Kies een jaartal

Boterfabriek Eemland

Gepubliceerd 09-07-2014

Dat we in Soest een zuivelinrichting hadden, dat zal niet onbekend zijn. Aan de Middelwijkstraat staat nog een historisch pand, waarin zuivelfabriek De Soester was gevestigd, tot voor een tiental jaren nog met een hoge toren die zeker vanaf De Eng opviel. Voor de sluiting werd hier met name poederkaas geproduceerd onder de naam VIKA, een bedrijf dat thans in Ede is gevestigd en nog steeds kaasproducten produceert en verkooopt. Zeker voor de oorlog waren er in Soest veel meer zuivelinrichtingen, melkfabrieken. Een ervan is Zuivelinrichting Boterfabriek Eemland.

Op bijgaande foto zien we dat waarschijnlijk plaatselijke boeren met hun melkbussen naar de zuivelinrichting gingen om de melk van hun koeien daar af te leveren voor verwerking. Met name werd hiervan hier roomboter gemaakt. De foto is waarschijnlijk gemaakt in de 20-er jaren van de vorige eeuw. Waar deze zuivelinrichting precies heeft gestaan is onze redactie niet bekend. De zuivelinrichting Eemland was een coöperatie waar de boeren dus lid van konden worden. Boeren/agrariërs in Soest waren van verschillende coöperaties lid zoals van de Boerenleenbank, thans Rabobank, van de Landbouwcoöperatie waarvan het pand thans wordt gebruikt door de Welkoop aan de Torenstraat. Maar ook daar waren er in die tijd meer van.

De redactie is dan ook op zoek naar informatie waar Boterfabriek Eemland heeft gestaan, wie daar de leiding van heeft gehad, wanneer deze is gesloten. Daarnaast is de redactie benieuwd of degenen die op de foto staan worden herkend.

Reacties naar aanleiding van artikel in Soester Courant van 9 juli 2014:

De reacties op het artikel in de rubriek Verdwenen Soest waren divers. De meesten dachten de oude zuivelfabriek aan de Middelwijkstraat te herkennen. Van anderen ging de herinnering naar de zuivelinrichting van de familie Mastenbroek die jarenlang aan de Hartweg heeft gestaan.

Waar het pand van de op de foto staande Boterfabriek Eemland werkelijk heeft gestaan is niet duidelijk geworden. Alhoewel de fabriek qua opzet natuurlijk veel gelijkenis vertoond met het pand aan de Middelwijkstraat.

In de zogenaamde Zuiveljaarboeken aan het begin van de vorige eeuw worden 4 zuivelinrichtingen benoemd, t.w.

De Coöperatieve melkinrichting De Soester aan de Middelwijkstraat, die in 1949 uiteindelijk een kaasfabriek werd voor vele Soesters bekend onder de naam

- VIKA.
- Coöperatie Eemland, waarvan geen adresgegevens worden vermeld.
- Zuivelfabriek en Melkinrichting BEAK, later E.J. Mastenbroek aan de Hartweg.
- De melkinrichting en Boterfabriek van J. v.d. Bremer aan het Kerkpad NZ hoek Korte Melmweg.

In het blad “van Zoys tot Soest”, een uitgave van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg zijn in 1989 en later ook in 2013 artikelen geschreven over de zuivelinrichtingen in Soest. Naar aanleiding hiervan is ook geen nadere informatie verkregen. Dus de redactie blijft benieuwd naar informatie waar Boterfabriek Eemland heeft gestaan, wie daar de leiding van heeft gehad, wanneer deze is gesloten. Daarnaast is de redactie nog benieuwd of degenen die op de foto staan worden herkend.

Van de heer Gianotten uit Soest ontvingen wij een foto van een pakje boter van Zuivelfabriek De Soester. Dit is weliswaar niet de Boterfarbiek Eemland waar we als redactie  naar op zoek waren maar wel heel uniek.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden