Kies een jaartal

Sprookjeshuis Soesterberg

Gepubliceerd 16-10-2013

Soms duiken er foto’s op waarvan je zegt: o ja, dat is daar. Het gaat dan meestal om gebouwen die nog bestaan, ook al hebben ze vaak door verbouwing of aanbouw een uiterlijke verandering ondergaan. Maar de hoofdvorm is dan nog wel herkenbaar gebleven. Dat is bijvoorbeeld het geval met het designhostel Stayokay aan de Bosstraat, vroeger de Engendaalschool, voorloper van de Van der Huchtschool. Afgelopen weken vierden zij nog een jubileum en werden oude herinneringen opgehaald.

Een andere keer gaat het om een ons onbekend gebouw. In dit geval is het een foto uit Soesterberg die de aandacht van de redactie trok. Achterop staat geschreven ‘Sprookjeshuis’ en het jaartal 1932. Door de sneeuwsporen is duidelijk, dat de foto in de winter is gemaakt. Dat is dan ook het enige wat zeker is en het jaartal natuurlijk.

Niet zeker is of het huis nog bestaat, en als dat het geval is waar het dan staat. Als het is verdwenen, is de vraag waar het heeft gestaan, tot welk jaar en waarom het is afgebroken. Mogelijk heeft het plaats moeten maken voor nieuwbouw. Het is goed mogelijk dat ook het pad niet meer bestaat. Was het de oprijlaan naar of toegangsweg tot het huis, al heeft het op de foto niet de allure van een buiten, heeft het gebouw/huis een naam gehad? Allemaal vragen waarop de redactie graag een antwoord wil om deze foto met naam en datering aan de collectie Soesterberg te kunnen toevoegen.

Als het huis nog bestaat, zijn er vast Soesterbergers die het kennen en anders gaat er misschien bij oudere inwoners een lampje branden bij het zien van deze foto. We zijn benieuwd naar de reacties.

 

Reacties naar aanleiding van plaatsing in de Soester Courant van 16 oktober jl.

Vele lezers van de Soester Courant hebben de foto van het “Sprookjeshuis” in de editie van de Soester Courant van 16 oktober jl. herkend. Het is de woning aan de Amersfoortseweg in Huis ter Heide, dus net even buiten Soesterberg rechts naast de ingang van Abrona. Het aantal reacties op het artikel was overweldigend, zowel via de telefoon, per mail als zelfs met brieven via de redactie van de Soester Courant. Dat toont nog eens aan hoe wordt meegeleefd met foto’s uit Oud-Soest en Oud-Soesterberg.

Het huis op de foto is thans in het bezit van het Utrechts Landschap en is onderdeel van het Landgoed Beukbergen. Volgens de reacties was het oorspronkelijk een boerderij, maar is later gesplitst in 4 woningen geregistreerd onder de nummer Amersfoortseweg 38 tot en met 44. De woningen 40 en 42 zijn inmiddels weer samengevoegd, zodat thans het huis uit 3 aparte woningen bestaat.

Ook namen van de families die sinds de jaren ’30 de woningen bewoond hebben kwamen in de reacties verschillende keren terug.  Nummer 38 is zeker al vanaf voor de oorlog bewoond door de familie Jansen en nummer 44 is vanaf 1934 bewoond door de familie Bleeker. Deze laatste familie kwam uit Friesland en heeft zich hier gevestigd.  Ook andere familienamen werden nog genoemd. De woningen lijken vroeger dienstwoningen te zijn geweest voor degenen die in dienst waren van de eigenaren van Beukbergen. In het boek van Jan de Mos “De geschiedenis van Soesterberg en directe omgeving tot de 20ste eeuw, is een paragraaf gewijd aan de geschiedenis van Beukbergen en haar bewoners en eigenaren. Tot 1940 was (het landgoed) Beukbergen particulier bezit.

Ten aanzien van het Landgoed Beukbergen heeft het Utrechts Landschap een beheerplan opgesteld, waarin wordt vastgesteld hoe dit historisch waardevol gebied in de komende jaren zal worden beheerd. Het Landgoed maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en wordt als bijzonder waardevol bestempeld waardoor aanpassingen moeten passen binnen bepaalde landelijk bepaalde uitgangspunten.

We hebben ook enkele actuele foto's op de site geplaatst, welke ons zijn aangeboden door de heer Jan de Mos. Voor meer informatie over de historie van Soesterberg zie  www.oudsoesterberg.nl


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden