Kies een jaartal

St.Bonifatiusschool anno 1930

Gepubliceerd 21-02-2008

Vandaag in Hervonden Soest een foto van een klas van de St Bonifatiusschool aan de Steenhoffstraat. De foto moet omstreeks 1930 zijn gemaakt. De school was toen nog een pure jongensschool. Het katholiek onderwijs kende nog geen gemengde scholen. De katholieke meisjes van Soest kregen in die jaren nog les van de nonnetjes in het St Jozefgesticht, nu het gebouw waar het museum oud Soest is gevestigd.We kregen de foto van Ko Uyland. Ko is duidelijk te herkennen als die witkop in het midden op de foto.

We gingen naar school op klompen en iedere dag een zakje brood mee want we bleven tussen de middag over. Vanaf de Schoutenkampweg naar de school bij de Petrus en Pauluskerk is toch en eind lopen. Soms over de Eng maar meestal liepen we door de Kerkebuurt en over het Kerkpad. 
Om kwart over acht moest je op school zijn, ook voor jongens die van Hees kwamen. Dan met zijn allen naar de kerk, iedere dag. De mis duurde een half uurtje. De meisjes zaten in Sint Jozepf bij de zustertjes. Die gingen ook allemaal iedere morgen naar de kerk en ook zo’n twintig dertig zustertjes met grote kappen staken de weg over naar de kerk. Iedere dag een mis bij Vossenaar en later bij pastoorVos. 
Er werd opgeschreven wie er naar de mis ging en wie het meest de mis bijwoonde kreeg aan het eind van het jaar een kerkboek ,een missaal. Ik was vaak de gelukkige vertelt Ko Uyland.

In het boekje “De Petrus en Paulus Parochie” van F.S.I.Knaapen lezen we een stukje geschiedenis van de school. De Bonifatiusschool is gebouwd in 1871 als jongensschool. De totale ruimte was 16 lang en ruim 8 meter breed. De eerste hoofdonderwijzer was Cornelis Vergeer en de school telde 84 leerlingen.De school is later meerdere malen verbouwd en aangepast aan het aantal leerlingen.De kwaliteit van het katholieke onderwijs in die tijd was hoog. Knaapen schrijft er over. Rond 1900 wordt een schoolcommissie benoemd die met het beheer van de katholieke scholen wordt belast. De commissie bestaat uit Dr.J.G.A.Batenburg en Piet van Roomen, beide zijn in staat het financiele beheer te voeren.verder zaten in de comissie namens het kerkbestuur G.Wantenaar en Cornelis Wantenaar namens het armbestuur.Er is de pastoor alles aangelegen om het katholieke onderwijs in Soest een goede naam te doen behouden.In mei 1899 bereikte de pastoor het bericht dat de zowel de St.Jozephefschool en de St.Bonifatiusschool aan alle eisen van de toen gevreesde inspecteur van onderwijs voldeden. Alle katholieke bestedelingen uit de inrichting te Amsterdam zouden van de openbare school worden afgenomen en bij de katholieke scholen ook bij de zustertjes worden geplaatst.Een fantastische erkenning door de Rijksinspectie die men niet gauw aan het bijzonder onderwijs gaf in die dagen. 
De periode dat Ko op school zat was Vossenaar patoor van de Petrus en Paulus. Vossenaar was streng en had ook van de school alle touwtjes in handen. Toezicht op het leren van de catechismus.en de gebeden. Je moest de catechismus uit je hoofd kennen, maar ik was er niet best in vertelt Ko.De Rozenkrans bidden werd al jong op school geoefend. De gebeden horen bij de liturgie in de kerk maar zeker ook daarbuiten. De Rozenkransgebeden zijn geschikt voor alle omstandigheden.Ook thuis in het gezin werd wekelijks de een rozenhoedje gebeden.Later toen we ouder werden werd het minder volgens Ko, want dan was de een er niet of de of de ander moest nodig weg.

Ko weet zich nog wel een paar leerlingen te herinneren.Joop van der Lugt,Anton Luipen de zoon van de hoofdonderwijzer die voor de school woonde, Gijs van Ooyen, Jan Jachtman en Joop Brouwer. Er zaten vier jongens in de klas die Gijs Kok heette, allemaal familie van elkaar. Van de leraren herinnert Ko zich nog meester Van Elmpt en meester Hilhorst.
Na de lagere school heeft Ko Uyland nog een paar jaar op de ULO gezeten.

Toen Soest-Zuid meer en meer tot ontwikkeling kwam en in 1939 de derde parochie van Soest de Heilige Familiekerk werd gebouwd kwam er uiteindelijk ook een nieuwe school, Er veranderde veel in het katholiek onderwijs. Op 1 september 1952 was de officiele opening. Meester Taris onderwijzer aan de Bonifatiusschool was de aangewezen man om hoofd van de nieuwe Willibrordusschool te worden. De school begint met vijf klassen en 250 leerlingen. Het katholieke onderwijs is vanaf die tijd wel veel beter verdeeld over Soest. De Mariaschool op Soestdijk, de Bonifatiusschool in Soest-Midden en Willibrordusschool in Soest-Zuid.
Door de leegloop bij de Bonifatiusschool naar Soest-Zuid verandert deze school al gauw van een jongensschool in een school met gemengde leerlingen, jongens en meisjes. Dat kwam ook mede doordat in die jaren de nonnetjes de onderwijstaak aan de meisjes beeindigde. De nonnetjes die er nog waren hielden zich de laatste jaren uitsluitend bezig met de verzorging van de oudere mens van Soest tot ook daaraan een einde kwam. 

Nagekomen commentaar: De heer Wouters, Olijkeweg Soest merkt op dat de Bonifatiusschool haar 100 jarig bestaan heeft gevierd op 30 juni 2001. Een gezellige reunie.
Dit is in strijd met de zin De Bonifatiusschool is in 1870 gebouwd als jongensschool. We zoeken het nader uit.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden