Kies een jaartal

Villa Oranjehof

Gepubliceerd 17-10-2012

De verdwenen villa “Oranjehof”  hervonden.

De villa die veertien dagen geleden in deze rubriek stond afgebeeld werd niet door iedereen die reageerde herkend. En dat is begrijpelijk want de villa in deze vorm is inmiddels al heel wat jaren uit het straatbeeld van Soest verdwenen.

De villa heeft gestaan op de hoek van de Prins Hendriklaan en de Prins Bernhardlaan en heette “De Oranjehof”. Na uitbreiding maakte de villa later deel uit van het café-restaurant Darthuizen dar daar heeft gestaan. Het was dan ook niet verrassend maar tegelijkertijd fijn dat de heer Van Keeken, die exploitant was van het café-restaurant en die nog steeds in deze omgeving woont, deze villa wel herkende.

De villa is in 1912 gebouwd in opdracht van Cornelis Sweris, die ook kan worden aangemerkt als de eerste bewoner van de villa.  De heer Sweris was van beroep makelaar en bouwkundige. De villa was toen gelegen aan de Spoorstraat en had als nummer 40. Later is het perceel vernummerd tot Prins Bernhardlaan 40 en weer later werd het Prins Hendriklaan 1.

In 1919 is de villa eigendom geworden van de Koninklijke Nederlandse Bond van Oud-onderofficieren van de Landmacht, Zeemacht en Koloniën met als bestemming: rust- en vakantieoord voor de leden en hun families. Zowel actieve als niet actieve leden logeerden hier in familieverband ( gemiddelde capaciteit was ongeveer 45 personen).’s Avonds werd er gedanst of vonden toneel of muziekuitvoeringen plaats.

Aan de bestemming van rust- en vakantieoord herinnert nog de gedenkbank die in 1933 op het perceel is neergezet. Deze gedenkbank is ondanks de inmiddels totaal gewijzigde situatie bewaard en nog steeds in de omgeving aanwezig. Aan deze gedenkbank is een artikel gewijd in Verdwenen Soest van 6 maart 1996 ( zie: www.verdwenensoest.nl )

Globaal gesproken is de locatie in de laatste drie decennia van de vorige eeuw vooral bekend geweest door het restaurant Darthuizen. Thans zijn op deze plek nieuwe villa’s aanwezig, die zijn gebouwd eind jaren negentig van de vorige eeuw. De bouw van villa’s op deze plek was in de stedebouwkundige plannen van de gemeente na de tweede wereldoorlog niet voorzien. Men wenste toen de aanwezige bebouwing (waaronder dus ook de villa Oranjehof) te slopen en door de aanleg van een brede groenstrook langs de Prins Hendriklaan een verbinding tot stand te brengen tussen de speelweide op de Eng en het Nassauplantsoen. Maar zoals de geschiedenis inmiddels heeft uitgewezen: het is anders gelopen.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden