Kies een jaartal

Rusthuis Buitenzorg

Gepubliceerd 27-05-2015

Deze keer in de rubriek Verdwenen Soest een foto uit 1930 van een gebouw in Soest, dat staat aan de Heideweg. Het betreft Rusthuis Buitenzorg, dat in 1928 in gebruik is genomen als Rusthuis voor ouderen. Het beheer van het Rusthuis was in handen van het bestuur van de Christelijke Vereeniging “Buitenzorg”, die als doelstelling had “alleenstaanden, echtparen en anderen, die door weinige financieele draagkracht of door andere oorzaken niet in staat zijn een eigen huishouden te drijven, een aangenaam tehuis te verschaffen”.

In 1940 is het Rusthuis gesloten en is het gebouw en het terrein “Openbaar Verkocht”. (Zie foto krantenbericht over Openbare Verkoping)

In 1945 is het gebouw omgedoopt tot Huize Buitenzorg, waar wederom ouderen konden worden verzorgd. De functie (particulier) pension is gedurende 7 jaren aldaar uitgeoefend met als directeur Zuster Heimans. (Bij de foto's een advertentie uit 1945 waarin kamers worden aangeboden aan ouderen) In de loop van 1952 is ook dit pension gesloten en hebben de Zusters van OL Vrouw van Amersfoort het pand aangekocht als klooster voor hun toen nog groeiende congregatie. De zusters hebben in 1999 het pand verlaten (dat was omgedoopt tot Regina Pacis) waarna de Salesianen van Don Bosco het pand gehuurd hebben als hoofdkantoor van hun congregatie. Zij hebben in 2014 het pand verlaten voor een kleiner onderkomen in Hoevelaken.

De redactie is benieuwd naar verhalen over de tijd dat Buitenzorg als Rusthuis en later als pension heeft gefunctioneerd en of er mensen zijn die weten wie het gebouw in de oorlogsjaren heeft bewoond, c.q. in gebruik heeft gehad.

Reacties:

Deze oproep leverde maar een beperkt aantal reacties op. De reactie van mevrouw S. Baarda was daarbij het meest uitgebreid. Zij had al eerder wat onderzoek gedaan naar het voormalige Rusthuis, en vulde daarmee op sommige onderdelen door de redactie uitgevoerde onderzoek in de krantenarchieven aan.

De foto betreft Rusthuis Buitenzorg, dat in 1928 in gebruik is genomen als Rusthuis voor ouderen. Het beheer van het Rusthuis was in handen van het bestuur van de Christelijke Vereeniging “Buitenzorg”. Op 3 april 1940 werd het faillissement van de stichting uitgesproken en lijkt het huis ook niet meer in gebruik te zijn voor de functie waarvoor het was gebouwd. Op 6 en 20 augustus 1940 worden de opstallen en de grond “Openbaar Verkocht”. In de advertentie staat duidelijk dat het gebouw toen al in gebruik was door het Duitse leger (zie foto bij dit artikel). Deze zouden volgens een andere reactie zeker tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog het pand hebben gebruikt.

Naar aanleiding van een verslag van de begrafenis van de heer W. Rijksen (een bankdirecteur in Utrecht), die een van de leden van de Commissie van Advies van de Stichting was, in augustus 1938 weten we dat mejuffrouw A.M. van Dingster in 1938 directrice was van Rusthuis Buitenzorg. Zij wordt nl. als een van de aanwezigen vermeld in dit artikel.

In juni 1945 is het Rusthuis weer heropend en toen onder leiding van Zuster Heimans. Uit de reacties blijkt dat zij van Joodse komaf was. Of joden ook een speciale doelgroep van Buitenzorg is geweest in die tijd is zeker niet duidelijk op basis van een advertentie waarin kamers werden aangeboden. Wel wordt bij de beschrijving van de overname van het pand door de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort gemeld dat het ging om een oorspronkelijk tehuis voor joodse bewoners. In de loop van 1952 is Zuster H. Heimans gestopt met het rusthuis en is de functie rusthuis tegelijkertijd beëindigd. Haar leeftijd was de belangrijkste reden om te stoppen. Nadat de Zusters van OLV van Amersfoort het pand zelf hadden betrokken en er een retraitehuis van maakten is de naam van het pand gewijzigd in 1958 in Regina Pacis.

De onderste foto van het gebouw is in 2015 gemaakt. Op dat moment is het pand niet meer in gebruik en wacht op een nieuwe bestemming.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden