Kies een jaartal

Afgraving Soester Hoogt (2)

Gepubliceerd 03-05-1995

Afgraving Soester Hoogt   (vervolg op 1995-01-04)
Hierbij nog wat nagekomen informatie over “De Bult’ oftewel Soester Hoogt , de ’klim’ tussen Soestduinen en Soesterberg, waarvan we u op 4 januari een oude foto lieten zien .
Eén  van onze lezers in Canada ( ja echt waar) veronderstelde dat de afgraving in het kader van een ‘make work-programma was ondernomen, een werkverschaffingsplan, zoals er in de crisistijd wel meer zijn uitgevoerd. We hebben daarvan geen bevestiging kunnen krijgen, maar waarschijnlijk heeft Hank Steenhuysen in Ontario de spijker op de kop geslagen.
Naar aan leiding van ‘de zweetdruppels die vroeger op De Bult gevallen zijn’, kwamen de volgende herinneringen bij hem op. We citeren:
“Gedurende jaren dertig was mijn vader eigenaar van de ‘Radio Centrale’, waarschijnlijk al lang ter ziele in deze moderne tijd. Een der voorwaarden van de vergunning tot exploitatie was, dat niet alleen Soest en Soestdijk, maar ook Soesterberg bediend moest worden. Een ondergrondse kabel werd gelegd van de Julianalaan, waar de centrale was, langs de Eng en de Soesterbergsestraat ( en De Bult) nar juist tegenover hotel-restaurant Het Zwaantje . Van daaruit werd het signaal bovengronds verder gedistribueerd. En hier nu komende de zweetdruppels.
Die lange zware palen, drie of vier tegelijk, werden dikwijls met een handwagen, van de Julianalaan naar Soesterberg gebracht, of beter: geduwd. Er waren twee sterke mannen  voor nodig om de vracht over De Bult te krijgen en soms als de lading erg zwaar was, ‘mocht ik als jongen ook helpen’.De afgraving van De Bult hielp, maar even zo, het bleef een zwaar karwei waarbij menige zweetdruppels gevallen zijn. Tegenwoordig zou men de neus voor zo’n baantje optrekken, maar toendertijd, gedurende de crisisjaren was men gelukkig een baan te hebben. Andere tijden, andere zeden “Thanks for the memory”.
Mevrouw Jane Meurs uit Baarn, dochter van de gemeente-ambtenaar die destijds de leiding had bij de afgraving van De Bult ( hij was het ook die de foto maakte die we u lieten zien) wees ons er op dat de toen aangelegde weg nog voor een deel dienst doet. Van Soest uit voorbij het buiten De Paltz liggen de toen gelegde betonblokken, in 1932 een nieuwe methode van bestrating, er nog steeds. Alweer een citaat: “Een klein stukje  van die betonweg ligt er volgens mij nog steeds. Vlak voor ’t Hoogt, komende uit de richting Soestduinen nloopt de oude Banningstraat met nog steeds die betonplaten rechts af, terwijl de  nieuwe weg nu doorloopt meer naar links. Vroeger kwam die weg uit bij café Het Zwaantje in Soesterberg”
Tenslotte memoreerde de heer Van de Pijpekamp uit Soesterberg, hoe in de begin jaren ’50 eens in de twee jaar een zeepkistenrace werd gehouden over ‘de oude weg’naar het Zwaantje, de weg die nu grotendeels is verdwenen met de verlening van de startbaan op het vliegveld. Tegenwoordig heten deze voertuigen ‘push-carts’en de races die op 1 meiin Soesterberg worden gehouden zijn een soort vervolg op wat er toen van De Bult gebeurde. De races, die nu in het kader van de bevrijdingsherdenking, zijn op het plein van de Wethouder De Haanschool. Veertig jaar tevoren begonnen ze op De Bult en eindigden ( als er niet voortijdig iets misliep) onder aan het hek in Soesterberg.
 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden