Kies een jaartal

Ot en Sien,boter,kaas,en eieren

Gepubliceerd 17-09-2008

Vandaag een schoolfoto min of meer omdat de scholen weer zijn begonnen.Op de foto leerlingen van de School met de Bijbel op wat toen de Holleweg of Spoorstraat heette en na de oorlog de naam Da Costaschool heeft aangenomen aan de Prins Bernhardlaan. De foto is van Gert van de Kamp,hij woont in Drachten. 

Gert zijn vader en zijn oom staan op de foto. We hebben de foto al lang in ons bezit. Gert wilde graag weten wie de andere leerlingen zijn. Hij denkt dat de foto omstreeks 1925 is gemaakt, hoofdonderwijzer Van de Flier staat er ook op. Of we namen kunnen achterhalen valt nog te bezien. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat deze leerlingen van toen nu bij leven negentig jaar of nog wat ouder zouden moeten zijn. Het was nog echt in de tijd van Ot en Sien, de matrozenpakjes en bijna alle meisjes met een strik in het haar. Voor de namen van de leerlingen houden we ons aanbevolen.
Gert van de Kamp is een echte oud Soestenaar. Zijn grootouders hadden nering op Soestdijk.Grootvader aan vaders kant, Gerrit en Woutertje van de Kamp-Brons, hadden een kleine boter,kaas en eierenhandel in 1927 aan de Nassaulaan 26, later zijn ze met hun handel naar de Koninginnelaan verhuisd op de nummers 112 en 118.
De grootouders van moeders kant waren eigenaar van de Stoom Wasch en Strijkinrichting Kaldewaij aan de Rembrandtlaan 12. Gert zelf zat op de kleuterschool tegenover de wasserij bij juf Annie Kleijn in het Rembrandtzaaltje. Wat hij zich herinnert van de school was als we op het schoolplein gingen spelen we altijd door een gang liepen waar lange houten ladders die aan de wand hingen, deze waren van het schildersbedrijf naast de school. Gert van de Kamp is na de kleuterschool ook op de Da Costaschool geweest en na de lagereschool nog één jaar op de ULO bij Ten Broeke ook aan de Prins Berhardlaan. Daarna is de familie van de Kamp verhuisd naar Bilthoven 

Lange sliert
Gert weet nog toen van de Flier als hoofd van de school feestelijk afscheid nam dat de alle tussendeuren van de schoollokalen waren opengezet en leerlingen hand in hand met een lange sliert door het hele schoolgebouw liepen of dansten. Van de Flier nam afscheid en Kenemans trad aan als het nieuwe hoofd der school.
De Da Costaschool was de eerste protestant christelijke school van Soest gebouwd in 1895. Soest telde toen ongeveer 4000 inwoners. Er waren voordien al twee lagere scholen, namelijk de openbare school aan de Middelwijkstraat en de R.K.-school aan de Steenhoffstraat. In 1895 kwam er een christelijke school bij, met in de gevel gebeitelt “SCHOOL m/d BIJBEL” en daaronder de tekst “De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid”. De leerlingen kwamen uit heel Soest. Voor sommigen wel een uur lopen, fietsen was er nog niet bij in die tijd.
Het was een stijf en ongezellig gebouw. Een lange gang met uiteindelijk zeven lokalen achter elkaar gebouwd. Hoge ramen met onderkanten van matglas. Leerlingen konden niet naar buiten kijken. 
De periode 1974-1989 toen H.J.Boor hoofdonderwijzer was veranderde er veel, later werd het hoofd directeur genoemd.De school voldeed niet meer aan de eisen van die tijd. Het onaantrekkelijk gebouw werd met de grond gelijk gemaakt en er herrees een nieuwe school. Architect Beekman tekende een schoolgebouw in de stijl van een atrium, lokalen rond het schoolplein. De nieuwe school moest ruimte bieden aan twee scholen, de kleuterschool de Springplank en de Da Costaschool. In 1985 werd de Wet op het basisonderwijs ingevoerd. 
Kleuter- en lagere school werden geleidelijk geintegreerd tot één school, het basisonderwijs. De leerplicht geldt vanaf het 4de jaar van een kind. Kinderen van 4-5 jaar is vergelijkbaar met groep 1 en kinderen van 5-6 jaar is nu vergelijkbaar met groep 2. 

Roots
Gert van de Kamp is uiteindelijk leraar geworden.Hij is nu 66 jaar dus een rustend onderwijzer. Zijn moeder is zeer onlangs op hoge leeftijd overleden,zij was 40 jaar weduwe. We begrijpen dat moeder de laatste in de familie van de vorige generatie was. Gert en zijn zuster zijn nu op zoek naar hun roots. Ze komen voor onderzoek nog wel eens in Soest. Ze willen de verhalen van vorige generatie op papier zetten. Hoe was het vroeger.Je hebt nu tijd de geschiedenis van de familie uit te pluizen maar je begint er jammergenoeg vaak te laat mee. Hadden we maar beter geluisterd, en hadden we alles maar eerder opgeschreven. Misschien kunnen de lezers van deze rubriek helpen. Foto’s, namen en verhalen van vroeger zijn nog steeds van harte welkom.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden