Kies een jaartal

A.P. Hilhorst boer en bestuurder

Gepubliceerd 17-10-2007

Vandaag in hervonden soest een foto van oud burgemeester Baron J.S.Bentinck en de drie toenmalige wethouders van Soest ,Klaas de Haan, Van de Arend en A.P.Hilhorst. Zij bieden namens de gemeente Soest op paleis Soestdijk in 1965 het juist verloofde paar, Prinses Margriet en de heer Pieter van Vollenhoven een cadeau aan. De foto komt uit het album van mevrouw A. Boersen –Hilhorst, meisjesnaam Annie. Zij is de oudste dochter van de Soester wethouder A.P.Hilhorst, 3de van links, ze woont in Hoogland. Met haar halen we herinneringen uit de tijd bij haar thuis op de boerderij aan de Hooiweg en de indrukwekkende carriere van haar vader A.P.Hilhorst, die het van gewone boer met alleen lager onderwijs het heeft gebracht tot loco-burgemeester van Soest. De familie is daar nog erg trots op. Door een noodlottig verkeersongeval kwam er veertig jaar geleden op woensdagavond 11 oktober 1967 abrupt een einde aan het leven van een geboren bestuurder de heer A.P.Hilhorst en zijn vrouw. 
Adrianus Petrus Hilhorst werd op 8 augustus 1901 te Soest geboren. In 1925 trad hij in het huwelijk met Dorothea van Eijden. Zij kochten de in 1900 gebouwde boerderij aan de Hooiweg van de heer Van Herwaarden. De boerderij drie gebinten groot is 3 x 4 koeien was wat men noemden een gemengd bedrijf. Koeien , varkens en rond het huis wat pluimvee.Uit het huwelijk werden vijf kinderen geboren. 
Hilhorst was niet alleen een echte boer maar zoals later blijkt een echte organisatie man. In 1927 richtte hij de ABTB-afdeling Soest op. Als voorzitter gaf hij zeker het goede voorbeeld. Hilhorst had iets van een hereboer, hij en zijn vrouw hielden van netjes. De kleine boerderij lag er in het weekend altijd keurig bij, goed in de verf, de ramen gelapt en het erf aangeharkt. 
In 1935 werd boer A.P.Hilhorst voor de K.V.P. tot lid van de raad benoemd. Vier jaar later volgde zijn benoeming tot wethouder van openbare werken, welke functie hij tot 1945 bekleedde.Ook in de oorlog is de heer Hilhorst lid van de gemeenteraad gebleven aanvankelijk van de noodraad.

Kennis van zaken
Na de oorlog toen de gewone gemeenteraad weer in ere was hersteld is de heer Hilhorst fractie voorzitter van de KVP geworden.Hij had een grote belangstelling voor alles wat er op gemeentelijk gebied gebeurde, in het bijzonder op gebied van openbare werken.Bij begrotings behandelingen hield hij uitvoerige algemene beschouwingen, alles uit zijn hoofd. ‘Mijn vader had kennis van zaken en hij durfde zijn mond open te doen’, zegt Annie.
Ook op agrarisch gebied wisten ze vader Hilhorst te vinden. Hij heeft in tal van verenigingen, commissies en instellingen belangrijke funkties bekleed, waar hij steeds met inzet van al zijn krachten heeft geprobeerd de belangen van de Soester bevolking te behartigen.
Onder leiding van wethouder Hilhorst kwam ondermeer de woningbouw in het grootse plan Soesterveen op gang.Ook buiten Soest was boer Hilhorst aktief, zo had hij zitting in het hoofdbestuur van de Cooperatieve Melk Centrale te Den Haag., waarvan hij sinds 1962 waarnemend voorzitter was, en tevens sinds 1954 lid van de hoofdafdeling veehouderij van het landbouwschap.Verder was Hilhorst ook lid van de gewestelijke raad van het lndbouwschap en commissaris van de NV. Verenigde Melkbedrijven te Utrecht en bestuurslid. Daarnaast was hij ook nog voorzitter van de provinciale raad van bedrijfsontwikkeling in de landbouw en bestuurslid van de gezondheidsdienst voor dieren te Utrecht.

Kleintjes
Voor veel van deze funkties kreeg hij enkel de onkosten vergoed. Meerdere dagen per week stapte hij in de trein naar Den Haag of Utrecht. Hij hanteerde de voorzittershamer in Den Haag maar ook de eerste koe elders in Nederland die 100 liter melk per week produceerde werd door Hilhorst als voorzitter van het melk en kaas controle station met een lintje bekroond. Hilhorst is nooit in het bezit van een auto geweest, zijn vervoer was de fiets en met de trein. Hij lette op de kleintjes en stalde bij voorkeur zijn fiets bij bakker van Brummelen in de schuur, op station Soest kostte dit een dubbeltje. 
In 1958 trouwde de jongste zoon Rene. Rene en zijn vrouw kwamen op de boerderij en vader en moeder Hilhorst gingen aan het Kerkpad wonen. Het organisatiewerk ging door.In 1965 werd zijn interesse voor het plaatselijk gebeuren opnieuw bekroond door de benoeming tot wethouder van openbare werken, woningbedrijf, de reinigingsdienst, bestemmingsplannen en eigendommen.
De heer Hilhorst volgde wethouder Zadelhoff op, die in dat jaar werd benoemd tot lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Zelf is Hilhorst later ook nog kandidaat geweest provinciale staten en zelfs voor een zetel in de Tweede Kamer. Maar zover is het niet gekomen.

Noodlot
Bijna veertig jaar geleden op woensdagavond 11 oktober 1967 sloeg het noodlot toe. Bij de politie kwam het bericht binnen dat de loco-burgemeester van Soest A.P.Hilhorst en zijn echtegenote mevrouw D.Hilhorst-Van Eijden bij een tragisch verkeersongeval op de Arnhemseweg in Amersfoort om het leven waren gekomen. Zij zaten in een auto bestuurd door de heer Den Hartog. Alle drie inzittende kwamen om het leven. Het bericht kwam hard aan bij de kinderen Hilhorst, die in een keer en vader en moeder verloor. Die avond pas heel laat werd het duidelijk dat ook moeder bij het ongeluk was omgekomen. Verbijstering en grote verslagenheid in Soest en bij allen die de loco-burgemeester van nabij kende. (Zie ook afbeelding 2 een krantenbericht in de Soester Courant van 13 oktober 1967). Ruim een maand eerder – op 24 augustus van dat jaar-werd de heer Hilhorst op een vergadering ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Aarts-diocesane Boeren en Tuindersbond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze orde werd uitgereikt door de toenmalige Minister van Landbouw ir.P.J.Lardinois (KVP).De heer Hilhorst is 66 jaar geworden. Ook zijn echtgenote was 66 jaar.
Omdat dit alles het veertig geleden is gebeurd heeft Ad Hilhorst, kleinzoon van de omgekomen loco-burgemeester ons gevraagd nog eens aandacht te vragen voor deze bijzondere opa en oma. Hij was toen nog maar een kind van drie jaar en vaag herinnert hij zich de grote belangstelling op de dag van de begrafenis.Wij in Soest eren loco-burgemeester A.P.Hilhorst door een landweg naar hem te noemen. Bij raadsbesluit van van 15 juli 1971 is de polderweg van Baarn naar Amersfoort de A.P. Hilhorstweg geworden. Naast de Peter van der Breemerweg de tweede boer die een landweg op zijn naam kreeg. 


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden