Kies een jaartal

Schoolfoto uit Soesterberg

Gepubliceerd 12-06-2013

Een groepsfoto van een school uit Soesterberg die in het begin van de 20ste eeuw is gemaakt. Het is van een Lagere School met waarschijnlijk alle leerlingen en meesters en juffen op de foto. Alleen de namen zijn de redactie nog niet bekend. Dus weer de vraag is of er personen op de foto worden herkend.

De redactie kreeg de foto opgestuurd door een inwoonster uit Loosdrecht, die wist dat in ieder geval Gartje, Anthonia en Koosje van den Broek op deze foto staan. Deze kinderen woonden met hun ouders op De Paltz. Hun vader Menks van den Broek was daar boswachter. Hij was getrouwd met Anthonia van de Meent uit Baarn.

De redactie is dan ook op zoek naar de namen van leerlingen en onderwijzend personeel. Een verhaal, herinnering over de betreffende school is natuurlijk ook van harte welkom.

Waarschijnlijk gaat het nog om de Openbare Lagere School, waar volgens het boek “De geschiedenis van Soesterberg” van Jan de Bos wordt vermeld, dat de heer Woudenberg in die tijd Hoofd van die school is geweest.

Oproep: wie kan een bijdrage leveren om de geschiedenis rondom deze foto te gaan beschrijven.

Nadere info  in de Soester Courant van 26 juni nav plaatsing op 12 juni jl.

Deze publicatie heeft slechts geleid tot 1 reactie, waarbij de vraag wordt gesteld of de foto wel in Soesterberg is genomen. Er is weinig herkenning Het blijft dus onduidelijk welke kinderen en welke onderwijzers/onderwijzeressen op de foto staan en wanneer deze foto precies is genomen. Jammer, wellicht zijn er deze keer nog bekenden te traceren. Laat het de redactie weten.

In het dit jaar gepubliceerde boek van Jan de Mos “De geschiedenis van Soesterberg”wordt vanaf bladzijde 232 uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen van het Lager Onderwijs (Basisonderwijs) in Soesterberg. Volgens dominee Bos werd al voor 1818 op particulier initiatief les gegeven maar dan wel door onbevoegden. Deze vormen van onderwijs leidden zowel vanuit inhoudelijk oogpunt als vanuit de erbarmelijke huisvesting de nodige kritiek op. Vandaar dat er initiatieven werden genomen om toestemming te krijgen een officiële Openbare Lagere School op te richten in Soesterberg. In 1837 is dit uiteindelijk gerealiseerd alhoewel een acceptabele huisvesting pas enkele jaren later in gebruik kon worden genomen door vooral de inzet van de toenmalige onderwijzer de heer Moesveld. De “eerste” school werd gebouwd op de hoek van thans Rademakerstraat/Lorentzlaan (deze straten hadden in die tijd nog andere namen). Sinds die tijd is de school verschillende keren overgegaan naar nieuwe huisvesting. Thans is de Openbare School als De Startbaan bekend en bevindt zich aan de Oude Tempellaan.

De geschiedenis van het (Openbaar) Onderwijs in Soest gaat veel verder terug. Het officiële Openbaar Onderwijs in Nederland is natuurlijk pas begin 19e eeuw van start gegaan, maar al in de 16e eeuw is bekend dat er een schooltje was aan de huidige Eemstraat.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden