Kies een jaartal

Chr MULO Schoolfoto 1948

Gepubliceerd 16-03-2017

Hierbij een schoolfoto die is gemaakt op de Christelijke (M)ULO in Soest (aan de Prins Bernhardlaan). De foto zou ergens in de periode 1947 – 1949 zijn gemaakt. De redactie maar ook degene die de foto heeft ingezonden wil graag weten of de scholieren worden herkend, wie de onderwijzers zijn die op de foto staan en waar deze foto is gemaakt.

Natuurlijk zou het ook bijzonder zijn wanneer er bijzondere gebeurtenissen bekend zijn met deze groep scholieren die nu 80 jaar en ouder zouden moeten zijn. Al eerder zijn er klassefoto’s van deze school in de rubriek Verdwenen Soest verschenen.

REACTIES

De publicatie van de schoolfoto van de Christelijke ULO in de Soester Courant van 15 maart leverde verschillende reacties op. Een beperkt deel van de scholieren op de foto werd herkend. De foto was gemaakt van de leerlingen van de 1ste klas in het schooljaar 1947-1948 (februari 1948). Gelukkig leverde de publicatie op 29 maart nog wat aanvuillende namen op. Deze zijn inmiddels in het overzicht verwerkt.

De volgende leerlingen werden herkend:

1. Gerrit Kuiper; 3. Wim van de Schans; 5. Wim Masselink; 6. Cees van Brummelen (neef van nummer 9 Gijs van brummelen) 7. Daan Kuyper; 8. Martin van Es; 9. Gijs van Brummelen;10. Wim van Essen; 11. Henk van Rouwendaal; 12. Francien vd Berg; 14. Annie Meinen; 15. Meester Vos; 16. Ria Regter;17. Betsie van Schaik; 18. Femmy Wiersma; 20. Nelly Renooij; 21. de heer Fokkens; 23. Ineke Wildeboer; 24. Tom Strous; 25. Edith den Beste; 27. Geert Middelman; 28. Meester J.W. ten Broeke; 29. Henny van de Laan; 30. Jan van Oest; 31. Hessel de Ruig; 32. Werner Paans; 33. Bennie Schoegje; 38. Baps ter Haar.

-----

Een telefoongesprek met Tom Strous op 15 april 2017, die de webpagina had bezocht, leverde naast namen die in bovenstaand overzicht werden verwerkt nog wat aanvullende informatie op:

Ten tijde van het maken van de foto (februari 1948) was de heer Fokkens directeur van deze Chr. MULO. Hij overleed in hetzelfde jaar, waarna deze functie vele jaren werd vervuld door de heer J.W.ten Broeke. Van de 36 leerlingen op deze foto, genomen in de eerste klas, hebben  er slechts 9 de opleiding in 4 jaar afgerond. Zij vierden het behalen van het diploma bij Femmy Wiersma thuis.De rest is wel een keer blijven zitten, emigreerde met hun ouders, of voor hen bleek deze MULO wat te hoog gegrepen.

Tom herinnert zich nog dat meester Houwers in de tweede klas hem  voor schooltijd Franse bijles gaf samen met Florie Ronnenberg en nog een andere leerling. Maar niet pro Deo, had meester Houwers tegen zijn vader gezegd. De MULO was toen een zeer brede opleiding met 13 eindexamenvakken. De huidige havo heeft er bij mijn weten maar 6. Van pretpakketten had men nog nooit gehoord.

Bijzonder opvallend en dat merken we ook bij reacties bij andere schoolfoto's die gepubliceerd zijn in deze rubriek is de naam en verschijning  van gymleraar Joep de Jager.Hij kwam met zijn Solex en zijn grote leren handschoenen die aan het stuur waren vastgemaakt vanuit Hilversum op verschillende scholen in Soest gymles geven. Hij had ooit een keer de Friese Elfstedentocht uitgereden, waar hij graag en vaak over vertelde. Bij goed weer gingen we volleyballen op het schoolplein.  Henny van de Laan mocht van hem wel eens scheidsrechter zijn.

Tom herinnert zich ook nog de zangles die ze kregen van meester Vos, een aardige man. Bij het voorzingen sloeg zijn stem wel eens over, wat aanleiding was om hem op zijn verjaardag een pakje zangzaad voor kanariepietjes te geven.

Namen die hij zich nog herinnert van medeleerlingen zijn Florie Ronnenberg en Rudi Wehman. Alleen herkent hij ze niet als zodanig op de foto.
Wat ook vermeldenswaard is dat verschillende leerlingen zijn geëmigreerd, o.a. Wim Masselink (van de koekjesfabriek) en Baps ter Haar.

In een van de hogere klassen werd een meerdaags schoolreisje gemaakt op de fiets naar de jeugdherberg in Haarlem. Vandaar werd o.a. een fietstochtje gemaakt naar het strand. De vader van  Ria Regter, gemeentesecretaris in Soest, ging mee als begeleider.

Openstaande vraag:
Er zijn nog personen op de foto die niet herkend zijn. Het zou mooi zijn wanneer het overzicht compleet gemaakt kan worden. Zoals hier voor al aangegeven zijn er wel enkele namen bekend, maar niet nadrukkelijk herkenbaar op de foto. Een suggestie is bijvoorbeeld het idee dat nummer 39 de tweelingbroer is van Ineke Wildeboer. Maar dat is nog niet bevestigd vanuit andere reacties.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden