. 
Kort na de oorlog in april 1947 wordt een 3de ned.herv. predikantsplaats ingevuld. Dominee M.Verkerk uit Moerkapelle,een Bonder, wordt beroepen en nam dit beroep aan. In de korte tijd dat hij het prediktambt in in Soest heeft bediend een zeer geziene en geliefde dominee. Groot was de verbijstering en het verdriet toen hun geliefde predikant bij een auto-ongeval eind januari 1950 om het leven kwam. Dominee Verkerk had vage eerste plannen om in de Heeskapel de Bonders onder te brengen in een eigen kerk. 
Na dominee Verkerk werd in 1951 na veel gedoe in de kerkeraad Ambrosius uit Leerdam beroepen, geen bonder. Hij nam het beroep aan. In het najaar van 1951 werd voor de Emmakerk dominee B.Maarsingh uit Coevorden beroepen. Ook hij kwam naar Soest. Met hem dacht de Hervormde Kerkeraad ook de Bonders binnenboord te kunnen houden. Het liep anders.

Eerste steen
Met een flinke stap gaan we verder naar het jaar 1964. De Bonders hebben gespaard en er is geld voor de bouw van een eigen kerk. Op 25 maart wordt de eerste steen gelegd en de Soester Courant doet verslag.

Eerste steen voor kerkgebouw gelegd.
Dominee J.Fokkema heeft woensdagmiddag 25 maart 1964 de eerste steen gelegd van het kerkgebouw der Nederlands Hervormde Kerk art 283a, dat op de Alb.Cuyplaan wordt gebouwd.. Deze steen is door aannemersbedrijf Wed.H.van Breukelen met opschrift ‘‘De eerste steen gelegd door ds J.Fokkema, 25 maart 1964, 1 kon 8,vers 29a‘‘. Voor ds Fokkema de plechtigheid verrichtte sprak hij de vele belangstellende toe. Hij dankte de leden van de bouwcommissie, de heren Kok,v d Broek,Spelt, De Rooij en Bakker, de architecten Van Woerden en Schneider en de aannemer.Er is veel werk verzet om te komen tot de bouw van deze kerk en niet in het minst door de leden van de gemeente.
Ds Fokkema toonde zich dankbaar voor de resultaten die reeds bereikt zijn ondanks moeilijkheden en het feit dat het gemeentebestuur het geduld van de leden der kerkelijke gemeente op de proef gesteld had. Gehoopt wordt dat in september de eerste godsdienstoefeningen in het gebouw gehouden kunnen wordenen dat het ook voor andere aktiviteiten op kerkelijk gebied gebruikt kan worden.
Ds Fokkema legde er de nadruk op dat leden van de Hervormde Gemeente art,238a de mening zijn toegedaan dat zij in de Hervormde Kerk huishoren, maar niet tot elke prijs hiervan deel willen uitmaken.
De Kerk zal Ichtuskerk heten. Ichtus in het Griekse woord voor vis en de vis is het oude symbool van de christelijke kerk.
Ds Fokkema wenste allen die bij de bouw betrokken zijn Gods zegen op hun werk toe. Hij prees de gemeente die straks het kerkgebouw zal gebruiken gelukkig omdat zij door God als middel gebruikt was om dit mogelijk te maken. Hij spoorde aan tot volharden de liefde en trouw, waarna hij de eerste steen legde. Met het zingen van psalm 84 vers 3 en dankgebed werd deze plechtigheid beeindigd. 
Eindelijk een eigen kerk met een eigen dominee. Ds Fokkema die twee jaar voor de bouw van de kerk was beroepen en in het ambt was bevestigd.

Foto: staande vlnr
Dien Pothoven;Mevr Boelens;Riek Pothoven;Hendrieka van Brummelen;Mevr.van Diermen (presidente);Annie Kleijn;Ko van Dijk;Geert Pothoven
Voorste rij vlnr:de Chauffeur;Hennie Groenesteyn;Willy Kleijn;Maagje Griffioen;Gijsbertha van Brummelen.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden