Kies een jaartal

Gezin van Ds. Brans

Gepubliceerd 16-03-2011

Het gezin van Ds.Brans

Het gezin van dominee D.P.Brans, vader moeder en zes kinderen 4 meisjes en twee jongens.

Ineens was het er, het lang beloofde mailtje van de heer Hendrik Jan Berenschot uit Wageningen.
Berenschot had een oudere kennis,ongetrouwd,geen nageslacht. De vrouw had hem spulletjes toevertrouwd die niet mochten weggedaan. De vrouw overleed. Haar grootvader was ooit predikant te Soest geweest. Onlangs kwam hij de doos met foto’s en een schriftje met teksten brengen. Om er in “Verdwenen Soest” een stukje over te schrijven

Vandaag een foto van Ds Daniël Pieter Brans in zijn studeerkamer van de hervormde pastorie aan de
Kerkstraat 15. De foto is gemaakt door de bekende fotograaf Ebbenhorst ter gelegenheid van zijn 25 jarig ambtsjubileum. Brans werd in 1865 geboren. Na zijn studie in 1890 candidaat om in dat jaar te Leersum het predikambt te aanvaarden. In 1893 kwam hij naar Soest. Korte tijd later overleed zijn vrouw Elisabeth Walop. In 1896 huwde Brans, weduwnaar met vier kinderen, met zijn 2de vrouw Catharina Rozetta Wijtman te Middelburg.  Zijn tweede vrouw schonk hem nog één zoon, Henk en een dochter.
Tussen de foto’s en spulletjes vonden we een schriftje waarin dochter Jo het wel en wee van het  predikantsgezin in de pastorie beschrijft.
“En altijd geleide Henks moeder haar troepje zaterdagsavond s fleurig en schoon na het baden en een krentenboterham, naar de studeerkamer om de preekmakende vader welterrusten  te zeggen. Hier is de karavaan! zei ze dan”. Dominee Brans had graag gezien dat een van zijn zoons ook predikant zou worden. Het mocht niet zo zijn. De oudste zoon Piet kon niet zo goed leren en de jongste zoon was meer geschikt voor een technisch beroep. Verder konden de jongens maar moeilijk een keuze maken uit de meisjes in bevrienden pastoriën waar zij wel eens logeerden begrijpen we. 
Dominee Brans , hij en zijn eerste en tweede vrouw zijn in Soest begraven. We vinden deze graven langs de oude kerk in de kerktuin “de Hof van Lof”.
Ds D.P.Brans, hij wordt op het predikantenbord in de kerk vermeld, heeft onze gemeente de Oude Kerk en Heeskapel 33 jaar mogen dienen. Van 20 augustus 1893 tot 12 september 1926. Hij kwam van Leersum en ging vertrok naar Oosterhout.
 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden