Kies een jaartal

Dubbel woonhuis vlak voor afbraak

Gepubliceerd 22-11-2017

Hierbij een foto van een vrijstaand huis in Soest. Als huisnummers herkennen we 2B en 2C. Het is een foto uit begin jaren zeventig waarbij wordt opgemerkt dat deze is gemaakt vlak voordat dit pand is afgebroken. In de jaren ’60 en ’70 zijn er veel nieuwe wijken verschenen waarvoor veel vaak kleinere huisjes moesten worden afgebroken. Dat zal ook voor dit pand misschien aan de orde zijn geweest.

Daarnaast is ook veel landbouwgrond toen in de gemeente Soest ingeruild voor woningen, zoals de Eng aan beide zijden van de Dalweg. De Dalweg, nu ee34n van de hoofdverkeersaders door Soest, was voorheen gewoon een zandpad, waarop de boeren met paard en wagen naar hun land gingen.

De redactie is weer op zoek naar een stukje historie van een verdwenen pand om dit te kunnen vast leggen.

Reacties:

In de Soester Courant van 22 november stond in deze rubriek een foto van een vrijstaande dubbele woning in Soest. Opgemerkt werd dat de foto vlak voor de afbraak van dit pand was gemaakt.
Al vrij snel kwam er een reactie van een vroegere bewoonster van het 2e Weteringpad, dat dit huis in haar straat stond en dat begin jaren ’60 rechts de familie van Rouwendaal woonde en links de familie Van den Berg. Het 2e Weteringpad lag op het perceel tussen de Kostverlorenweg en het huidige Weteringpad (voorheen het 1ste Weteringpad). Zowel 1ste Weteringpad als 2e Weteringpad waren beide paden die het Veen inliepen. Als pad kwamen ze op de toenmalige plattegronden van Soest uit op het Oude Grachtje, een straat welke liep vanaf het eind van de Smitsweg door het Veen naar de Praamgracht. De straten in die gebied waren allen benoemd naar afwateringen in dit Veen, waar eeuwen geleden al “veen” werd gestoken en dit veen per schuit werd afgevoerd.

In de jaren ’50 werden plannen gemaakt om in dit deel van het Veen te starten met de bouw van een Industrieterrein en wel rondom de aldaar begin jaren ’30 aangelegde RK Begraafplaats. Wat wel bijzonder is dat van de oorspronkelijke fabrieken die daar werden neergezet weinig meer bestaat. Denk maar aan Howson, Forbo-Parade, Coca Cola, Sinclair en Valentine, hoofdkantoor Jacques Hermans (supermarkten).
Eind jaren ’60 is het onderscheid 1ste en 2e Weteringpad trouwens vervallen en werden de huizen die gelegen waren aan het 2e Weteringpad omgenummerd naar Weteringpad, waardoor ze de nummers 2B en 2C kregen en de ontsluiting dan ook enkel aan het Weteringpad was en niet meer aan de Laanstraat, waar nieuwbouw was verrezen. Aan het 2e Weteringpad was dit pand voorzien van de nummers 3 en 5.

Hiernaast ook 2 oudere plattegronden waarop de 1ste en 2e Weteringpad is ingetekend.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden