Kies een jaartal

Kosterswoning Oude Kerk Torenstraat

Gepubliceerd 30-09-2015

De foto betreft een woning die aan de doorgaande weg in Soest heeft gestaan en in 1981gesloopt is. In de jaren ‘70/’80 was er gezien de toekomstplannen van onze gemeente een enorme behoefte aan het aankopen van huizen en grond. De aankoop was op verschillende wijzen gemotiveerd zoals aankoop voor een nieuw aan te leggen weg centraal door Soest en de ontwikkeling van een Centrumplan, de mogelijkheden op nieuwbouwwijken te realiseren, maar ook om Beschermd Dorpsgezicht verder niet alleen in een Bestemmingsplan vast te leggen maar ook daadwerkelijk te optimaliseren. Het was ook in een tijd dat de gemeentelijke financiën nog niet zo onder druk stonden.

Eind jaren ’80 zien we dat dit beleid al weer omgebogen moet worden en zien we dat Soest in verhouding weinig onroerend goed bezet anders dan die van de verschillende gemeentelijke accommodaties voor oa sport en cultuur.

Reacties op publicatie in Soester Courant

De laatste familie die deze woning heeft bewoond, voordat deze is verkocht aan de gemeente Soest, was de familie Prinsenberg. De heer en mevrouw Prinsenberg zijn hier kort na hun huwelijk komen wonen. De heer Prinsenberg was als koster verbonden aan de Oude Kerk. Hij heeft dit werk meer dan 40 jaar gedaan, totdat hij overleed. Zijn vrouw heeft korte tijd de kostersfunctie voortgezet. Nadat zij gestopt is vanwege haar leeftijd heeft de gemeente dit pand gekocht om het zicht op de monumentale Oude Kerk te verbeteren binnen het beleid rondom “Beschermd dorpsgezicht”. Al eerder in 1968 was aan de noordzijde van de kerk (hoek Kerkstraat/Torenstraat) de pastorie van de dominee om dezelfde reden afgebroken.  Ook andere panden in de richting van de Neerweg werden in de loop van jaren afgebroken waardoor de Oude Kerk mooie vrije ruimten om zich heen heeft gekregen, waardoor zij van vele zijden volledig is te bewonderen.

Over de woningen rondom de Oude Kerk is in de rubriek Verdwenen Soest al eerder op 13 juli 2005 een artikel gewijd.

Bij de foto's is een opname uit 1981 bijgevoegd vanaf de zijde dat ook de Oude Kerk te zien is. Bovendien is een artikel uit de Soester Courant opgenomen over de sloop van deze kosterswoning.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden