Kies een jaartal

Gedenkbank

Gepubliceerd 06-03-1996

Gedenkbank

Er hebben heel wat mensen gereageerd op die ‘gedenkbank’, die begin dit jaar op deze plek was afgebeeld. Die bank stond ( en staat nog steeds) in de tuin van wat nu Party Restaurant Darthuizen is, gelegen aan de Prins Hendriklaan ( inmiddels is Darthuizen verdwenen en zijn er ter plaatse woningen gebouwd, de bank staat er echter nog steeds)
Dat is overigens niet altijd zo geweest want het adres is vroeger Spoorstraat 40 geweest en later nog Prins Bernhardlaan 40. Wie de oorspronkelijke eigenaar van het pand was hebben we nog niet kunnen achterhalen, dat houdt u dus nog even te goed. Het verhaal wil dat Darthuizen  als “Oranjehof”begin deze eeuw door een Amerikaan is gebouwd, maar daar hebben we geen bevestiging van kunnen vinden. Zeker is, dat het medio 1919 eigendom is geworden van de Koninklijke Nederlandsche Bond van Oud-Onderofficieren van de Landmacht, Zeemacht en Koloniën, die het bestemd had als rust- en vakantieoord voor zijn leden. Er konden veertig tot vijftig mensen ondergebracht worden en zowel actieve als niet-actieve onderofficieren logeerden hier vaak in familieverband. ’s Avonds werd er gedanst, toneel gespeeld of men amuseerde zich op een andere manier.
De bank is in 1933 neergezet ter ere van twee mannen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de bond: links een plaquette van W. Salomonsky, beschermheer Oranjehof 1913-1932, rechts een plaquette van M. Gerdes, algemeen voorzitter 1907-1931.
De gedenkbank bestaat dus uit twee bankdelen, verbonden door een gedenksteen. Het geheel was degelijk gemaakt, maar de houten zitlatten van de banken zijn grotendeels vergaan. Oranjehof, zoals het destijds heette, is op verschillende manieren beheerd.  Het heeft bij tijden ook opengestaan voor niet-leden, zelfs wel voor niet-militairen, maar het heeft wel steeds een band gehad met de bond van waaruit het initiatief was gekomen. Ook de schietbaan in de tuin ( waar dus nu niets meer van is te vinden) herinnerde aan het militaire verleden. Voor zover bekend ligt echter nergens vast dat de gedenkbank bewaard moet blijven als Darthuizen zoals nu is voorzien, eind van dit jaar in andere handen overgaat. Wellicht dat de koper, de Soester bouwcombinatie BBA, er alsnog een plekje voor kan inruimen.
De onderofficiers bond zelf bestaat nog steeds, telt zo’n 700 leden, is nog altijd koninkijk en nog steeds officieel in Soest gevestigd. De doelstelling, het bevorderen van een pensioenvoorziening, is uiteraard door andere instanties overgenomen


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden