Kies een jaartal

Begrafenis met grafdelver Reijer de Bruin voorop

Gepubliceerd 11-12-2014

Dit is een foto van een begrafenis op de RK Begraafplaats aan de Dalweg. De foto dateert uit de jaren ’40, begin jaren ’50 van de vorige eeuw.  Voor de stoet uit loopt Reijer de Bruin, de jarenlang beheerder en grafdelver was van deze begraafplaats. De foto heb ik van mevrouw Delwel gekregen.

Zij is benieuwd of bekend is wanneer deze begrafenis heeft plaats gevonden en of andere personen op de foto worden herkend. Het lijkt er op dat er sprake is van een 1ste klas begrafenis, omdat in de stoet ook 3 priesters meelopen. Tot zeker de jaren ’60 werden er verschillende klassen van begrafenissen in de katholieke kerk onderscheiden. De 1ste klas was daarbij het duurste en het meest uitgebreide. Uit andere foto’s is bekend dat in de HH Petrus en Pauluskerk bij dit soort begrafenissen het altaar geheel werd bedekt met een zwarte omkleding, er op dat moment ook geen beelden en engelen zichtbaar op het altaar. De kerk was in rouw.

Reijer de Bruin liep altijd voor de begrafenisstoet uit richting het graf, nadat hij eerst het graf had gegraven. Na de plechtigheid was hij degene die het graf weer dicht maakte. Dat gebeurde in die tijd met beperkte middelen en een kist liet men zakken met touwen.

 

REACTIES op rubriek in Soester Courant

De eerste plaatsing van de foto foto en het artikel leverde geen reactie op bij de redactie. Geen van de personen op de begraafplaats werd dus herkend. Na de 2e plaatsing kwamen er wel enkele reacties binnen. Dit heeft geleid tot het volgende resultaat

Voorop dus Reijer de Bruin. Hij is in 1957 op 94-jarige leeftijd overleden. De laatste jaren was hij minder mobiel doordat hij een beroerte had gekregen. Zijn schoonzoon, de heer Schipperijn, ondersteunde hem met zijn werk, en nam successievelijk zijn functie van grafdelver op de RK Begraafplaats aan de Dalweg over. De heer Schipperijn is op de foto de goed zichtbare drager van de kist (rechts achter de misdienaars/priesters). Van de rechter misdienaar op de foto leverde vanuit de reacties 2 namen op, t.w.Gijs Haagen toen wonende aan de Nieuweweg, of Kees van den Berg van het Kerkpad. De priester die het kruis vast houdt zou kapelaan Kuipers (van 1947 tot 1958 verbonden aan de HH Petrus en Pauluskerk) zijn geweest, terwijl de meest rechter priester pastoor Lommerse van de H. Familiekerk zou moeten zijn. Pastoor Lommerse is vanaf 1939 de 1ste pastoor van deze kerk en is dat gebleven tot 1966 toen hij met emeritaat ging.

De foto zelf is naar verwachting in 1948 of 1949 gemaakt.

Nadere info over de RK Begraafplaats aan de Dalweg

De RK begraafplaats aan de Dalweg is de oudste katholieke begraafplaats in Soest, welke is ontstaan vanuit de Petrus en Pauluskerk. Op de Kostverlorenweg is eveneens een RK Begraafplaats die geïnitieeerd was van vanuit de OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Maria)parochie die aan het Nieuwerhoekplein was gevestigd. Ook de H. Carolus Borromeuskerk in Soesterberg beschikt over een eigen begraafplaats (het Onze Vrouwe Kerkhof). Katholieken worden verder in Soest begraven op katholieke delen van de algemene begraafplaatsen (met name aan de Veldweg)

De begraafplaats aan de Dalweg dateert ongeveer uit 1828. In 1876 werd het huidige poortgebouw en een ommuring gebouwd. Rond 1900 is de begraafplaats uitgebreid, waardoor het poortgebouw niet meer de centrale functie heeft voor dit kerkhof. Het gebouwtje is een gemeentelijk monument. Nog steeds worden er op dit Kerkhof overledenen begraven. Daarnaast is er sinds enkele jaren een zgn. urnenmuur.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden