Kies een jaartal

Villa Braamhage in Soestdijk

Gepubliceerd 14-03-2018

Deze keer een foto van een Villa die gestaan heeft in Soestdijk, maar inmiddels al wel weer is afgebroken. In Soestdijk kwamen we aan het begin van de vorige eeuw verschillende Villa’s en Landhuizen tegen, waarvan de meeste gelegen waren aan de doorgaande weg Amersfoort – Amsterdam vv. Slechts een beperkt aantal zijn daarvan thans nog in gebruik als kantoorruimte dan wel woonhuis. De meesten zijn inmiddels afgebroken. Veel van deze villa’s waren gebouwd in de 19e eeuw, zoals Villa Nieuwerhoek, Zeldenrust, Colenso, Buitenplaats, Buitenzorg, Vredehof. Elke villa beschikte over een ruime tuin met soms vijvers erom heen, sommige zelfs met een koetshuis dan wel kleine personeelswoning. De villa’s sloten in begin jaren 20ste eeuw aan op de bebouwing die we in veel grotere mate nog aan dezelfde doorgaande weg in Baarn aantreffen.

De villa op de foto is pas in het begin van de 20ste eeuw gebouwd en heeft er maar 50 jaar gestaan om weer plaats te maken voor een nieuwe bebouwing.

De redactie van Verdwenen Soest is op zoek de naam van deze Villa, waar deze heeft gestaan en wie de villa heeft laten bouwen, c.q. heeft bewoond en waarom deze zo snel weer is afgebroken.

Reacties/Aanvulling

De oproep aan de lezers van de Soester Courant leidde tot een beperkt aantal reacties deze keer. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat deze villa al in 1953 is afgebroken. Het betreft nl. Villa (Buitenplaats) Braamhage die aan de Burgemeester Grothestraat (nummer 12) heeft gestaan. Deze villa is in 1923 gebouwd nadat Villa Rustoord (foto 2) die op deze plaats stond was afgebroken. In Villa Rustoord is in de periode van 1897 tot 1922 een inrichting voor zenuwlijders gevestigd.

Buitenplaats Braamhage (foto !) werd particulier bewoond o.a. door de heer M. Iburg in de periode 1923 -1935. Hij was de eerste bewoner/eigenaar en heeft in die periode ook de Uitgeverij/Drukkerij overgenomen die een van de plaatselijke kranten “De Soester” uitbracht. Op het terrein waren ook woningen voor de dienstboden die bij hem werkten. De heer Iburg stelde zijn park open op Koninginnedag om daar vuurwerk af te steken maar ook tijdens de winterperiode wanneer hij gelegenheid bood om op zijn vijvers te schaatsen.

Na de oorlog heeft ook Maarten Kooij hier enige tijd gewoond, een plek waar hij ook pianoles gaf. Rondom de villa was een mooi park met zelfs een waterpartij. Tijdens de oorlog krijgt Braamhage trouwens inkwartiering van Nederlandse militairen, in de oorlogsjaren worden dat de Duitsers, en kort daarna komen er Canadezen.

Nadat de Villa in 1953 is afgebroken is hier Vrijzinnig Protestants bejaardentehuis Braamhage (foto 3) gebouwd, een van de eerste bejaardentehuizen van deze signatuur in Nederland. Dit tehuis werd in 2001 al weer afgebroken om plaats te maken voor Residance Souveraine (foto 4).

De plek waar deze villa heeft gestaan heeft een lange geschiedenis en er hebben vele verschillende villa’s en gebouwen op gestaan. Het terrein rondom de Villa was vele malen groter dan waar nu Residence op staat. Het grensde aan de ene kant aan bijvoorbeeld Villa Beverstein en liep achter door tot en met het huidige Slangenbosje. Voor het neerzetten van het Monument heeft de gemeente van Braamhage grond gekocht.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden