Kies een jaartal

Soester Tentoonstelling

Gepubliceerd 01-09-2010

Uniformen waren herkenningspunt

De foto die geplaatst was in de SC van 4 augustus jl. heeft geleid tot diverse reacties. In al die reacties werd er op gewezen dat de foto betrekking heeft op militairen tijdens de mobilisatie van 1914-1918. De uniformen waren daarbij het herkenningspunt. Overigens was er – en dat is op de foto ook te zien – wel een diversiteit in de uniformen die tijdens de mobilisatie werden gedragen. Enkele jaren voor de oorlog had de legerleiding gekozen voor een nieuwe kleur maar de lichtingen daarvoor (de zogenaamde grootverlofgangers) die nu tijdens de mobilisatie moesten opgekomen, kwamen met hun oude plunje en uitrusting. Die uitrusting was bovendien niet altijd in goede staat gebleven. Nieuwe kleiding kon door het leger niet onmiddellijk worden verstrekt omdat in het kader van de bezuinigingen ( ook toen al!) de magazijnvoorraden bijzonder klein waren gehouden. Nies Schagen mailde ons: “Het uniform komt nl. met dat van mijn vader P.Schagen die in de mobilisatietijd 1914-1918 in Soest was gelegerd overeen. Dat is ook de oorzaak dat hij op Soest is gebleven”. De heer Piet Schagen heeft jarenlang een schoenenzaak gehad op de Koninginnelaan (voorheen Veenhuizerweg). Hij is zeker niet de enige militair die als gevolg van de mobilisatieperiode nauwe duurzame banden met Soest en de Soesters heeft gesmeed. Zo kan uit de in de r.k. kerk destijds gebruikte “afleesboeken”die bewaard zijn gebleven , worden afgeleid dat diverse militairen trouwden met een Soester bruid. De heer Wildeboer meende zijn vader te herkennen als de persoon die staande tweede van links op de foto is afgebeeld. Uit een foto die hij stuurde waarop zijn vader ook stond afgebeeld , was in ieder geval sprake van een gelijkenis in uniform. De heer Mezger, een oud-militair en nog steeds als vrijwilliger actief bij de bibliotheek van de cavaleriekazerne in Amersfoort deelde ons mee dat naar zijn mening de persoon die helemaal rechts op de foto zonder hoofddeksel (met met degen!) is afgebeeld, de heer Katerberg uit Amersfoort was. Deze persoon was volgens zijn mededelingen later ook beroepshalve bij het leger betrokken en o.a. actief als schermonderwijzer. De pose op de foto doet inderdaad vermoeden dat hem de schermsport en de daarbij behorende houdingen niet vreemd waren. Ook zou deze persoon nog een bepaalde periode actief zijn geweest in het bestuur van één van de oranjeverenigingen in Amersfoort. In alle reacties werd vermoed dat de locatie van het gebouw de vliegbasis was. Over de aard van de tentoonstelling in het houden gebouw is geen informatie ontvangen. Hoewel dus zeker nog niet alle vragen die de foto oproept zijn beantwoord kunnen we toch stellen dat gedeeltelijk sprake is van “Verdwenen Soest hervonden”. We houden ons aanbevolen voor verdere reacties.
U kunt uw reacties zenden naar de Soester Courant, van Weedestraat 227, 3761 CD te Soest of mailen naar redactie@soestercourant.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Wim de Kam tel.nr.5880048.


Heeft u aanvullende informatie bij dit artikel, gelieve contact met ons op te nemen

Verdwenen Soest is mede mogelijk gemaakt door

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden