Kies een jaartal

Klein Huisje

Gepubliceerd 29-12-2010

In de Soester Courant van 15 december jl. stond boven de afgedrukte foto in deze rubriek de vraag: Bestaat dit pand nog? Vele reacties (telefonisch en per email) kwamen binnen naar aanleiding van deze foto en vraag.

Laten we maar beginnen met het antwoord op de vraag: het pand staat er niet meer.Het is in 1996 afgebroken. Het pand de voormalige portierswoning bij het koloniehuis ‘Trein ‘8.28‘ aan de Kolonieweg. De eerste die belde was mevrouw Hoegee-van Kooij, die in 1947 in deze woning is geboren. Ze vertelde dat haar ouders het pand huurde voor fl. 1,00 per week. Ze waren niet werkzaam bij het koloniehuis en wist niet hoe haar ouders er in geslaagd waren dit pand voor zo‘n goedkope prijs te huren.

Piepklein huisje
Het was een piepklein huisje waar geen ruimte was voor meer kinderen. Waarschijnlijk heeft het pand dat in 1913 is gebouwd (twee jaar na de bouw van het koloniehuis), de eerste decennnia inderdaad dienst gedaan als portierswoning. De ingang van het koloniehuis was toen ook op die plaats gesitueerd.Later is die functie als portierswoning verloren gegaan en is het pand verhuurd of in gebruik gegeven aan personeelsleden van de instelling.

Nieuwbouw
In de jaren tachtig van de vorige eeuw is het perceel in eigendom overgegaan naar de stichting voor gehandicapten ‘Nieuweroord‘ (Amerpoort) en het koloniehuis is in 1992 afgebroken en later vervangen door nieuwbouw van geheel andere aard.
Zoals reeds gemeld is de portierswoning in 1996 afgebroken nadat het een flink aantal jaren in bouwvallige staat was bijven staan na een brand. In de beeldbank van de gemeente Soest staat ook een foto van dit pand die vanuit een andere hoek is genomen. 
Uit een aantal reacties bleek dat sommige meenden dat het een woning was behorende bij een spoorwegovergang.
Hoewel de betreffende woning inderdaad bij een spoorwegovergang stond was de functie toch niet gerelateerd aan de spoorwegoveergang.We kunnen ons overigens de gedachte wel voorstellen want bij meerdere spoorwegovergangen hebben woningen gestaan die gelijkenis vertonen met die van de foto.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden