Kies een jaartal

Cantinewagens van NIWIN

Gepubliceerd 15-01-1997

15        Cantine-auto.

Op welke plek in Soest die Niwinauto stond weten we nog niet, maar een paar dingen zijn ons inmiddels wel verteld. Een lezer uit Soesterberg heeft ons een brief geschreven met een stuk of wat gegevens. Het beste is misschien als we u die zomaar doorspelen.
Het gaat om de Niwin-autofoto die half december in de krant heeft gestaan. De heer Michel Jansen uit Soesterberg schreef ons:
“De zwarte (ex leger?)-vrachtauto is voorzien van het opschrift “NIWIN”cantine. De afkorting N.I.W.I.N staat voor Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indonesië. Het betreft hier een (particuliere) Nederlandse organisatie die zich inzette voor de welzijnszorg onder de Nederlandse militairen in Indonesië ( v.m. Nederlands Indië) in de periode 1945-1949/1950. De slagzin van de organisatie was ( zie ook het embleem op de vrachauto) “Ons hart is bij U”.
Men stelde  tijdschriften, sportartikelen, boeken films e.d. ter beschikking van de troepen. Ook verstrekte zij sigaretten ( zelf heb ik nog een oranje blikken sigarettendoosje van de Niwin in mijn bezit), chocolade, die overigens vaak gesmolten aankwam e.d. Verder verzorgde de Niwin allerlei cursussen, ontspanningsprograma’s voor de in de dessa verblijvende militairen. De vrachtwagens die destijds naar Indonesië zijn gestuurd zijn na de onafhankelijkheidsoverdracht weer verscheept naar Nederland en daarna  nog gebruikt ten behoeve van de CADI ( de Cantine Dienst van de Koninklijke Landmacht). Een ander was mogelijk omdat de vrachtwagens particulier bezit waren en niet tot het leger behoorden.
Aangezien ik van ver na de oorlog ben en ook niet in Soest ben geboren, kan ik geen nadere inlichtingen verstrekken over de personen die op de foto staan.
Onze dank aan de heer Jansen.
Wie nog wel iets naders kon vertellen was de lezer Fr. V.d. Elst, die zelf nog foto’s heeft van de Niwin-auto. Zowel hij als zijn vrouw hebben zich destijds ingespannen om begin 1946 het geld bij elkaar te krijgen voor die cantine-auto’s. De vrouw die iets links van het midden op de foto staat, met korte lichte jas en twee collectebussen in de hand was Margreet van der Elst, bezig de bevolking op te wekken voor de NIWIN-actie. Op een andere foto is nog een bord te zien  “Deze wagen kan worden geschonken door de gemeente Soest”.
Van der Elst zelf was in die periode in militaire dienst. Wat hem niet weerhield  in zijn beschikbare tijd zich voor de gemeenschap in te zetten. Hij was medeoprichter van de Hopman Masselmangroep van de padvinders, waarvan zijn vrouw nog akela is geweest.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden