Kies een jaartal

Jubileum Mariakerk in 1938

Gepubliceerd 15-05-2013

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg is in het kader van Verdwenen Soest geïnteresseerd of er nog lezers zijn die wat kunnen vertellen over de feestelijkheden van de parochie van Maria Onbevlekte Ontvangenis te Soestdijk in het najaar 1938.

Op bijgaande foto zijn verschillende priesters aandachtig naar waarschijnlijk een wedstrijd aan het kijken. In het midden treffen we in ieder geval aan de toenmalige pastoor A.G. Smit van de Mariaparochie (met de handen samengevouwen) met links naast hem zijn broer Mgr. Olave Smit en daarnaast Pastoor H.S. Mölder, de eerste pastoor van de Mariaparochie. De foto is gemaakt in het najaar van 1938.

Op zondag 18 september werd toen het koperen feest (12,5 jarig bestaan) van de Parochie Soestdijk uitgebreid gevierd.

Klik hier voor het artikel in de krant

De feestdag werd geopend met een Plechtige Hoogmis. In de middag werd een Jeugddag gehouden op het keurig versierde “Dios”-terrein.  Daar vond een uitgebreid defilé plaats samengesteld van alle corporaties en schoolkinderen voorafgegaan door Muziekvereniging PVO. De middag werd voortgezet met een zeer gevarieerd programma waaraan vele verenigingen deelnamen. Opvallend was een reidans die uitgevoerd werd door “Crescendo”(een van de voorgangers van Gymnastiekvereniging De Springbokken). Hoogtepunt was een korfbalwedstrijd en een voetbalwedstrijd, waarvan de winnaars werden gehuldigd met een beker (die op de tafel staan naast de grote doos met sigaren, die zeker in die tijd zeer in trek waren ook bij de geestelijkheid). De dag werd afgesloten met een Pontificaal Lof.

Op deze website is naast de foto ook het uitgebreide verslag in de Soester Courant van 21 september 1938 opgenomen.

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg is op zoek naar herinneringen aan deze Feestdag en of ook andere personen op deze foto herkend worden.  We zijn benieuwd naar de reacties van de lezers van de Soester Courant om een verhaal weer compleet te maken.

 Reacties op oproep:

Op deze vraag is slechts een beperkt aantal reacties gekomen. Deze gaven enkel nog wat meer duidelijkheid over de namen van de geestelijkheid die achter de tafel had plaats genomen. Zij keken naar een van de sportwedstrijden (korfbal of voetbal) die in het kader van het jubileum werden georganiseerd op het versierde voetbalveld van “Dios” in Soestdijk.

Volgens de lezers hadden de volgende geestelijken achter de tafel plaats genomen (v.l.n.r.): pastoor R.G. Lommerse, die in 1937 is aangesteld als bouwpastoor voor de H. Familiekerk in Soest-Zuid (waar hij tot 1966 pastoor is geweest), Pastoor H.S. Mölder, de eerste pastoor van de Mariaparochie, Mgr. Olave Smit, kanunnik van de St. Pieter te Rome en oud-bisschop van Finland, de toenmalige pastoor A.G. Smit (met de handen samengevouwen, die tot 1966 als pastoor verbonden is geweest aan de Mariaparochie en daarna zijn intrek nam in Mariënburg waar hij in 1984 overleed) . De meest rechtse priester is naar alle waarschijnlijkheid rector Verharen die verbonden was aan Mariënburg.

Ruim een maand later was het weer feest in de Mariaparochie. Toen vierde de R.K. Werkliedenvereniging Soestdijk haar 10-jarig bestaan. Wederom een zondag met veel feestelijkheden en een receptie met veel genodigden vanuit het vooral het “Rijke” RK-verenigingsleven. Jaarlijks hoogtepunt in de Mariaparochie was de Sacramentsprocessie die door de tuinen van (Nieuw) Mariënburg trok, tot in 1962 wegens teruglopende belangstelling besloten werd hiermee te stoppen.

Artikel in de Soester Courant van 12 oktober 1938 over het jubileum van de RK Werkliedenvereniging "Sint Joseph".

 

 

Ruim een maand later was het weer feest in de Mariaparochie. Toen vierde de R.K. Werkliedenvereniging Soestdijk haar 10-jarig bestaan. Wederom een zondag met veel feestelijkheden en een receptie met veel genodigden vanuit het vooral het “Rijke” RK-verenigingsleven. Jaarlijks hoogtepunt in de Mariaparochie was de Sacramentsprocessie die door de tuinen van (Nieuw) Mariënburg trok, tot in 1962 wegens teruglopende belangstelling besloten werd hiermee te stoppen.

 

 

 

Op deze vraag is slechts een beperkt aantal reacties gekomen welke enkel nog wat meer duidelijkheid gaven over de geestelijkheid die achter de tafel had plaats genomen. Zij keken naar een van de sportwedstrijden (korfbal of voetbal) die in het kader van het jubileum werden georganiseerd op het versierde voetbalveld van “Dios” in Soestdijk.

 

Volgens de lezers hadden de volgende geestelijken achter de tafel plaats genomen (v.l.n.r.): pastoor R.G. Lommerse, die in 1937 is aangesteld als bouwpastoor voor de H. Familiekerk in Soest-Zuid (waar hij tot 1966 pastoor is geweest), Pastoor H.S. Mölder, de eerste pastoor van de Mariaparochie, Mgr. Olave Smit, kanunnik van de St. Pieter te Rome en oud-bisschop van Finland, de toenmalige pastoor A.G. Smit (met de handen samengevouwen, die tot 1966 als pastoor verbonden is geweest aan de Mariaparochie en daarna zijn intrek nam in Mariënburg waar hij in 1984 overleed) . De meest rechtse priester is naar alle waarschijnlijkheid rector Verharen die verbonden was aan Mariënburg.

 

 

 

Ruim een maand later was het weer feest in de Mariaparochie. Toen vierde de R.K. Werkliedenvereniging Soestdijk haar 10-jarig bestaan. Wederom een zondag met veel feestelijkheden en een receptie met veel genodigden vanuit het vooral het “Rijke” RK-verenigingsleven. Jaarlijks hoogtepunt in de Mariaparochie was de Sacramentsprocessie die door de tuinen van (Nieuw) Mariënburg trok, tot in 1962 wegens teruglopende belangstelling besloten werd hiermee te stoppen.

 

 

 

Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden